Vasile GRAMA

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ
Artist plastic

Cursuri:
Bazele artei decorative / Ciclul I – licență
Pictura și compoziția de specialitate / Ciclul II – masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Vasile Grama


Busuioc Daniela. Busuioc nemuritor. 2014, tapiserie
Busuioc Daniela. Busuioc nemuritor. 2014, tapiserie

 

Gaulica Larisa. Urbanizare. 2012, imprimeu
Gaulica Larisa. Urbanizare. 2012, imprimeu

 

Ochievschi Ludmila. Balada 2012, tapiserie
Ochievschi Ludmila. Balada 2012, tapiserie

 

Popa Natalia. Ritmuri cosmice. 2012, tapiserie
Popa Natalia. Ritmuri cosmice. 2012, tapiserie

 

Stucalova Daniela. Metamorfoza. 2012, imprimeu
Roșca-Ceban Daniela. Metamorfoza. 2012, imprimeu

 

Ceban Alexandra, Jocul umbrelor urbane, 2018, tapiserie 130 x 100 cm

 

Damaschin Doina, Vibrații eterne, 2018, tapiserie 130 x 100 cm

 

Socolovschi Natalia, Sonata Luminii, 2015, imprimeu

Formarea

1967-1971 Școala de arte plastice „A. Șciusev”. Clasa profesorilor Elena Rotaru, Nadejda Rotaru, Zinaida Minaev. Chișinău, Republica Moldova.
1972-1976 Colegiul de arte plastice „A. Plămădeală”, (fost: Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”), clasa profesorilor Ion Daghi, Ernest Simacov, Chișinău, Republica Moldova
1981-1986 Facultatea de Arte Aplicate a Institutului de Textile, clasa profesorilor Veaceslav Kozlov, Dmitrii Domogatskii, Viktor Diminskii, Moscova, Rusia

Consacrarea

Din 1988 activează la Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creanga”, or. Chișinău, Republica Moldova.
1993 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
1993 Lector-superior la catedra de Arte Decorative a Universității Pedagogice de Stat „I. Creanga”.
2001-2003 Prodecan al Facultății Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”.
2005-2007 Șeful catedrei de Arta Decorativă a Facultății Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”.

Expoziții personale

1998 „Design Textil”, MoldExpo, Chișinău, R. Moldova
2000 „Ax-Art”, MoldExpo, Chișinău, R. Moldova
2017 Artă decorativă, Biblioteca Națională a RM, Chișinău

Expoziții reprezentative / internaționale

1984 Creația Tinerilor, Varșovia, Polonia.
1985 Creația Tinerilor, Sofia, Bulgaria.
1994-2015, 2017-2019 Autumnala, Chișinău, R. Moldova.
1995 Omagiu lui Eminescu, Chișinău, R. Moldova.
1996-2019 Salonul de primăvară, Chișinău, R. Moldova.
1997-2002 „Limba noastră cea română”, Chișinău, R. Moldova.
1998 „Obiect și Subiect”, ATEX, Chișinău, R. Moldova
1998 Dialog-98, expoziție Internațională de design textil, Chișinău, R. Moldova.
1999 ATEX-99, expoziție jubiliara, Chișinău, R. Moldova.
2000 Hanovra-2000, expoziția „Arta Plastica a Moldovei”, în cadrul Târgului Internațional, Hanovra, Germania.
2001 Textile Internaționale, Madrid, Spania.
2001 „Tapiseria contemporană moldovenească 1960-2000”, Chișinău, R. Moldova.
2002 „Tapiseria prin veacuri”, Chișinău, Republica Moldova.
2004 Expoziția Facultății Arte plastice și Design, UPS. „I. Creanga”, Chișinău, R. Moldova.
2004-2006 „Hramul orașului Chișinău, sectorul Botanica”, Chișinău, R. Moldova.
2004-2019 Saloanele Moldovei, Chișinău, Republica Moldova – Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacau, Romania.
2009, 2011, 2015, 2017  Bienala Internațională de Pictura, Chișinău, R. Moldova.
2010, 2012, 2014, 2016, 2018  Bienala Internațională de Arta Decorativă, Chișinău, R. Moldova.
2012 Moldova Arta contemporana, Muzeul National de Arta Decorativa, Moscova, Rusia.
2012-2015 Salonul profesorilor de Arte Vizuale, Chișinău, R. Moldova.
2015, 2016, 2017, 2018 „Eminesciana”, Chișinău, R. Moldova.
2015-2016 „Recviem”, Chișinău, R. Moldova.
2018 Expoziția artiștilor plastici din Ucraina și Moldova.

Tabere de creație / simpozioane

2014 Expertul Proiectului Comitetului National ICOM Moldova „Revenire la tradiții”.
2014 Participantul atelierului – clasa de reconstruire a tehnologiilor practice textile din cadrul artei populare.

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Aplicarea artelor decorative. Formarea creativ-artistică a studenților.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

 

Activitatea științifică-didactică

2000 – Uvarova Ala, Grama Vasile. Metode principale de transformare a formelor si aspectele gamelor de forma // Tehnologia educatiei artistice plastice / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul „Tehnologia educatiei artistice plastice”. – Ch., 2000. – Vol.2 : Cercetare pedagogica. – P.53-56.

2001 – Grama, Vasile. Stilurile artistice in arta ornamentala in contextul tehnologiei didactice // Tehnologia educatiei artistice plastice / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul „Tehnologia educatiei artistice”. – Ch., 2001. – Vol.3 : Tehnici didactice. – P.117-122. -Bibliogr.:8 tit.

Grama Vasile, Uvarova Ala. Unele aspecte didactice ale decorativismului si stilizarii ca mijloace de realizare a compozitiei decorative / V.Grama, A.Uvarov // Tehnologia educatiei artistice plastice / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul „Tehnologia educatiei artistice plastice”. – Ch., 2001. – Vol.3 : Tehnici didactice. – P.106-109. -Bibliogr.:4 tit.

2002 – Grama, Vasile. Evolutia stilului ornamental /   Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: Conf. şt. anuala a Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (20-21 martie 2002) : Rez. comunic.  / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch., 2002. – Vol. 2. – P. 439- 442.

Grama, Vasile. Transformarea plastica – unul din principiile de baza in crearea compozitiei decorative //  Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: Conf. şt. anuala a Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (20-21 martie 2002) : Rez. comunic.  / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch., 2002. – Vol. 2. – P. 442- 445. -Bibliogr.:2 tit.

2003 – Grama, Vasile. Material didactic la cursul „Pictura in ulei” //  Tehnologia educatiei artistice plastice / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul „Tehnologia educatiei artistice plastice”. – Ch., 2003. – Vol.4 : Materiale didactice. – P.64-72-Bibliogr.:5 tit..                                    

2004 – Grama, Vasile. Aspecte tehnologice in pictura decorativa //  Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: Conf. şt. anuala a Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (17-18 martie 2004) : Rez. comunic.  / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch., 2004. – Vol. 2. – P. 327- 332-Bibliogr.:5 tit..

Uvarova Alla, Grama Vasile. Научно теоретические основы конструирования структуры и содержания экспериментального курса «Художественное ткачество» //  Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului: Conf. şt. anuala a Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (17-18 martie 2004) : Rez. comunic.  / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch., 2004. – Vol. 2. – P. 337- 342.-Bibliogr.:7 tit.

2005 – Grama,Vasile. Decorativismul şi stilizarea – mijloacele de realizare a compoziţiei decorative // Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău la 65 de ani: conf. şt. jubiliară, 20-21 sept. 2005: rez. comunic. / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch., 2005. – Vol. 1. – P. 374-378. – Bibliogr.: 4 tit.

Uvarova Alla, Grama Vasile. Стандарты профессиональной подготовки художников-педагогов декоративного искусства по дисциплине «Художественное ткачество» в рамках университетского куррикулума  // Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,Chişinău. Laboratorul „Bazele tehnologiei si maiestriei pedagogice”. Tehnologii educationale moderne. De la standarde curriculare la competente profesionale. Coordanator: dr.habil. V.Mandacanu. – Ch., 2005.-Vol.7.- P. 256-278. – Bibliogr.: 36 tit.

2007 – Grama, Vasile. Catedra Artă Decorativă // Revistă de ştiinţe socioumane. – 2007. – Nr 1(5). – P. 18–19.

Grama, Vasile. Сущность понятия “декоративная  композиция” и её специфические особенности // Теорiя i практика управлiння педагогiчними процесами: тези доповiдей III мiжнародноi наук.-практ. конф. 26-27 жовтня 2007 р. / Пiвденноукраiнський Державний Педагогiчний Унiверситет iм. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – С. 26-29. -Bibliogr.:4 tit.

2008 – Grama, Vasile. Ритм как основной принцип организации композиционного пространства // Науковий вiсник Пiвденноукраiнського Державного Педагогiчного Унiверситету iм. К. Д. Ушинського: збiрник наукових праць. – Одеса: ПДПУ iм. К. Д. Ушинського, 2008. – № 6-7. – С. 272-274. -Bibliogr.:4 tit.

GramaVasile, Uvarova Ala. Studierea motivelor naturale in contextul compozitiei ornamentale // Universitatea Libera Internationala din Moldova. Laboratorul Tehologia Educatiei Artistico-Plastice.”Mijloace didactice”. – Ch., 2008. – Vol. 6. – P. 108-114. – Bibliogr.: 6 tit.

Uvarova Alla, Grama Vasile. Проектирование и разработка дидактических технологий по дисциплине «Основы Декоративного Искусства» // Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din Chişinău. Laboratorul „Bazele tehnologiei si maiestriei pedagogice”. Tehnologii educationale moderne in contextul formarii culturii invatarii. Coordanator: V.Mandacanu, dr.habilitat, profesor universitar. Pontos, Ch., 2008.-Vol.9.- P. 305-336. – Bibliogr.: 30 tit.

2009 – Grama Vasile, Uvarova Ala. Компоненты и технология оценивания работ студентов по декоративной композиции. // Изобразительное искусство в системе образования. Материалы VI Международной науч.-практ. конф.: Витебск , 15-16 окт. 2009 г. / Вит. гос. ун-т.; под ред. В. П. Климовича, Д. С. Сенько. – Витебск: УО ВГУ им. „П. М. Машерова”, 2009. – С. 230-233. – Библ. 3 тит.

2010 – Uvarova Alla, Grama Vasile. Вопросы практики и методики преподавания декоративной композиции в рамках дисциплины: „Художественное ткачество” // Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: conf. şt. intern. “Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” la 70 ani” (28 oct. 2010) / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch., 2010. – Vol. 1. – P. 484-490. – Bibliogr.: 4 tit.

2012 – Grama Vasile, Uvarova Ala. Gama cromatică şi aspectele ei plastice / Vasile Grama, Alla Uvarova // Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: conf. de totalizare a muncii şt. şi şt.-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2011 / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch.: S. n., 2012. – Vol. 2. – P. 43-46. – Bibliogr.: 3 tit.

2013 – Grama, Vasile. Compoziţia ornamentală şi trăsăturile ei caracteristice în realizarea plastică // Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: conf. de totalizare a muncii şt. şi şt.-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012 / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Ch.: S. n., 2013. – Vol. 1. – P. 251-256. – Bibliogr.: 5 tit.

2014 – Grama, Vasile. Evolutia stilurilor artistice ornamentale in contextul dezvoltarii Artei Decorative // Proiectul Comitetului National ICOM Moldova „ Revenire la traditii „ / Ch.,2014.

2015 – Grama, Vasile. Limbajul grafic in compozitia decorativa // 75 de ani de la fondare. Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: Materialele conferintei stiintifice anuale a profesorilor si cercetatorilor UPS „Ion Creangă”. – Seria 17, Ch.: S. n., 2015. – Vol. 3. – P. 157-160. – Bibliogr.: 6 tit.

2016 – Grama, Vasile. Mijloacele de expresie plastică în compartimentul compoziţiei volumetrice. Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: Materialele conferintei stiintifice anuale a profesorilor si cercetatorilor UPS „Ion Creangă”. – Seria 18, Ch.: S. n., 2015. – Vol. 3. – P. 144-151. – Bibliogr.: 12 tit.

2017 – Grama, Vasile. Aplicarea mijloacelor artistice în realizarea compoziţiei volumetrice. Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: Materialele conferintei stiintifice anuale a profesorilor si cercetatorilor UPS „Ion Creangă”. – Seria 19, Ch.: S. n., 2017. – Vol. 3. – P. 157-160. – Bibliogr.: 6 tit.

Grama Vasile, Vatavu Alexandru, Rosca-Ceban Daniela. Aplicarea mijloace-lor de realizare a compozitiei decorative volumetrice. Suport de curs IISBN 978-9975-46-314.D

2018 – Grama, Vasile. Aspectele evolutive ale tapiseriei în dezvoltarea artei textile. Probleme ale științelor socioumane şi modernizării învățământului: Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. – Seria 20, Ch.: S. n., 2018. – Vol. 3. – P. 154-157. – Bibliogr.: 6 tit.

Premii / distincții / titluri onorifice

1995 Premiul special în cadrul expoziției „Omagiu lui Eminescu”, Chișinău, Republica Moldova.
2002 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova.
2003 Diploma de Onoare acordata de Ministerul Educației al Republicii Moldova.
2010 Premiul în cadrul expoziției „Saloanele Moldovei XX”, acordat de Consiliul Județean Bacău, România.
2012 Diploma de Nominalizare în cadrul Bienalei de Arta Decorativa, Chișinău, Republica Moldova.
2012-2015 Diploma de participare în cadrul expoziției „Salonul Profesorilor”, Chișinău, Republica Moldova.
2014 Diploma de participare în calitate de expert în cadrul Proiectului „Revenire la tradiții”.
2014 Nominalizare a juriului în cadrul Bienalei de Arta Decorativa, Chișinău, Republica Moldova.
2015 Nominalizare a juriului in cadrul expoziției Saloanele Moldovei XXV, Chisinau-Bacău.
2016 Premiul special în cadrul Bienalei Internationale de Arta Decorativa, Chișinău, Republica Moldova.
2017 Diplomă de merit, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării RM. „Eminesciana-2017”, expoziție-concurs de Artă Plastică Contemporană.
2017 Diplomă de merit, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării RM. „Autumnala-2017”, expoziție-concurs de Artă Plastică Contemporană.
2018 Diplomă de merit, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării RM. „Bienala Internațională de Artă Decorativă”. Expoziție concurs de artă decorativă contemporană.

Achiziții în colecții de stat

Muzeul National de Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România.

Colecții particulare

Republica Moldova, Romania, Rusia, SUA, Israel, Franta, Germania, Venesuela, China, Belgia

Bibliografie

  • Fondos Georgeta. Tapiseria – noi modalități de expresie, Atelier nr.1-2, Chișinău, 1998.
  • Simac Ana. Tapiseria contemporana din Republica Moldova. Editura Știința, Chișinău, 2001.
  • Искусство наций, catalog, editat de Confederația Internațională a Uniunilor Artiștilor Plastici, Moscova, 2002.
  • Brigalda Eleonora. Simfonia calmului reconfortant, Atelier nr.1, Chișinău, 2003.
  • Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, ghid enciclopedic, Muzeum, Chișinău, 2008.
  • Procop Natalia. Tendința nonfigurativului în batik-ul autorilor contemporani din Republica Moldova, Arta, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centru Studiul Artelor, pag. 114, Chișinău, 2012.
  • Procop Natalia. Arta textila din fondurile MNAM, Arta, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centru Studiul Artelor, pag. 121, Chișinău, 2013.
  • Dr.ssa Eleonora Brigalda. Salone dei professori di arti vizive, Il Ponte, bimesriale della camera di commercio e industria Moldo-Italiano, Giugno, 2012.
  • Arta contemporana din Republica Moldova, Moscova, 2013.

Facultatea Arte Plastice și Design la 25 ani, Chișinău 2004.
Cataloage, „Saloanele Moldovei, Chișinău-Bacău”. 2004-2016
Bienala Internațională de Pictura I, catalog, coordonatorul ediției – Tudor Zbârnea, Chișinău, 2009.
Bienala Internațională de Pictura II, catalog, coordonatorul ediției – Tudor Zbârnea, Chișinău, 2011.
Bienala Internațională de Arta Decorativa I, catalog, coordonatorii ediției –  V. Vanaga, E. Ajder, V. Tecuci, O. Dobrovolschi, Chișinău, 2010.
Bienala Internațională de Arta Decorativa II, catalog, coordonatorii ediției – V. Vanaga, E. Ajder, Chișinău, 2012.
Bienala Internațională de Arta Decorativa III, catalog, coordonatorul ediției – V. Vanaga, Chisinau, 2014.
Moldova Arta contemporana, Chișinău 2012.
Catalog, Proiectul Comitetului National ICOM Moldova „Revenire la tradiții”, Chișinău, 2014.
Facultatea Arte Plastice și Design la 35 ani, Chișinău, 2014.
Catalog, Bienala Internațională de Artă Decorativă, ed. IV, coordonatorul ediției – V. Vanaga, Chișinău 2016.
„Экономическое обозрение”, 24.11.2017, №43 (1209), articolul „Рисуем все?”.
Program televizat STS, 24.11.2017, „Secvențe creative de la facultatea Arte Plastice și Design”.
Secvențe televizate de la vernisajul expoziției „Autumnala-2017”, M-1, „Cultura azi”, 3.12.2017.
„Literatura si Arta”, 7.12.2017, №49 (3770), articolul „Psalmi în culori”.

„Intr-o epoca agitata, marcată de incertitudini, Vasile Grama se dedică muncii cu tenacitate și, păsrându-și calmul sufletesc, se pronunță în lucrările sale pentru o anume rigoare și claritate a compoziției. Obține un rafinat simfonism al acordurilor dintre tonuri și nuanțe și, astfel, confirma descendenta tapiseriilor sale din tradiția vechilor scoarțe și broderii medievale moldovenești”.  Eleonora Brigalda, Atelier nr.1, Chișinău, 2003.

Ilustrare la placheta de versuri „Din viața luminii”, de Eudochia Chicu. ISBN 978-9975-58-128-8, Chișinău 2017.
Procop Natalia, „Batik-ul din Moldova”. ISBN 978-9975-3170-0-9. pag. 90,104, 106, 114, 132. Chișinău 2017.
Catalogul publicitar a agenției germane „AMB, Art Berliner 2019”, de promovare a artiștilor plastici.

Pagini web / social media

http://grama.arta.md/

Contacte

Email: grama.vasile@upsc.md

.