Veronica RAILEANU

Doctor în pedagogie, Conferențiar. univ.
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ

Cursuri:
Perspectiva / Ciclul I- licență
Desen proiectiv / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Conferențiar Veronica Raileanu


 

Formarea

08.10.2010- Diplomă de merit, Ministerului educației al Republicii Moldova, clasificarea națională
20.07.2015- Diplomă de merit, Ministerului educației al Republicii Moldova, clasificarea națională

Consacrarea

1983-1988 Arhitect superior, Institutul de Proiectare KGSPI
1988-1992 Arhitect, Comitetul de Restaurare
1992-1998 Lector, Catedra Desen și Metodică, facultatea de Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă”
1998-2007 Lector superior, Catedra Desen și Metodică, Facultatea de Arte Plastice și Design UPS. „I. Creangă”
2000-2006 Doctorat, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2007 martie-iunie Prodecan, Facultatea de Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă
2007-2016 Șef catedră „Arta Decorativă”, Facultatea de Arte Plastice și Design UPS. „I. Creangă”

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare

Contacte

Email: raileanu.veronica@upsc.md

.