Expoziția – concurs „OUL DE PAȘTI – SIMBOL AL SFINTELOR SĂRBĂTORI”, Ediția I

Expoziția – concurs
„OUL DE PAȘTI – SIMBOL AL SFINTELOR SĂRBĂTORI”, Ediția I

La data de 12 aprilie, în cadrul Facultății de Arte Plastice și Design a avut loc prima ediție a concursului dedicată Sfintelor Sărbători.

Semnificația oului de Paști trebuie căutată cu mult timp în urmă, încă înainte de nașterea lui Hristos, atunci când exista obiceiul ca oul să fie dăruit, el simbolizând echilibru, viața și reînnoirea naturii.

Pentru a marca Săptămâna Mare, studenții Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și elevi al Liceului Teoretic „Mihai Grecu” au confecționat ouă de Paști în tehnici și stiluri variate.

De la tehnica încondeierii până la modelarea în lut, fiecare student a demonstrat că munca și creativitatea sunt cheia rezultatelor de excepție.

Aducem sincere mulțumiri organizatorilor acestei expoziții-concurs: doamnei Rodica Spătaru, lect. univ., prodecanul Facultății Arte Plastice și Design, și doamnei Daniela Roșca Ceban, lect. univ..

Felicitări participanților pentru toată munca depusă!
Vă mulțumim pentru implicare!

Vernisajul expoziției „RELIGIE, MEDICINĂ, ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ” la Palatul Roznovanu al Primăriei Municipiului Iași

Evenimente de importanță și semnificație aparte:
Vernisajul recent al expoziției
„RELIGIE, MEDICINĂ, ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ”
de la Palatul Roznovanu al Primăriei Municipiului Iași

Începutul Săptămânii Patimilor în acest an a fost marcată, pentru Facultatea Arte Plastice și Design a UPSC, de un eveniment de excepție – vernisajul Expoziției de artă cu genericul  „RELIGIE, MEDICINĂ, ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ”, organizată de Facultatea Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, care s-a desfășurat la 10 aprilie, curent, în incinta Palatului Roznovanu al Primăriei Municipiului Iași, România.

Organizată cu prilejul Sărbătorilor de Paști, această deosebită Expoziție semnifică, indispensabil, un început de colaborare, deosebit de frumos, între instituția noastră și Facultatea de Artă Vizuală și Design, UNAGE, din Iași.

Menționăm, că expoziția întrunește, – alături de creația artiștilor plastici ieșeni consacrați, cadrelor didactice și studenților Ieșeni, – lucrări de pictură și artă decorativă ale profesorilor și studenților, absolvenților Facultății de Arte Plastice și Design din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău: Simion Zamșa, Dumitru  Musteață, Alexandru Alavațchi, Ion Zderciuc; absolvenții facultății Purice Horia, Ina Lungu.

Deschiderea evenimentului a fost oficializată de Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, Alexandru Constantin Chituță, managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor,  Cristian Ungureanu, conf.univ., dr. prorectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Ana Simac, conf.univ., dr., decana Facultății de Arte Plastice și Design din cadrul UPS „Ion Creangă”, Florina Breazu, Președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova ș.a. Vernisajul a fost  urmat de o conferință tematică în sala „Vasile Pogor”, la care au luat cuvântul importante personalități ale lumii culturale și academice ieșene.

În același context, ținem să mulțumim, pe această cale, organizatorii și curatorii Evenimentului – Domnului Adrian Stoleriu, conf.univ., dr., decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași și Domnului Alexandru Chituță, director interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu – pentru invitație de a participa la expoziție și să‑i felicităm pentru succesul acestei manifestații cultural-artistice de o semnificație aparte.

În aceeași ordine de idei, aducem sincere mulțumiri Primăriei Municipiului Iași, în persoana Domnului Primar Mihai Chirica, pentru deschidere în colaborare și susținerea evenimentelor de promovarea a valorilor culturale și moral-spirituale creștinești.

Vernisarea expoziției SUZANEI FÂNTÂNARIU „AMBALAJ PENTRU SUFLET” în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

Vernisarea expoziției SUZANEI FÂNTÂNARIU
AMBALAJ PENTRU SUFLET
în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

Un eveniment de anvergură internațională a avut loc pe 24 martie 2023, în incinta Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – vernisarea expoziției de artă contemporană a SUZANEI FÂNTÂNARIU –  una dintre cele mai reputate artiste din România, profesor universitar la Facultatea de Artă și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Doctor Honoris Causa a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Expoziția a fost organizată grație Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași și Facultății de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, Institutul Cultural Român (ICR, București), Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și Primăria Municipiului Iași.

Deschiderea evenimentului a fost oficializată de organizatorii evenimentului, invitați și oaspeți distinși:

  • Curatorul expoziției, dr. Alexandru Chituţă, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, România;
  • Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial, Departamentul Cultură, Culte și Minorități naționale, România;
  • Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român, București;
  • Alexandria Gorea, Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, România;
  • Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, România;
  • Mihai Chirica, Primarul municipiului Iași, România;
  • Alexandria Gorea, Muzeul Municipal Regina Maria
  • Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei;
  • Adrian Chicov, doctor habilitat, conferențiar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Acest eveniment de excepție a pus în lumina publicului circa 25 de lucrări de creație grafică și obiect artistic, îmbinat congruent cu artă textilă, a distinsei Suzana Fântânariu, – cea supranumită de contemporani „Doamnă a graficii contemporane românești”. Recunoscută departe după hotarele României pentru creațiile sale contemporane, artista desfășoară o variată activitate de gen, îmbinând grafica de șevalet, obiectul artistic, artele textile și instalația. Este înalt apreciată la nivel internațional, fiind distinsă cu numeroase premii înalte în cadrul numeroaselor evenimente cultural-artistice internaționale, bienale de artă etc.

O altă frumoasă parte a evenimentului a constituit o prețioasă donație de carte în domeniul artelor vizuale din partea Muzeului Național Brukenthal din Sibiu bibliotecii Facultății de Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”  din Chișinău. Semnificativ, că unul din titlurile de carte donată universității este „AMBALAJ PENTRU SUFLET. SUZANA FÂNTÂNARIU -75”, Editura Muzeului Național Brukenthal, Sibiu – Iași, Chișinău, 2023 – un splendid album de artă, ce coagulează vasta activitate de creație a Suzanei Fântânariu.

Menționăm, că acest important eveniment cultural a fost posibil grație acordurilor de colaborare, stabilite, în prealabil, cu organizatorii și partenerii evenimentului – Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” din Iași, România ș.a.

În cadrul aceluiași eveniment, delegația din Romania a vizitat sălile de curs și seminar, atelierele de creație artistică și de design, Sala Expozițională a facultății Arte Plastice și Design. În același timp, în timpul discuțiilor cu partenerii străini au fost stabilite reperele de bază pentru o colaborare fructuoasă între parți pentru viitor.

Indispensabil, rezultatul acestui distinct eveniment – este fortificarea parteneriatului cu instituțiile de educație cultură și artă din România, cât și proiectarea ulterioarelor acțiuni și aspecte de colaborare.

Ambalaj pentru suflet. Expoziție – Suzana Fântânariu la Chișinău

Ambalaj pentru suflet
SUZANA FÂNTÂNARIU
Expoziție de grafică la Chișinău

Organizatori: Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Muzeul Municipal Regina Maria din Iași, Facultatea de Arte și Design din Iași, Facultatea de Arte Plastice și Design din Chișinău.
Parteneri: Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu Chișinău, Primăria Municipiului Iași.
Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță.
Contribuții: conf. univ. dr. Adrian Stoleriu, Alexandru Gorea.

Vernisaj:
joi, 24 martie 2023,
ora 11:00

Locație:
Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC

str. Cornului 10, bl. 6, Chișinău.

 

 

Născută în localitatea Baia Suceava, absolventă a Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iași și a Institutului de Artă „Ion Andreescu” din Cluj Napoca, Doctor Honoris Causa a Universității Naționale de Artă „George Enescu” din Iași, Suzana Fântânariu este cunoscută ca „Doamna graficii contemporane românești”. Cu o activitate spectaculoasă, cu zeci de expoziții în țară și străinătate, cu numeroase participări și premii la diferite Bienale internaționale: Premiul I la Paris, Premiul II la Maastrsicht, Premiul I la Sharjah, Medalia de argint din Beijing, Medalia de aur a Bienalei de artă Vicenza s.a., cu o carieră academică extraordinară ca profesor universitar la Facultatea de Artă și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara unde a îndrumat zeci de studenți, Suzana Fântânariu va avea o expoziție extraordinară la Chișinău unde va prezenta o serie de lucrări realizate în tehnica xilogravurii, desen, xilo-obiect etc.

În luna iunie a anului 2022 Suzana Fântânariu, la solicitarea prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași și a dlui dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, decorație conferită de dl. primar Mihai Chirica.
Decanul Facultății de Arte din Iași, conf. Univ. Dr. Adrian Stoleriu a declarat: „Exprimându-se cu ușurință în varii medii artistice, maestru inegalabil în arta xilogravurii, Suzana Fântânariu îmbină noul și vechiul în opere de artă ce dețin un timp al lor, un timp propriu, în care privitorul este absorbit fără ezitare. Prin limbajele propriei creații, artista stabilește un contact imediat cu publicul său, dovedindu-se un foarte bun și sincer narator. Ea vorbește despre sine cu o nebănuită capacitate de confidență, pe care o împărtășește cu dărnicie, nouă tuturor. Pentru toți cei care o cunosc deja pe artista Suzana Fântânariu, acest fapt este o evidență. Cei care îi vor afla abia de acum înainte opera și personalitatea, vor descoperi un univers cultural și artistic bogat, ce realizează o mediere de excepție între diferitele ramuri ale artei, îmbinând sculptura, instalația, grafica, artele textile, obiectele artistice, desenul… Toate acestea fac ca, imediat ce a parcurs vizual, mental și spiritual acest bogat ansamblu de expresii artistice, privitorul să constate că are de-a face cu o personalitate artistică plurivalentă, multiculturală, cu viziuni universale, așa cum au fost marile genii ale lumii.”

Curatorul expoziției, dr. Alexandru Constantin Chituță de la Muzeul Național Brukenthal a declarat: „Lucrările Suzanei Fântânariu ne dezvăluie un univers sensibil pentru bucuria ochilor. Indiferent de tehnica adoptată, artista a reușit de-a lungul carierei sale să devină un reper. Tocmai de aceea expoziția prezentată acum la Chișinău, are rolul de a evidenția parcursul creator și de a face mai bine înțeles particularitățile demersului artistic dezvoltat de artistă până în momentul de față. Lumea Suzanei Fântânariu aparține senzorialului, nostalgiei, relațiilor intime cu obiectele imediate. Nu doar tehnica hârtiei, drumul ideii pe calea materialului, a imprimării, a scrierilor cât și gândirea spectaculară a artistei transformă ingeniozitatea obiectului într-un indice personalizat. Artistic vorbind, Suzana Fântânariu prezintă la Iași, aventura domniei sale în experiment, pe mai multe direcții, într-un sistem al risipirii, după propria caracterizare. Este o bucurie că iată în colaborare cu mai multe instituții, am putut realiza acest moment deosebit nu doar în viața Suzanei Fântânariu cât și în istoria graficii românești. Alături de această expoziție Muzeul Național Brukenthal va dona și cărți de specialitate și albume de artă Bibliotecii Facultății de Arte Plastice și Design din Chișinău.”

Sculptorul Ion ZDERCIUC – Expoziție personală 2023

SCULPTORUL ION ZDERCIUC LA CEAS ANIVERSAR
EXPOZIȚIE PERSONALĂ DE SCULPTURĂ

Cu ocazia aniversării a 65-a, distinsul sculptor și talentatul nostru coleg, Ion Zderciuc, care activează în cadrul Facultății Arte Plastice si Design UPSC circa 30 ani a vernisat în cadrul  Muzeului National de Artă al Moldovei, expoziția personală de sculptură și pictură.

Expoziția cuprinde 42 de lucrări de sculptură și 10 de pictură, realizate în cele mai diverse tehnici, genuri, stiluri, materiale, dimensiuni si forme, ce surprind printr-o originală corelație între arhaic și modern.

Prezenți la eveniment, colegii de facultate, distinși oameni de cultură, studenți, dar și mulți amatori ai artei si-au delectat privirile cu extraordinarele lucrări de o înaltă ținută sculpturală ale maestrului Ion Zderciuc.

Prezentă la eveniment, Svetlana Pociumban, șefa Direcției Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii, a afirmat că această expoziție este o capodoperă, un exemplu al creației și poziției de viață a unui artist. În context, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, Florina Breazu, a subliniat că maestrul Ion Zderciuc este un artist complex și polivalent, care se multiplică prin opera sa. Ea a înmânat artistului diploma de merit și medalia „Mihail Grecu” ale Uniunii Artiștilor din Moldova „Pentru promovarea valorilor intelectuale, artistice și morale”.

Profesor erudit în cadrul Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion. Creangă”, Catedra Artă decorativă, sculptorul Ion Zderciuc transmite studenților cu măiestrie și generozitate  toate cunoștințele Domniei sale în domeniul sculpturii. Alături de zecile de promoții studențești, artistul plastic Ion Zderciuc abordează cu îndrăzneală și fără opreliști formele mici, „camerale”, dar și sculptura monumentală predestinată unor spatii ample. Sub dalta și mâinile sale, materia prinde viață, modelându-se în volume echilibrate și armonioase.

De-a lungul timpului, sculptorul s-a afirmat cu compoziții, cultivând o metaforă plastică ce reține sensul imaginii literare, mitologice, de la care pleacă uneori. Genul căruia îi rămâne fidel este sculptura, lucrata în lut și ipsos, șamota și teracotă, bronz si gresie, marmora si lemn.

Felicitări cordiale, onorate coleg,  cu prilejul aniversarii celor 65 de ani și lansării cu acest prilej a acestei faimoase expoziții! Suntem bucuroși să fim contemporani cu Dvs.

Mulți ani frumoși si creativi, stimate Domnule Ion Zderciuc!

Expoziția poate fi vizitată până în data de 26 februarie 2023.

Vă așteptăm cu drag!