Conferința științifică anuală a studenților și masteranzilor din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” s-a desfășurat cu succes în data de 27 aprilie 2018.
La conferință au participat 10 studenți, care au prezentat atât cercetări științifice, cât și lucrări artistico-plastice caracterizate printr-o expresivitate inedită. Cele mai reușite lucrări au fost apreciate de către membrii comisiei conferinței, fiind acordate următoarele locuri:

Locul I

  • Pușcașu Ana
  • Verebceanu Mihai
  • Guns Ecaterina
Locul II

  • Negruța Eugenia
  • Bambureac Olga
Locul III

  • Lutenco Cristina
  • Ceban Alexandra
  • Grădinaru Elizaveta