Nina BOTEZAT

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ
Artist plastic.

Cursuri:
Design Vestimentar / Ciclul I- licență
Desen și culoare de specialitate / Ciclul I- licență
Arhitectonica / Ciclul I- licență
Proiectarea artistică / Ciclul I- licență

 

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Nina Botezat


[ … ]

 

 Formarea

1996-1999- Colegiul Industriei Ușoare, or. Bălți.
1999-2004 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, facultatea Arte Plastice și Design, licență în Design Vestimentar.
2008-2010 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, facultatea Arte Plastice și Design, Design Vestimentar titlul de magistru.

Consacrarea

2005-2007 Școala nr. 52, profesoară de arte plastice.
2010-2012 Centru comunitar pentru copii și tineri ”Atlant”, profesoară de creație.
2007 – prezent, lector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design.

Pagini web / social media

Facebook