Ion MORĂRESCU

Lector superior
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra PICTURĂ
Plastician în artele tradiționale – pictură, grafică, sculptură și netradiționale – obiect

Cursuri:
Pictura

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Ion Morărescu


 

Formarea

1967-1971 Școala de Arte Plastice pentru copii, clasa prof. Constantin Matei, or. Orhei
1971-1976 Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (fosta: Școala Republicană de arte Plastice „Ilia Repin”), Chișinău
1980-1985 Facultatea Grafică și Pictură, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă ”, clasa prof. Kuzmin Alexandr Nicolaevici (1939-2001), Chișinău

 Consacrarea

1989, prezent, participant la cvasitotalitatea expozițiilor organizate de UAP și Ministerul Culturii al RM, în țară și peste hotare.
1989 Lector superior la Catedra de Pictură a Facultății de Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, Chişinău
1991 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

Expoziții personale

2009 Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” al UAP, Chișinau

Expoziții reprezentative / internaționale

1991, 1995, 1998, 2004-2012 Saloanele Moldovei
2005 Salonul de toamnă
2009 Bienala Internațională de Pictură – 2009, Chișinău

Tabere de creație / simpozioane

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Premii / distincții / titluri onorifice

2004 Premiul Mare acordat de Ministerului Culturii România, la expoziția-concurs De artă contemporană „Saloanele Moldovei”

Achiziții în colecții de stat și particulare

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei;
Finlanda, Italia, Canada, Federația Rusă, Franța, Germania, Marea Britanie, Republica Moldova, România, SUA

Bibliografie (selectiv)

 • Moldova. Arta contemporană. Curator: Zbârnea, Tudor. Catalog.– Ch.: Ed. Atelier, 2006
 • Bienala Internațională de Pictură – 2009 Chișinău. Catalog, curator: Tudor Zbârnea. – Ch.: Editor: Bienala Internațională de Pictură – 2009
 • Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. Ghid enciclopedic. – Ch.: Ed. Museum, 2008
 • Prut, Constantin. Dicționar de artă modernă și contemporană. [Conţine entiatarea: Sergiu Cuciuc]. – Buc.: Univers enciclopedic, 2002
 • Saloanele Moldovei, ediția a Ia . Catalog. – Bacău, 1991
 • Saloanele Moldovei, ediţia a Va . Catalog. – Bacău, 1995
 • Saloanele Moldovei, ediţia a VIIIa . Chişinău-Bacău-București. Catalog. – Ch., 1998
 • Saloanele Moldovei, ediţia a XIVa . Catalog. – Bacău, 2004
 • Saloanele Moldovei, ediţia a XVa . Catalog. – Ch., 2005
 • Saloanele Moldovei, ediţia a XVIa . Catalog. – Bacău, 2006
 • Saloanele Moldovei, ediţia a XVIIa . Catalog. – Ch., 2007
 • Saloanele Moldovei, ediţia a XVIIIa . Catalog. – Bacău, 2008
 • Saloanele Moldovei, ediţia a XIXa . Catalog. – Ch., 2009
 • Saloanele Moldovei, ediția a XXa . Catalog. – Bacău, 2010
 • Saloanele Moldovei, ediția a XXa . Catalog. – Ch., 2011
 • Saloanele Moldovei XXI. Catalog. –Ch., 2011
 • Saloanele Moldovei XXII. Catalog. – Bacău, 2012
 • Sergiu Cuciuc. Calendar Național. – Ch.: BNRM, 2000. – pg. 307-310
 • Zbarnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005.
 • Concursul Național în domeniul Artelor plastice. Ediția I. Organizator: Ministerul Culturii și Turismului al RM. Catalog. – Ch.: Ed. 2005

Pagini web / social media

Facebook

.