Natalia PROCOP

Șef Catedra PICTURĂ
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Doctor în studiul artelor și culturologie, conferențiar universitar

Cursuri:
Istoria artelor decorative / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore:
Natalia Procop, Doctor în studiul artelor și culturologie, conferențiar universitar


 

Formarea

1990-2001 Liceul Teoretic cu profil de Arte „Elena Alistar”, Chișinău, Republica Moldova.
2001-2005 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design, specializarea Artele Plastice.
2005-2006 Masterat. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design, specialitatea Arte Plastice.
2007-2010 Doctorat. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei

Consacrarea

2007 – Membru fondator ATC Alfa Grup, Bacău-Iaşi-Chişinău.
2009 – 2019 Director Executiv, Centrul Cultural ARTELIT din Republica Moldova.
2013 – Membru Titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
2016 – Membru Titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Bacău.
2016 – Membru fondator INNER Wheel Elit Chișinău Europea.
2019 – Membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei.
2015-2016, 2018 – până în prezent Secretar științific, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei.
2020 – până în prezent Cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”/ Universitatea de Stat din Moldova.
2015 – martie 2021, Metodist/ specialist principal al Școlii Doctorale Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”/ Universitatea de Stat din Moldova.
2011-2020 Cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural.

Munca de cercetare în cadrul programului de stat „Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”/ Universitatea de Stat din Moldova.
2018-2019 Secretar responsabil al revistei Arta. Seria Arte Vizuale, Arte Plastice, Arhitectură. Revistă științifică a Institutului Patrimoniului Cultural.
2019- până în prezent membru al colegiului de redacție al revistei „Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură”, USM, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu”.
2009-2019 Director Executiv al Centrului Cultural ARTELIT din Republica Moldova.

Publicații științifice

Publicații științifice și metodico-didactice publicate:
Total – cca 30, dintre care:
▪ monografii – 1
▪ articole de sinteză – 5
▪ articole științifice – 21
▪ materiale ale comunicărilor științifice – 10
▪ dicționare, alte lucrări științifice – 1

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Domeniul de activitate științifică – Pictură, batic, design vestimentar, arta textilă.
Administrarea activității Școlii Doctorale Științe Umaniste al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.
Administrarea activității Secției Științe Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei.
Organizarea manifestărilor științifice și culturale (Simpozioane, conferințe, expoziții etc.) în țară și peste hotare.


Activități culturale:

Participări la simpozioane și tabere de creație (Armenia, Polonia, Belgia, România, Ungaria, Ucraina)
Participări la foruri științifice (Armenia, România, Ungaria, Ucraina)

Proiecte independente pentru tineri cercetători
2018-2019 Conducător de proiect – Terminologia vestimentară din Moldova: tradiție și inovație, 18.80012.06.23F.

Proiecte instituționale:
Executor în cadrul proiectelor
2011-2014 Patrimoniul artistic al RM în contextul multiculturalismului european, 11.817.18F.
2015-2019 Interferențe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istorie și teorie a artelor, 14.15.817.06.01F.

Proiecte în cadrul programelor de stat:
2018-2019 Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova, 17.16.06.02F/CP.
2020-2023 Executor în cadrul proiectului – Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artelor și mitopoeticii.

Proiecte internaționale:
2012-2013 Executor în cadrul proiectului – Contemporary Art and Society Today (Arta contemporană și societatea astăzi)

Premii / distincții / titluri onorifice

2013 – Premiul III pentru înalta apreciere și participarea activă la concursul tinerilor plasticieni, consacrat artei contemporane, ediția I, organizat de CCIFM și Alianța Franceză.
2014 – Premiul pentru tineret în domeniului umanistic, Noaptea Cercetătorilor Europeni, AȘM.
2016 – Premiul municipal pentru tineret în domeniului artelor.
2019 – Medalia de bronz, INFOINVENT 2019.
2020 – Premiul Academiei de Științe a Moldovei, domeniul Studiul artelor „Maria Bieșu”.
2021 – Diploma de merit în cadrul expoziției-concurs „Saloanele Moldovei”, Chișinău–Bacău, ediția XXI.
2021 – Diploma de gratitudine jubiliară a Academiei de Științe a Moldovei; „Săptămâna Științei”, dedicată aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic.
2021 – Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei.
2021 – Medalia „Cuv. Parascheva” de gradul I.

 

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: procop.natalia@upsc.md

.