Programul de studiu
ISTORIA ȘI TEORIA ARTELOR


Misiune

Programul de licență își propune: pregătirea de specialiști în domeniul istoriei și teoriei artelor, care să poată profesa în calitate de cadre didactice sau în cercetarea de profil; dobândirea de cunoștințe fundamentale din domeniul istoriei artei naționale și universale, istoriografie și muzeologie; cunoașterea limbajului de specialitate al istoriei artei și dezvoltarea capacităților de a opera în mod corect cu acesta; cunoașterea celor mai importante metodologii de cercetare și a conceptelor moderne folosite în studiul istoriei și teoriei artei; dezvoltarea capacității studenților de a înțelege dimensiunea istorică a dezvoltării fenomenelor artistice.

Discipline de bază

  • Pregătire generală: Tehnologii informaționale, Limbi moderne.
  • Pregătire fundamentală: Istoria artelor, Perspectiva.
  • Specializarea: Teoria artelor, Desenul, Pictura și compoziția, Istoria muzeelor lumii, Practica Plein-air, Practica muzeistică.
  • Cultură umanistică generală: Estetica, Culturologia, Bazele micro și macro economiei, Psihologia creativității, Post-modernismul în arta europeană, Științe politice, Filosofia artei.

Caracteristici distinctive

Cei înscriși la program vor studia un șir de cursuri generale și fundamentale, cu dezvoltarea de aplicații practice de cercetare în domeniul istoriei și teoriei artelor, în combinație cu cele de creație.

Posibilități de angajare

Absolvenții programului de licență vor putea activa în instituțiile de cercetare academică, în învățământul preuniversitar în profilul respectiv, în calitate de profesori de Istoria artelor; pot continua studiile la ciclul II Masterat, în domeniul Artelor sau Științelor educației.

 

FOTO galerie