Ludmila MOKAN-VOZIAN

Șefa Catedrei
STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Cursuri:
Teoria și metodologia instruirii artelor plastice / Ciclul I- licență
Istorie și tendințe actuale în învățământul artistic / Ciclul II- masterat
Comunicare și limbaj în artele plastice / Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Conferențiar Ludmila Mokan-Vozian


 

Formarea

1994-1998 Diploma de profesor de Arte plastice, Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, Chișinău, R. Moldova
1998-2003 Diploma de licențiat în Arte plastice, profilul Arte plastice și decorative, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău, R. Moldova
2003-2004 Diploma de Magistru în Arte Plastice, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău, R. Moldova
2005-2009 Diploma de Doctor în Pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău, R. Moldova
2014 Diploma de Conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău, R. Moldova

Consacrarea

2003-2010 Lector catedra Pictură, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2010-2013 Lector superior catedra Pictură, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
Din 2013 până în prezent Conferențiar universitar, catedra Studiul artelor, Grafică şi Metodologia instruirii, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Experiența managerială:
2012-2015 Șef interimar la catedra de Pictură, Facultatea Arte Plastice şi Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2016 Șefa catedrei Studiul Artelor, Grafică şi Metodologia Instruirii, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Pedagogie, educație artistică, istoria artelor plastice, arta vizuală
Autoare a peste 35 titluri în româna, engleză, rusă (în Moldova, România, Ucraina, Belarus)

Contacte

Email: mokan-vozian.ludmila@upsc.md