Concursul Universitar „Moștenitorii lui Creangă”- festivitatea de premiere

185 de ani au trecut de la nașterea celui care a plăsmuit o viziune de basm asupra copilăriei și care ne-a oferit primul Abecedar în grafie latină, 185 de ani au trecut de la nașterea pedagogului Ion Creangă. Acest prilej deosebit ne-a oferit nouă, comunității crengiene, șansa de sărbători spiritul tutelar al Unviersității și a valorifica opera marelui scriitor prin a scoate în evidență intelectul și creativitatea studenților, dar și a cadrelor științifico-didactice ale UPSC.

Astfel, a căpătat viață Concursul Universitar „Moștenitorii lui Creangă”, acum, la prima ediție, care a reușit să creioneze individualitatea creatoare și concepțiile originale ale lui Ion Creangă, datorită performanțelor deosebite și convingătoare ale participanților. În data de 24 martie 2022, a avut loc decernarea premiilor și celebrarea tuturor lucrărilor valoroase care i-au impresionat pe membrii juriului și pe toți cei prezenți. Mult respect și admirație tuturor câștigătorilor care au contribuit la fortificarea viziunii culturale asupra operei scriitorului în cadrul celor cinci probe: „Textul literar”; „Textul de graniță”; „Produse curriculare cu valori crengiene”; „Creație muzicală proprie” și „Creația crengiană în viziunea tinerilor artiști plastici”.

Cordiale mulțumiri dnei Rector UPSC, conf. univ, dr. Alexandra Barbăneagră, fondatoarea acestui Concurs care, chiar din prima ediție a reușit să adune talente și inițiative demne de remarcat! La fel, sincere mulțumiri membrilor juriului, precum și echipei de creație! Pentru organizarea de excepție, exprimăm deosebită recunoștință dlui dr. hab., prof. univ., Adrian Ghicov, șeful Catedrei Limba și Literatura Română, moderatorul evenimentului, precum și dnei conf. univ., dr. Svetlana Dermenji, șefa Catedrei Limbă și Comunicare, pentru efortul și aportul deosebit în organizarea evenimentului.

Și, așa cum zicea marele scriitor „Nimic nu e mult, când e vorba de chemarea harului” și „N-ar fi rău să fie bine în lumea asta”, vă prezentăm învingătorii, cărora le dorim să nu-și piardă niciodată avântul artistic, dorința de cunoaștere și să valorifice în continuare opera marelui scriitor și pedagog ION CREANGĂ.

PROBA CREANGĂ CA MODEL DE EDUCAȚIE ÎN VIZIUNEA TINERILOR ARTIȘTI PLASTICI:

PREMIUL MARE:

 • Trofeul – Apostol Nina
 • Diplomă – Apostol Nina, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Pictură
 • Trofeul – Colecția vestimentară „Moșteniri din Humulești”
 • Diplomă – Olesea Braga, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Vestimentar;
 • Diplomă – Mocanu Alina, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Vestimentar;
 • Diplomă – Chifa Andrea-Anastasia, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Vestimentar;
 • Diplomă – Natalia Sajin, Facultatea: Arte Plastice și Design, conducătorul

PREMIUL II:

 • Diplomă – Cebanenco Elena, Facultatea: Limbi și Literaturi Străine, Programul: Limba engleză;
 • Diplomă – Grozdov Vladimir, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Pictură.

PREMIUL III:

 • Diplomă – Lilian Bătrâncea, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Pictură;
 • Diplomă – Maria Badia, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Interior;
 • Diplomă – Cantemir Dmitri, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Grafică.

MENȚIUNE:

 • Diplomă – Inga Cerchina, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Educație tehnologică;
 • Diplomă – Postovan Alexandra, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Interior;
 • Diplomă – Scerbatii Alexei, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Grafică;
 • Diplomă – Corina Vahnovan, Facultatea: Filologie și Istorie, Programul: Limba și literatura română/ Limba engleză.

La mai mult și la mai mare, dragi participanți!