Ludmila MOKAN-VOZIAN

Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Conferențiar

Cursuri:
Desen / Ciclul I- licență
Anatomia plastică /Ciclul I- licență
Didactica artelor plastice /Ciclul I- licență
Practici și tendințe în arta contemporană europeană /Ciclul I- licență
Pictură pe sticlă /Ciclul I- licență
Mentor – Practica pedagogică /Ciclul I- licență
Istoria și tendințe actuale în învățământul artistic / Ciclul II- masterat
Metode didactice de învățare creativă /Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Conferențiar Ludmila Mokan-Vozian


 

Formarea

Consacrarea

Experiența managerială:

Contacte

Email: mokan-vozian.ludmila@upsc.md