Olimpiada ARBUZ

Șefa Catedrei ARTĂ DECORATIVĂ
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Artist plastic

Cursuri:
Imprimeu ArtisticCiclul I- licență
Aplicarea imprimeului în designCiclul I- licență

 

Lucrările studenților realizate la ore.
Doctor în pedagogie, conferențiar universitar Olimpiada Arbuz


[ … ]

 

Formarea

1984-1988 Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”
1989-1995 Universitatea de Stat a Artelor, Arte Plastice. Artist plastic în domeniul tapiseriei artistice, Profesor de Arte Plastice și decorative
2001-2006 Studii de doctorat. Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2011 Susținerea tezei de doctor în pedagogie 13.00.02 – Teoria și metodologia instruirii (arte plastice)
2012 Conferențiar universitar, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă, UPS „I. Creangă”

Consacrarea

1995 Lector asistent, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă, UPS „I. Creangă”
1997 Lector, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă, UPS Ion Creangă
1998 Lector superior, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă, UPS „I. Creangă”
2003 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova
Director la Școala de Arte plastice „A. Șciusev”

Expoziții reprezentative / internaționale

23 expoziții
10 expoziții internaționale

Tabere de creație / simpozioane

5 simpozioane
2008  Coordonatorul proiectului Simpozionul International de artă textilă „ArtTextil 2008”. Ediția a V-a septembrie 2008, R. Moldova.

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Formarea creativ-artistică a studenților. Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.
Participări la foruri naționale și internaționale, simpozioane metodice, proiecte, conferințe, trening-uri.

Lucrări în colecții de stat

Anchor Award for European Embrodery, mini textilă în colecția muzeului, Suedia

Colecții particulare

Moldova, România, Spania, Italia, Germania

Premii / distincții / titluri onorifice

Diploma pentru activitatea de sacrificiu în desfășurarea procesului de instruire și educației a tinerei generații, pentru menținerea și dezvoltarea bazei materiale și metodico-didactice, UPS „Ion Creangă”
2013 Diploma Ministerului Educației pentru performanțe și promovarea educației

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: spatari.olimpiada@upsc.md