Școala de tapiserie din Chișinău

Lansarea filmului  documentar „Școala de tapiserie din Chișinău,,
și expoziției de tapiserie a studenților Facultății Arte Plastice și Design

În data de 15 iunie 2022, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă,, a avut loc lansarea filmului documentar „Școala de tapiserie din Chișinau,, realizat în cadrul Proiectului de Stat (2020–2023): Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii. Program de stat nr. 20.80009.0807.19 realizat cu spriginul Universității de Stat din Moldova și Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău. Autor al filmului este Ana Simac, doctor în studiul artelor, director de proiect Aliona Grati, regie Diana Pidghirnîi, imagine Grigore Rață, editor imagine Diana Busuioc, selecție muzicală Galina Dimitrova, grafică Aureliu Busuioc, lectură Iulian Proca.

Filmul are ca scop de a valorifica rezultatele preocupărilor științifice, privind promovarea imaginii culturale a orașului Chișinău din toate perioadele lui istorice, în forma unor filme documentar-științifice, care readuc pe agenda societății problema protecției și valorizării artei și culturii naționale, dar și a personalităților notorii care au scris o pagină aparte în cultura națională și în formarea noii generații de tineri creatori.

În cadrul acestui eveniment a fost lansată și expoziția de tapiserie a studenților facultății Arte Plastice și Design UPS Ion Creangă.

Expoziția de tapiserie denotă impactul școlii naționale de tapiserie în cadrul formarii profesional-artistice a tineretului studios în domeniul artei tapiseriei artistice în cadrul facultății Arte Plastice și Design, UPS Ion Creangă, care contribuie la continuitatea acestei arte cu profunde tradiții.

În cadrul acestui eveniment au susținut lucrările de licență și studenții programelor de studii: Arta Decorativă și Educația tehnologică.