Conferința științifică anuală a studenților 2022

Conferința științifică anuală a studenților

„Probleme actuale ale științelor socioumanistice”

desfășurată în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

În data de 8 aprilie 2022, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design s-a desfășurat în regim online Conferința științifică anuală a studenților UPSC „Probleme actuale ale științelor socioumanistice”, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Studenții au expus în plen 15 comunicări – cercetări și studii cu impact educațional și artistic, care marchează arta și designul la nivel național și mondial.

Atenție merită și tematica comunicărilor, extrem de captivantă și argumentată:

 1. Toysmul – manifestarea în arta contemporană, prezentator Eugenia Cazan, grupa 301 Arte plastice, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 2. Inovație, creativitate și enigmă în mișcarea Artist`s book, prezentator Anastasia Rohac, grupa 401 Grafică, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 3. Arta în mesaje poștale, prezentator Anastasia Novicova, grupa 401 Grafică, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 4. ”Câmpul de culori” reflectat în artiști și opere, prezentator Iuliana Lică, grupa 403 Design interior, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 5. Arta Lowbrow ca mișcare artistică a sec. XX, prezentator Cristina Enciu, grupa 403 Arte decorative, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 6. Câinele – cel mai bun prieten al omului și cel mai perfect decor al interiorului, prezentator Daniela Tcacenco, grupa 303 Design interior, coordonator Rodica Spătaru, lector
 7. Zooterapie prin dragoste, exotică și design față de alpaca, prezentator Cristina Ulinici, grupa 303 Design interior, coordonator Rodica Spătaru, lector
 8. Arta medievală românească în sec. IX-XVI, prezentator Maria Badia, grupa 103 Design interior, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 9. Creația plastică a artistului francez Aristide Maillol, prezentator Olesea Braga, grupa 103 Design vestimentar, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 10. Creația artistului plastic, ceramist Mihai Grati, prezentator Ruxanda Nosatîi, grupa 303 Design vestimentar, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 11. Ornamente tradiționale revalorificate în designul vestimentar, prezentator Maria- Magdalena Cucu, grupa 303 Design vestimentar, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 12. Refracția luminii în ”ochiul de sticlă” al fațadei edificiilor contemporane, prezentator Maria Nederița, grupa 403 Design interior, coordonator Rodica Ursachi, dr., conf.
 13. Evoluția caselor și interioarelor moldovenilor, prezentator Adriana Iovu, grupa 204 Design interior, coordonator Iulia Mîrza, lector
 14. Tradițional marocan. Călătorind prin Marrakech, prezentator Anna Slobodeniuc, grupa 303 Design vestimentar, coordonator Eugen Reabenchii, lector
 15. Moșteniri din Humulești, prezentatori Alina Mocanu, Andreea-Anastasia Chifa, Olesea Braga, grupa 103 Design vestimentar, coordonatori Eugen Reabenchii, lector,  Natalia Sajin, lector
 16. Caleidoscop ornamental, lucrare de creație, tehnica picturii decorative pe sticlă, autor Maria Lefter, grupa 303 Design vestimentar, coordonator Daniela Roșca-Ceban, lector universitar.

Aducem mulțumiri tuturor participanților pentru implicare și le urăm succese și realizări în continuare!

Workshop Introducere în sistemele de web design și design-ul interfețelor grafice

Workshop Introducere în sistemele de web design și design-ul interfețelor grafice în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

Studenții Facultății Arte Plastice și Design, în perioada 20 octombrie – 11 noiembrie 2021, au participat la Workshop-ul online Introducere în sistemele de web design și design-ul interfețelor grafice. Activitatea s-a desfășurat în câteva etape, ca extindere a cursului universitar Comunicare vizuală prin design și la inițiativa titularului de curs – Oxana Capațâna, asistent universitar la catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii.

Workshop-ul a fost condus de Nicolae Chiorescu, designer vizual la Endava, companie britanică de servicii și soluții IT, care și-a împărtășit experiența sa cu studenții programului de studii Arte plastice. Studenții au avut posibilitatea să adreseze întrebări cu privire la sistemele de design web, design-ul interfețelor grafice și altor aspecte semnificative din domeniu.

Studenții programului au rămas extrem de interesați de această experiență și conlucrare cu specialistul invitat și și-au pronunțat dorința pentru noi activități similare.

În această ordine de idei, Facultatea Arte Plastice și Design aduce sincere mulțumiri dlui Nicolae Chiorescu și rămâne în speranța unor colaborări de perspectivă.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ A STUDENȚILOR 2021

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ A STUDENȚILOR
„PROBLEME ACTUALE ALE ȘTIINȚELOR SOCIOUMANISTICE”

desfășurată în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

În data de 23 aprilie 2021, studenții Facultății Arte Plastice și Design s-au întrunit online în cadrul Conferinței științifice anuale a studenților „Probleme actuale ale științelor socioumanistice”. Studenții au discutat în plen 13 prezentări cu impact artistic și educațional, toate diferite și foarte captivante. Merită atenție și tematica comunicărilor:

 1. Minimalismul și maximalismul în arta contemporană, prezentator Elena Novohatico, grupa 403 Design Interior, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 2. Arta instalației, prezentator Anastasia Vîrlan, grupa 401 Grafica, coordonator Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf.
 3. Materiale de absorbție a sunetului, prezentator Victoria Rotari, grupa 403 Design interior, coordonator Rodica Spătaru, lector
 4. Iluminarea în spațiile publice, prezentator Diana Arpintina, grupa 403 Design interior, coordonator Rodica Spătaru, lector
 5. Ornamente vechi în contexte noi, prezentator Maria Parasii, grupa 304 Design vestimentar, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 6. Revitalizarea ornamentelor arhaice prin arta contemporană, prezentator Enciu Cristina, grupa 304 Arta decorativă, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 7. Practici de dezvoltare a creativității artistice la orele de educație plastică și educație tehnologică, prezentator Stoleru Elena, grupa 301Arte plastice, coordonator Ludmila Moisei, dr., lector
 8. Natura statică olandeză cu flori (sec. XVII), prezentator Anastasia Rohac, grupa 301 Grafica, coordonator Rodica Ursachi, dr., conf.
 9. Creația lui Willem Blake, prezentator Abu Mohamad, grupa 301 Grafica, coordonator Rodica Ursachi, dr., conf.
 10. Decorul arhitectural al palatelor din perioada barocă, prezentator Alexandra Vartic, grupa 303 Design interior, coordonator Rodica Ursachi, dr., conf.
 11. Decorul palatelor franceze din perioada Rocaille, prezentator Daniela Timofei, grupa 303 Design interior, coordonator Rodica Ursachi, dr., conf.
 12. Reprezentarea costumului din perioada barocă în operele de artă, prezentator Elizaveta Crudu, grupa 304 Design vestimentar, coordonator Rodica Ursachi, dr., conf.
 13. Amenajarea magazinului de cărți, prezentator Iuliana Lică, grupa 303 Design interior, coordonator Iulia Mirza, lector univ.

Aducem mulțumiri participanților și le urăm succese și realizări în continuare!

Conferința științifică națională cu participare internațională 2021

 

Conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”

În data de 26 martie 2021, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design s-a desfășurat conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.

Profesorii și invitații facultății și-au prezentat comunicările științifice în cadrul Secțiunii „Arta contemporană și perspectivele moderne în educația artistico-plastică și în design”, coordonator și moderator: dr., conf. univ. Ludmila Mokan-Vozian.

Activitatea secțiunii s-a axat pe comunicări cu privire la tendințele artei și designului contemporan, realizările artiștilor basarabeni, practicile educaționale în domeniul artelor vizuale.

Mulțumim tuturor participanților pentru receptivitate și conlucrare eficientă!

Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane

Campania Națională Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”
la Facultatea Arte Plastice și Design

În perioada 18-25 octombrie în cadrul Facultății Arte Plastice și Design s-a desfășurat Campania Naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”. Scopul campaniei a avut drept obiectiv sensibilizarea și informarea publicul despre traficul de persoane, riscurile și consecințele acestui fenomen.

Pe parcursul săptămânii, profesorii și studenții Facultății Arte Plastice și Design s-au implicat activ în marcarea acestui eveniment, desfășurând activități de informare și sensibilizare privind riscurile și consecințele traficului de persoane.

În acest context,  lectorul universitar, Ludmila Moisei a organizat seminarul „Traficul de ființe umane: cauze, consecințe modalități de prevenire” și workshop-ul: „Impactul  traficului de ființe umane asupra personalității în dezvoltare”.
De asemenea, studenții din cadrul catedrei Pictură, ghidați de profesori, au surprins prin intermediul arteiemoții, riscuri și consecințe ale acestui flagel.

Tot în acest context, activii Catedrei Arta Decorativă: șef catedră Olimpiada Arbuz-Spatari , dr. conf. univ., prodecan Rodica Spataru, lect. univ., Svetlana Șugjda, lect. univ.  Daniela Roșca-Ceban, lect. univ.a promovat acțiuni cu privire la drepturilor omului și la modalitățile de protejare a libertății. În acest sens, activii Catedrei Artă Decorativă au realizat conferința de informare a studenților cu privire la traficul de ființe umane; au repartizat pliante informative în vederea combaterii traficului de ființe umane și au creat un banner pentru sensibilizarea opiniei publice și transmiterii mesajelor de solidaritate cu referire la problema vizată.

Mulțumim studenților și profesorilor pentru diseminarea informației și pentru aportul personal în combaterea acestui fenomen.