Studenții Facultății Arte Plastice și Design – premianți ai concursului Talentul nu ia mită. Integritatea este libertate, organizat de Centrul Național Anticorupție

În perioada 12 – 13 octombrie 2017 studenții Facultății Arte Plastice și Design, alături de alți elevi și studenți din instituții cu profil artistic, au participat la Concursul de desen grafic „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini, organizat de Centrul Național Anticorupție prin intermediul Proiectului de consolidare a funcțiilor de analiză și prevenire a corupției a Centrului Național Anticorupție, cu suportul UNDP Moldova și asistența financiară a Ministerului Afacerilor Externe a Norvegiei.

Amintim că la concurs au participat 122 de tineri care au avut sarcina de a prezenta viziunea lor asupra fenomenului corupției și să ilustreze într-un mod creativ câte un instrument de politici de cultivare a integrității în instituțiile publice.
În cadrul lucrărilor celei de-a XIII-lea ediții a Conferinței Naționale Anticorupție, 14 tineri și tinere au fost desemnați câștigători ai concursului „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini”.
Desenele au fost evaluate de o comisie formată din reprezentanți ai CNA, PNUD și ai mediului artistic.
Fiecare din cei 14 câștigători ai concursului de desen s-a ales cu o tabletă grafică.
Lucrările selectate au fost incluse în Calendarul integrității – 2018, care va fi distribuit autorităților centrale și locale, precum și profesioniștilor din diferite domenii pentru cultivarea spiritului de toleranță zero față de corupție.

În urma desfășurării evenimentului, Facultatea Arte Plastice și Design se bucură de rezultatele studenților

  • Pînzari Mihail – anul IV, specialitatea Design interior
  • Scutelnic Marina – anul IV, specialitatea Arte Plastice

premianți ai Concursului, care a fost parte a campaniei de sensibilizare și informare publică cu genericul „Integritatea este libertate”.

Lucrările realizate în concurs de către Pînzari Mihail și Scutelnic Marina ilustrează două politici de asigurare a climatului de integritate instituțională – Denunțarea corupției și protecția avertizorilor și Transparența decizională și accesul la informații de interes public.
Ceremonia de premiere s-a desfășurat în cadrul Conferinței Naționale Anticorupție 2017, care a avut loc la 12 decembrie a.c., la Centrul de conferințe „Summit”, Chișinău.

Surse suplimentare:
stirilocale.md
Premianții