Conferința științifică națională
cu participare internațională 2022

În data de 25.03.22, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în regim online, s-a desfășurat Conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.

Profesorii și invitații facultății și-au prezentat comunicările științifice în cadrul Secțiunii ARTA CONTEMPORANĂ ȘI PERSPECTIVELE MODERNE ÎN EDUCAȚIA ARTISTICO-PLASTICĂ ȘI ÎN DESIGN, coordonator și moderator: dr., conf. univ. Ludmila Mokan-Vozian.

Participanții la eveniment au scos în vizor subiecte și probleme legate de realizările și tendințele artei naționale și universale, ale designului contemporan, valori estetice ale patrimoniului cultural, valențe și perspective ale practicilor educaționale contemporane.

Mulțumim tuturor participanților pentru conlucrare!

Gallery Wordpress