Svetlana ȘUGJDA

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ
Artist plastic, ceramist

Cursuri:
Ceramica artistică / Ciclul I- licență
Tehnici și tehnologii noi în ceramică / Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Svetlana Șugjda


Inga Edu. Lucrare de licență. 2001. „Femeile lui Picasso”. Ceramică. Conducător: Svetlana Șugjda

 

Formarea

1982-1986 Școală Republicană Pedagogică de Arte Plastice „I. Repin” (recent Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”), Chișinău, Moldova
1990-1996 Institutul de Stat al Artelor din Moldova, Chișinău (recent Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice), specialitatea-ceramica artistică

 Consacrarea

1999 până în prezent, Lector superior la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2005 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

Expoziții personale

2005 „Palatul Militar” București, România
2010 Palatul Prefecturii, Sala „Laurana” Pisaro, Italia
2014 Galeria „Atrium”, Chișinău, Moldova

Expoziții reprezentative / internaționale

2000-2017 Saloanele de primăvară. Chișinău, Moldova
2000-2017 Expoziția „Autumnala”. Chișinău, Moldova
2006-2017 Saloanele Moldovei. Chișinău-Bacău, Moldova-Romania
2007 Festivalul Internațional de Artă „Plai Natal”, ediția a III-a
2012-2015 Salonul Profesorilor. Chișinău, Moldova.
2010, 2012, 2014, 2016 Bienala Internațională de Artă Decorativă Aplicată. Chișinău, Moldova
2010, 2012, 2014 Bienala Internațională de Ceramica. Varșovia, Polonia
2016 Bienala Internațională „Ion Andreescu”. Buzău, Romania.

Tabere de creație / simpozioane

2006, 2007, 2009, 2011-2013, 2015, 2017 Simpozion Internațional „Art-Jijal” – Bobruisk, Bielorusia
2008, 2009 International Plein Air – Palanca, Moldova
2010 Festivalul Internațional de ceramică – Skopin, Rusia
2012 Festivalul Internațional de Ceramică „Zdvig 12×12” – Oposhnia, Ucraina
2013 Simpozionul Internațional de Fire Sculpture “Focurile din Crimeea” – Gaspra, Ucraina
2014 Festivalul Internațional de Fire Sculpture- Suzdal, Rusia
2015 Simpozionul Internațional „Ceramica Raku” – Cernăuți, Ucraina
2016 Simpozionul Internațional de Wood-Fire – Gavrilov Yam, Rusia
2017 Simpozionul Internațional „Fire letters” – Gavrilov Yam, Rusia

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

2016 Международная научно-практическая конференция «Архитектура эстетика+экология+экономика». Полтава, Украина.
Полтавский Национально Технический Университет им. Ю. Кондратюка. Temă de prezentare „Керамика и архитектура: пути взаимодействия.

2017 Международный Симпозиум «Взаимосвязь традиций и инноваций в высшем художественном образовании Молдовы, Украины, России и Белоруссии» Chișinău, Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Temă de prezentare „Тенденции и инновации в современной керамике”.

Premii / distincții / titluri onorifice

2007, 2009, 2010, 2012, 2013 Premii pentru cea mai bună lucrare în domeniul Artei Decorative – „Autumnala”, Chișinău, Republica Moldova, Sala de Expoziții a UAP din Moldova „C. Brâncuși”.
2010 Locul 3 pentru lucrarea de creație – Skopin, Rusia, Festival International de artă ceramică.
2012 Locul 2 pentru panoul decorativ „Ritm” – Opișnia, Ucraina, Festivalul Internațional de Ceramică „Zdwig 12×12”.
2013 Premiul pentru Arte Decorative, Saloanele Moldovei Chișinău — Bacău.

Achiziții

Muzeul de Artă. „G. Poplavsky”, Bobruisk, Republica Belarus.
Muzeul Regional de Artă „P. Masltnnikov”, Moghilev, Republica Belarus
Muzeul Național de Arta Olarului, Opișnia, Ucraina
Muzeul de ceramică, Skopin, Rusia
Galeria Uniunii Artiștilor din Moldova „C. Brâncuși”, Chișinău. Moldova

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: sugjda.svetlana@upsc.md

.