alegeril la funcția de decan al FACULTATĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”  DIN CHIȘINĂU

ANUNȚ

privind desfășurarea alegerilor la funcția de decan al FACULTATĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrulUniversității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021 și a deciziei Comisiei de concurs a UPSC nr. 3 din 26.03.2021, cu privire la componența comisiilor de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de decan.

COMISIA DE CONCURS

anunță că la postul de decan al FACULTATĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN
a depus dosarul – Ana SIMAC, dr., conf. universitar

Desfășurarea alegerilor la postul de decan  al Facultății de Arte  Plastice și Design se va desfășura online
la data de 21.04.2021, ora  – 13.10
Votarea va avea loc offline la 22.04.2021, , bl. 6, etajul II,  hol, str. Cornului 10, de la ora 09.00 până la ora 14.00.

Comisia de Concurs
Tel.: 068396700