Eleonora BRIGALDA

Prof., dr. în studiul artelor
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra PICTURĂ
Artist plastic, critic de arte

Cursuri:
Istoria artelor
Pictura
Compoziția

Lucrările studenților realizate la ore.
Lucrări de licență și de master.
Profesor Eleonora Brigalda


 

Formarea

1970-1977 Școala republicană medie specială de artă plastică din Chișinău
(actualmente Liceul Republican de Artă Plastică „Igor Vieru”)
1977-1982 Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice din Chișinău
1985-1988 Doctorantura Academiei de Științe din Republica Moldova, secția de Etnografie și Studiul Artei
1996 Stagiu, Academia de Arte Vizuale „Ioan Alexandrescu”, Cluj-Napoca, România

Consacrarea

1983-1985 Lector la Institutul de Arte (actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice) din Chișinău.
Din 1988 activează la Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”, or. Chișinău.
1988-1992 – Lector superior,  1994 – Conferențiar universitar, 1998 – Șef catedră, 2016 – Profesor universitar la catedra de pictura a UPS „I. Creangă”.
1991 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
1994 Doctor în studiul artelor.
1995 Membru al Asociației Internationale a Artelor Plastice IAA – AIAP UNESCO.
Președinte al Asociației Profesorilor de Arte Vizuale din Republica Moldova.
Domenii de activitate: pictură, studiul artelor, activitate curatorială, metodica predării artelor plastice.

Activități curator

2000-2001 Director/curator al proiectului „Umbra coloanei lui Brâncuși – Umbra infinitului”.
2000-2004 Director/curator al proiectului „Concursul de artă plastică”, organizat de Uniunea Latină.
2006 Director/curator al proiectului „Reforma învățământului artistic superior și perspectivele ei” – tabără de creație, simpozion.
2010-2011 Director/curator al proiectului „Artă fără frontiere”.
2011-2016 Coordonator al proiectului „Salonul profesorilor de arte vizuale din R. Moldova”.

Expoziții personale

1997 Pictură, Fundația Culturală Română, București, Romania
2005 Pictură, Biblioteca Onisifor Ghibu, Chișinău, Republica Moldova
2006 Pictură, Ambasada SUA, Chișinău, Republica Moldova
2019 Pictură, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” UAP, Chișinău, Republica Moldova

Expoziții reprezentative / internaționale

1996-1997, 2001-2002, 2004, 2006, 2008 – Salonul de primăvară, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău, R. Moldova
1996, 1997, 2001, 2002 – „Limba noastră cea română”, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău, R. Moldova
1996, 1998, 2001, 2004 – Salonul de toamnă, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău, R. Moldova
1997-1999, 2002, 2006, 2009 – Saloanele Moldovei, Bacău-Romania, Chișinău-Moldova
1997 – Expoziție de grup, Fundația Culturala Romana, București, Romania
1997 – Galeria de arta, Muzeul de Istorie și Arta al Municipiului București, Romania
1998 – Expoziția „Artiști plastici din România”, București, Romania
1999 – Expoziția jubiliară 20 ani a Facultății de Arte Plastice, UPS „Ion Creanga”, Chișinău, R. Moldova
1999 – Expoziția de grup „Maingan Hotel”, Frankfurt am Main, Germania
1999 – Hotel Jogdschloss Kranichtein, Dramstadt,Germania
1999 – Kulturverein Moldova, ed. V. Wachersbach, Germania
2000, 2001 – „Umbra coloanei lui Brâncuși – Umbra Infinitului”, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, R. Moldova
2003 – Expoziția de pictură „Moldawien zu Gast in Britz”, Berlin, Germania
2003 – Expoziția de pictură, Palatul Culturii „Ștefan cel Mare”, Iași, Romania
2004 – Expoziția Facultății Arte Plastice și Design, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău, R. Moldova
2005-2006, 2009 – Salonul profesorilor de arte vizuale (ediția a IV-a, V-a, VIII), Iași, Romania
2006-2008 – Expoziția „A Night of Art” organizată de Ambasada SUA, MoldExpo, R. Moldova
2007 – Expoziția „Creatoare contemporane din Polonia și Moldova”, Centrul Expozițional „C. Brâncuși”  UAP, R. Moldova
2007 – Expoziția „Creanga rusă”, ediția II, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, R. Moldova
2009 – Expoziția „Între figurativ și simbolic-ipostaze de ieri și de azi”, Iași, Romania

Tabere de creație / simpozioane

2002-2003 – Atelier de creație „Hârtie manuala”, Chișinău, R. Moldova
2003 – Tabăra de creație „Parcova-2003”, R. Moldova
2004 – Tabăra de creație „Corjăuţi-2004”, R. Moldova
2004 – Tabăra de creație „Bârnova”, Iași, România
2004 – Art painter’s campus, Chișinău, R. Moldova – Turcia
2005 – Documentare în Muzeul de Cercetări Științifice și Arhiva Academiei de Arte din Sankt Petersburg
2006 – Documentare în Muzeul Național de Arte Plastice din R. Moldova, România
2006 – Tabăra Internațională de creație „Chișinău-2006”, Chișinău, R. Moldova
2006 – Simpozion „Învățământul artistic și perspectivele lui”, Chișinău, R. Moldova
2006 – Tabăra Internațională de Pictură „TESCANI 2006” Romania
2009 – Simpozion internațional „Învățământul artistic în contextul procesului de la Bologna. Probleme și perspective” Chișinău, R. Moldova
2009 – Simpozion internațional „ Între figurativ și simbolic –ipostaze de ieri și azi”, Iași, România
2009 – Forumul oamenilor de creație și știință din țările SNG.

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Note de curs / Suporturi de curs:
Brigalda E., Tehnica și tehnologia pastelului în pictură și grafică, (suport de curs), Chișinău, 2014, 64 p.
Brigalda E., Portretul în pictura de șevalet,(suport de curs), Chișinău, 2016, 48 p.

Programa analitică a cursului „Istoria artelor plastice” UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 1997
Programa „Examenul de Stat la Istoria artelor plastice”, UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 1997
Programa „Practica muzeistica” UPS “Ion Creanga”, Chisinau, 1997
Arta plastică. Curriculum școlar pentru clasele a V-a – a IX-a, Editura „Cartier”, Chișinău, 2000
Educația artistică. Ghiduri metodologoce: educația artistico-plastica (cl. A V-a – IX-a). Grupul editorial „Litera”, Chișinău, 2000
Transformarea plastică a formelor naturale prin metoda bio-designulu (material didactic intuitiv) în Tehnologia educației artistice plastice, ediția IV, Chișinău, 2003.
Методические рекомендации по курсу „Живопись”; „Монументальная живопись”; «Практика пленэр» для студентов по специальностям : „Design interior”, „Design vestimentar”, ULIM, Chișinău, 2003
Ghidul studentului. Facultatea de Arte Plastice și Design. Ed. UPS „I. Creangă” ,Chișinău, 2005 -2009.
Ghidul masterandului. Facultatea de Arte Plastice și Design. Ed. UPS „I. Creangă” ,Chișinău, 2008- 2009.

Monografii:
Eleonora Brigalda-Barbas „Evoluția picturii de gen din Republica Moldova. (1945-2000). Ed. Știința. Chișinău 2002; 111 p.
Eleonora Brigalda „Pavel Șillingovski”. (Maeștri basarabeni din sec. XX). Ed. ARC. Chișinău 2005, 96 p.
Eleonora Brigalda „Igor Vieru”. (Maeștri basarabeni din sec. XX). Ed. ARC. Chișinău 2006, 96 p.
Eleonora Brigalda, Ana Marian, Ana Simac „Tudor Golenco. Pictură” Combinatul Poligrafic.
Eleonora Brigalda  Ala Uvarov: „Tapiserie, batic”, Tipograf. Bons Offices, Chișinău, 2014 p. 18-19.
Eleonora Brigalda „Maeștri basarabeni din sec. XX.-ed. ARC.-Chișinău 2016

Cataloage:
Zigfid Polinger, Grafica, 1988
Ion Zderciuc, Sculptura,1998
Ioan Grecu, Sculptura, 1998
Facultatea Arte Plastice a UPS „Ion Creanga”- expoziție jubiliara” 1999
Nicoleta Stati, pictură, 1998
Elena Pruteanu-Samburic, grafică – pictură, 1998
Ion Chitoroaga, Pictură, 2000
Vasile Cojocaru, Pictură, 2002
Tudor Macari, Acuarelă, 2003
Inga Edu, Pictură, 2003
Liviu Hincu, Pictură, 2003
Ion Croitoru, Pictură, 2004
Ecaterina Ajder, Pictură și tapiserie, 2004
Iurie Puzdrovski, Suflu arhaic, 2006
Gheorghe Mardare, 2007

Articole științifice:

 1. Сближение жанров в современной молдавской живописи, Известия Академии наук Молдавской ССР, Серия общественных наук,1989, № 1, стр. 55-61.
 2. Sete de echilibru și unitate, Sud-Est, Chișinău, 1991, p. 20-24.
 3. În căutarea adevărului și frumosului, Columna, Chișinău, 1991, nr.6, p. 53-56.
 4. Tradiții și moștenire în pictura de gen din Republica Moldova, Cugetul, Chișinău, 1992, nr.3, p. 18-23.
 5. Problemele picturii de gen în Republica Moldova anii 1945-1980, Autoreferatul tezei pentru obținerea gradului științific de doctor în studiul artelor, Chișinău, 1994, p. 1-15.
 6. Aspecte ale dezvoltării picturii de gen în Republica Moldova /anii 70-80/, Arta’93, Chișinău, 1996, p. 90-110.
 7. Tradiții și inovații în pictura de gen moldovenească , Arta 96, Chișinău ASM, Institutul de Istoria și Teoria Artei, p. 37 -48.
 8. Tabăra de la Sadova – o aventură, o provocare pentru viitor, Artefact nr. I, Chișinău, 1996, p. 2
 9. Consemnări despre arta bulgară contemporană, Artefact nr.2, Chișinău, 1997,p. 5
 10. Expoziție de grup la București, ARS Longa, nr.3, Chișinău, 1997, p. 11
 11. Creația lui A, Sîrbu în contextul artei contemporane. Arta’97, Chișinău ASM, Institutul Istoria și Teoria Artei, 1997, p. 84-91.
 12. Reverberații moderne – postmoderne în arta basarabeană. Atelier, nr.1-2/6-7/, 1998
 13. Realitatea de dincolo de aparențe, Atelier, nr.3-4/8-9/, 1998
 14. Pictura de gen în Moldova în primul deceniu postbelic, Arta 98, Chișinău AȘM, Institutul Istoria și Teoria Artei, 1998, p. 5-10.
 15. Postmodernismul în arta contemporană moldovenească , Probleme ale științelor socio-umane și a modernizării învățământului, Chișinău, 1999, p. 32-33
 16. Umbra coloanei lui Brâncuși, Atelier nr.1-2, 2000, p. 14-15
 17. „Vasile Grama – simfonia calmului reconfortant”, Atelier Nr.1, Chișinău, 2003, p. 24-25
 18. „Iași-Parcova” tur și retur…, Atelier Nr.2-4, Chișinău, 2003
 19. „ Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu”. Academos, Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă, nr.3(14), Chișinău, 2009, p. 111-113.
 20. „Arhitectura vernaculară în piatră”, artinfinit nr. 2 (2), Chișinău, 2009, p. 2.
 21. „Operele lui Pavel Șillingovski în colecția MNAM”, Colecții muzeale: descoperiri și redescoperiri, Chișinău, 2009.
 22. Диалектика глубинного и плоскостного начала в живописном произведении, Сучаснi iнформацiйнi технологii та iнновацiйни методики навчання у пiдготовцi фахiвцiв:методология, теория,досвiд,проблеми // Зб.наук.пр. –Випуск24/ Pедкол: I.А.Зязюн (голова) та iн / -Киiв-Вiнниця: ТОВ фiрма „Планер», 2010, с. 242-246.
 23. Omul și Pomul – laitmotivul creației lui Igor Vieru // Probleme ale științelor socio-umane și modernizării învățământului, Vol. II.Chișinău, 2009, p. 553-558.
 24. Trei pictori din Iași, Simpozionul Internațional A.R.T.E., 2011, Iași, p. 41
 25. E. Brigalda , Ana Marian „Sculptorul Vladislav Șevcenco: vocație și destin” Pictura de gen din Basarabia în căutarea identității //Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Chișinău, 2014; p. 248-253 –ISBN 978-9975-46-197-9
 26. Pagini de aur din istoria vieții bisericești [recenzie la: L. Condraticova. Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM, 2014, 180 p. In: Akademos. Chisinau, nr. 2 (33), iunie 2014, p. 156-157.
 27. Evoluția emailului artistic în arta universală Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Chișinău, 2015.

Premii / distincții / titluri onorifice

1982 Premiul „Limba noastră cea română”, Concursul Uniunii Latine, Chișinău, R. Moldova
1997 Premiul „OMEGA” la expoziția „Saloanele Moldovei”
2003 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova
2005 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova
2009 Diploma de excelență, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Iași
2010 Premiul Special pentru Pictură, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Iași
2010 Titlul Onorific „Om Emerit”
2011 Premiul „M. Eminescu”, Muzeul „M. Eminescu”, UAP, România, Iași
2012 Premiul ITALIA pentru artă, Chișinău, Republica Moldova
2015 Premiul Național al Republicii Moldova, Guvernul Republicii

Lucrări în colecții publice și private

Republica Moldova, România, Ucraina, Turcia, Germania, Olanda, Serbia

Bibliografie / Note

 • „Eleonora Brigalda (Barbas), trece prin concretul motivului în spațiul unei personale metafizici, unde toposul are substanța idealității. Tușa fermă, onctuoasă, conferă culorii rolul principal alături de tensiunea implicării emoţionale. Aluziile la fervoarea de tip Van Gogh semnifică forţa imaginativă și pasiune.” Valentin Ciucă, Atelier 2-4, Chisinau, 2003
 • „Eleonora Brigalda excelează în peisaj, lucrările sale concentrând tensiuni cromatice și gestuale care dezvăluie trăirea puternică, patosul compozițional și nu în ultimul rând, dorința vizibilă de contopire cu motivul, cu materia picturală – „Mănăstiri rupestre”, „Ecoul mării, „Crizanteme”, aduc în plus de vibrație și exaltare proprie creatorului și, în egală măsură, interpretului/artista fiind și critic de artă.” Veronica Marinescu, Ziarul „Curierul National”, București, 1997

Enciclopedia Femeile Moldovei
Enciclopedia Călăraşi
LEOGRANT. ART CHIŞINĂU, PAINTERS CAMPUS, 2004
Femeia Moldovei ,Nr. 1-2, 1998
Marinescu  V. Ziarul „Curierul National, București, 1997
Ciobanu D. Ziarul „Națiunea”, București, 1997
Prut C. Ziarul „Națiunea”,1997
Eleonora Brigalda-Barbas. Pictură. Asociația culturală „PRO ARTA 2002” Ploiești-România, 2003
Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2004), Museum, Chișinău, 2004
Павлюк, К. Узнаём друг друга, Берлин,2009
Gheorghiţa C. Eleonora Brigalda –Barbas, Evoluția picturii de gen din Republica Moldova, Cugetul,
Revistă de Istorie și Cultură  nr.3-4 (15-16), 2002
Ciucă V, Atelier Nr.2-4,2003

Pagini web / social media

http://arhiva.art.md/barbas/

Facebook

Contacte

Email: brigalda.eleonora@upsc.md

.