Master-class de iconografie :
Facultatea Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă”
în colaborare cu Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă „Sf. Irh. Gavriil” din Chișinău

În data  de 19 februarie 2020, Facultatea de arte Plastice și Design UPS „I. Creangă”, reprezentată de dr. Ludmila Moisei și lectorul asistent Cristina Livițchi au desfășurat în cadrul Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă „Sf. Irh. Gavriil”, din Chișinău, un master-class din domeniul iconografiei.
Într-o atmosferă spirituală și profund creștină, dar și într-um mediu frumos de închinare, elevii din cadrul Seminarului, au exersat pictura religioasă, încercând să contureze chipul lui Iisus Hristos Pantocrator, ținând cont de canoanele picturii religioase.
Elevii au manifestat profund interes față de activitate, dat fiind faptul  că, au avut  oportunitatea de a-și completa orizontul de cunoștințe teoretice  și de a le transpune în practică, în acest fel, descoperindu-și abilitățile artistice și dexteritatea  de a picta.
Participanții, coordonați de Prot. Victor Ceresău, preot spiritual și profesor de Tipic, au exprimat  profunde mulțumiri, precum și speranța unor colaborări de perspectivă.