SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTERAT LA PROGRAMUL DE STUDII MODELAREA ARTISTICĂ A COSTUMULUI, FAPD UPSC

SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTERAT
LA PROGRAMUL DE STUDII
MODELAREA ARTISTICĂ A COSTUMULUI,
FACULTATEA ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPSC

La data de 1 februarie 2023, în incinta blocului 6 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc susținerea tezelor de masterat a absolvenților facultății Arte Plastice și Design, programul de studii Modelarea Artistică a Costumului.

Masteranzii au prezentat lucrări de creație originale, abordând stilurile clasic, vintage, modern, și cel nonconformist:

  • Borta Svetlana – colecția „Păpuși de porțelan”;
  • Brînzilă Cristina – colecția „Back to Black”;
  • Drobot Irina – colecția „Cristal Bride”
  • Ermurachi Carolina – colecția „Vis oriental”;
  • Morari Svetlana – colecția „Artemisia”;
  • Turcu Daria – colecția „Flori de dor”.

În realizarea lucrărilor studenții au fost coordonați de cadrul didactic al catedrei Arte Decorative în persoana domnului Vozian Vasile, lector universitar.

Felicităm absolvenții cu rezultatele frumoase obținute în cadrul susținerii tezelor de masterat și le urăm realizări profesionale în continuare.