Alexandru Ermurache – „MEDITAȚIE”

Alexandru Ermurache – „MEDITAȚIE”

Expoziție de grafică digitală

La data de 8 decembrie 2023, a fost vernisată expoziția personală a profesorului FACULTĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, Alexandru Ermurache, cu genericul „Meditație”, organizată în cadrul evenimentului
„Nocturne Eugene Ionescu 2023”. Expoziția adună 23 de lucrări de grafică digitală ale artistului.
Durata expoziției: 8-25 decembrie 2023

Reflecția artistului:

„Spațiul Metafizic în creație”

„Mă întreb deseori ce este omul într-un spațiu temporal?!
Este oare omul prin natura sa spirituală o intersecție de energii
sau traducător de energii, sau este un emițător de energii?!
Care este valoarea timpului în creație?!
Ce este influența, obligația și inspirația unui artist?!
Poți influența un fluture, poți obliga un pește, poți inspira o pasăre în zborul ei?!
Aceste categorii de comunicare pot fi aplicate în mediul conștiinței umane, dar impactul este minimal dacă societatea nu este receptivă.
Uneori îmi vine să transpun anumite tipuri de simțuri interpretându-le într-un spațiu diferit de recepționare.
Cum ar fi de exemplu un miros vizualizat?!
Cum ar fi o atingere tactilă cu o textura, transpusă în sunet?!
Ce subiect vizual ca imagine ar genera sunetul?!

Pentru mine arta digitală este un spațiu de interconexiuni a valorilor umane și cercetărilor aplicate a civilizației moderne. Deși arta digitală necesită o bună cunoaștere a tehnologiilor moderne, grafica digitală îmi oferă un spațiu larg de experimentare și manifestare, chiar prin faptul că imaginea poate fi creată prin natura luminii. Astfel partea materiei vizuale nu este limitată de lumea materială de pigment, pânză, hârtie sau alte impedimente. Ca artist
în realizarea lucrărilor pun accent pe materia gândului și a imaginației, aplicând diverse expresii prin utilizarea limbajului plastic. Un tablou poate avea mesaj dar nu e obligat să fie direct, uneori mesajul poate veni treptat inconștient prin intermediul limbajului, ritmuri, contraste, culori, armonii de proporții etc. Atunci când artistul declanșează un act creativ, el conectează în flux diverse spații, legând și dezlegând orizonturi ale conștiinței, inconștienței și subconștientului. Recepționarea unei opere depinde de nivelul de dezvoltare a gândirii asociative.
În procesul de stilizare a unor subiecte vizuale elementele abstracte pot genera mai multe viziuni prin interconexiuni interpretate de conștiința umană. Astfel un cerc pentru cineva reprezintă un soare, pentru altul reprezintă un măr,
o minge sau o galaxie. Spațiul imaginar în tablourile mele realizate este deschis pentru reflectare și meditație.

Vă invit cu drag să vizitați expoziția MEDITAȚIE care este deschisă în perioada 8-25 decembrie 2023 în spațiul
Teatrului Național „Eugene Ionescu”, Chișinău, Blvd. Grigore Vieru nr.11.”

Sincere felicitări Domnului profesor Alexandru Ermurache pentru acest eveniment important!
Gallery Wordpress

Lansarea Laboratorului PROFESIILE VIITORULUI la Facultatea de Arte Plastice și Design în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Lansarea Laboratorului
PROFESIILE VIITORULUI
la Facultatea de Arte Plastice și Design
în cadrul Universității Pedagogice
de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

În data de 11 aprilie 2023 a avut loc un eveniment important pentru mediul profesoral – didactic și studențesc al Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – inaugurarea laboratoarelor de animație digitală PROFESIILE VIITORULUI. Cei 40 de studenți care învață Game Design și Animație la această facultate vor practica în noile laboratoare, echipate cu 23 de computere performante și 16 tablete pentru animație și game design. De asemenea, au fost oferite profesorilor două laptop-uri pentru instruire și mentorat în crearea jocurilor. Astfel laboratorul dispune de stații de modelare 3D, cu un design creativ și echipamente specifice domeniului: tablete cu display interactiv pentru desene grafice, schițe, retușări imagini și creare modele 3D. Echipamentul a fost asigurat de Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie.

Evenimentului lansării Laboratorului Profesiile Viitorului a fost ghidat de Ana Simac, Decan la Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC. Deschiderea evenimentului a fost oficializată de Alexandra Barbăneagră, Rector UPSC, John Riordan, Șef-adjunct al Misiunii USAID în Moldova, Cristina Zoica Dumitru, profesoară și artistă la cursul de Animație.

Studenții anului 1 la programele de studii Animație și Game Design au prezentat proiectele lor de create pe parcursul semestrului.

Facultatea Arte Plastice și Design a lansat în 2022 programe de licență în Animație și Design jocuri, răspuns la cererii pieței muncii de cadre calificate în domeniu industriilor creative, inclusiv cu investiții străine, care înregistrează o lipsă acută de forță de muncă cu aptitudini și cunoștințe în producția de conținut video/audio, jocuri și arte interactive, servicii de design etc. Introducerea noilor specialități în programul de învățământ a fost posibilă datorită Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, în parteneriat cu Asociația Companiilor Creative COR.

Gallery Wordpress

Susținerea tezelor de licență 2022- Grafică

Susținerea publică a tezelor de licență la programul de studii Grafică 2022

În data de 16 iunie 2022, în incinta „Clasei Viitorului” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc susținerea publică a tezelor de licență a absolvenților facultății Arte Plastice și Design, programul de studii Grafică. Licențiații programului vizat au prezentat lucrări de creație originale, ce marchează tehnicile graficii tradiționale (aquaforte, linogravură), ilustrația de carte, fotografia artistică, designul grafic sub diverse aspecte:
 • Novicova Anastasia, tema tezei: Ilustrația ca mijloc de dezvoltare estetică și rolul ei în percepția conținutului cărții
 • Rohac Anastasia, tema tezei: Metodologia elaborării unei benzi desenate
 • Bobernaga Ana, tema tezei: Impactul ilustrației de carte asupra dezvoltării psihologiei copiilor
 • Cebotari Dorina, tema tezei: Modalități de utilizare a tehnicilor gravurii în designul vestimentar
 • Caraulan Vlad, tema tezei: Metodologia elaborării măștii monumentale în tehnica papier mache cu aplicarea stilului Bauhaus
 • Savciuc Jana, tema tezei: Metodologia elaborării identității vizuale a unei companii
 • Căpățîna Eugeniu, tema tezei: Dezvoltarea artistică prin aplicarea tehnicii de linogravură
 • Lnenicica Anton, tema tezei: Aplicarea mijloacelor netradiționale în elaborarea graficii de șevalet
 • Ivanov Vasman, tema tezei: Линогравюра, как инструмент отражения внутренних переживаний
 • Cubac Anastasia, tema tezei: Линогравюра на текстиле, как вид печатной графики
 • Apostol Victoria, tema tezei: Иллюстрация детских книг. Значение иллюстрации для восприятия ребенком дошкольного возраста содержания книги
 • Morari Alexandra, tema tezei: Роль фотографии как социального инструмента
 • Florean Daniela, tema tezei: Стрит-фотография в современном искусстве
 • Jelezoglo Maria, tema tezei: Применение леттеринга в визуальной среде
În realizarea lucrărilor studenții au fost coordonați de cadrele didactice ale catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii: Zamșa Simion, Maestru în Arte, conf. univ., Cucereavîi Adrian, lector, Castravăț Andrei, asistent universitar.
Felicităm absolvenții cu rezultatele frumoase obținute în cadrul susținerii tezelor de licență și le urăm realizări profesionale!

Expoziție online de Artă digitală și Fotografie artistică

Expoziție online de Artă digitală și Fotografie artistică

Arta digitală este astăzi o formă a artei contemporane, spre care, în mod special, este îndreptat interesul studenților de la facultățile de artă. Aceasta combină conceptele tradiționale  de pictură, sculptură, fotografie etc. cu posibilitățile spațiului virtual.
Artiștii ce operează cu instrumente și softuri specializate pentru pictura digitală, grafica 2D și 3D, fotografia digitală și web design-ul  generează imagini complexe, formează deseori opere inedite pline de valoare estetică ce pot aduce mesaje, metafore sau anumite experimente fructificate prin intermediul imaginii vizuale.

Diversitatea artei digitale și potențialul creativ al studenților Facultății Arte Plastice și Design al UPS „Ion Creangă” din Chișinău pot fi urmărite în cadrul expoziției online de Artă digitală și fotografie artistică, organizată de catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii.

Vizionare plăcută!

Atelier Practic „Mediul și ecologia azi”

„Mediul și ecologia azi” – atelier practic
în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

Facultatea Arte Plastice și Design, UPS ,,Ion Creangă”, a lansat în data de 11 iunie 2020 atelierul practic interinstituțional – afiș grafic „Mediul și ecologia azi”; activitate parte a programului Platforma Cultură. Organizatorul activității este Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creanga,, în parteneriat cu Colegiul Superior de Artă din Bender „V. Postoikin”. Evenimentul a semnalat și Ziua Internațională a Mediului, marcată anual în data de 5 iunie, proclamată la cea de-a 27-a sesiune a Adunării Generale a ONU din 1972.


Obiectivul de bază al acestei activități a vizat stimularea potențialului artistic și creativ al studenților, promovarea atitudinii și spiritului civic față de problematica general umană, generarea unui comportament pro-activ al tinerei generații pentru problematica globală de protejare a mediului în plan mondial.


Timp de 4 ore academice, circa 30 studenții din Chișinău și Bender au avut ocazia să participe la un master-class (format on-line) ținut de profesorul Facultății Arte Plastice și Design Valeriu Herța, asistat de Ana-Maria Postolache. D-nul Valeriu Herța a prezentat fundamentele teoretice și particularitățile de concepere și elaborare practică a unui afiș grafic care vizează problematica globală ecologică la ziua de azi, aplicând programul Corel DRAW. Atelierul a oferit posibilitate studenților de a obține noi cunoștințe și abilități în realizarea afișelor sociale în programele grafice. Studenții, care au participat la eveniment,vor lucra la afis timp de 10 zile, lucrarile vor fi prezentate în concurs pentru jurizare la 21 iunie, totalurile concursului vor fi anunțate la data 25 iunie 2020.
Câștigătorii celor trei locuri de frunte de la ambele instituții vor fi premiați cu cadouri memorabile oferite de programul Măsuri pentru consolidarea încrederii. Ulterior, toate afișele elaborate ale participanților vor fi afișate online pe site-urile partenerilor, precum și după încheierea pandemiei în spațiile expoziționale ale instituțiilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Coordonatorii atelierului practic: Ana Simac – decan al Facultății de Arte Plastice și Design, UPS ,,Ion Creangă”, Natalya Yampolskaya – profesor, Colegiul Superior de Artă din Bender ,,V. Postoikin”, membru al Uniunii Artiștilor din regiunea transnistreană, Marina Jukova – profesor al Colegiul Superior de Artă din Bender ,,V. Postoikin”.
Evenimentul se desfășoară în cadrul Platformei Cultura, coordonat de Comitetul Național al ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția Paragon pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală cu sprijinul programului Măsuri pentru construirea încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Gallery Wordpress