Vasilie VOZIAN

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ
Designer vestimentar

Cursuri:
Design vestimentar / Ciclul I – licență
Istoria costumului / Ciclul I – licență
Tehnologii de specialitate / Ciclul I – licență
Proiectarea tehnică / Ciclul I – licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Vasile Vozian


 

Formarea

2002-2006 Școala Profesională Polivalentă Nr.8, Municipiul Chișinău; specialist în domeniul industriei ușoare, cusător croitor;
2006-2010 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arte Decorative; Licență, specialitate Design Vestimentar.
2010-2012 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arte Decorative, Masterat, Specialitate – Modelare artistică a costumului.

Consacrarea

Din 2010 activează la UPS „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arte Decorative

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Formarea creativ-artistică a studenților. Domeniul designului vestimentar
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

Premii / distincții / titluri onorifice

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: vozian.vasile@upsc.md

.