Irina PROSII

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ
Artist plastic, designer iterior

Cursuri:
Design interior / Ciclul I- licență
Atelier de design / Ciclul I- licență
Proiectarea și machetarea / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Irina Prosii


 

Formarea

 Consacrarea

2000 Republica Moldova …

Expoziții personale

Expoziții reprezentative / internaționale

Tabere de creație / simpozioane

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Premii / distincții / titluri onorifice

Achiziții în colecții de stat

Colecții particulare

Bibliografie

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: prosii.irina@upsc.md