Ludmila MOISEI

Șef Catedra PICTURĂ
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Cursuri:


Lucrările studenților realizate la ore.
Lucrări de licență și de master.
Conferențiar Ludmila Moisei


 

Formarea

Consacrarea

Activități curator

Expoziții personale

Expoziții reprezentative / internaționale

Tabere de creație / simpozioane

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Note de curs / Suporturi de curs:
...

Monografii:

Cataloage:

Articole științifice:

Premii / distincții / titluri onorifice

Lucrări în colecții publice și private

Bibliografie / Note

Pagini web / social media

Facebook

.