„Culorile unui genocid”
în viziunea studenților facultății
Arte Plastice și Design 
UPS „I. Creangă”

Studenții Facultății Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă” (Programele de studii: Grafică, Pictură, Arte decorative, Design interior) a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, îndrumați de cadrele didactice, au participat la Expoziția-Concurs de artă vizuală cu genericul: ,,Culorile unui Genocid”, ediția V, organizată de Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău.
Concursul reprezintă un proiect cultural-artistic organizat în contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, zi marcată anual la 27 ianuarie în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005.
Expoziția – Concurs s-a desfășurat în perioada 27 ianuarie – 10 februarie. Premierea câștigătorilor, a avut loc în cadrul vernisajului Expoziției-Concurs „Culorile unui Genocid”, în data de 10 februarie 2020 în incinta CAP „Alexandru Plămădeală”.

Premiate cu locuri de frunte sunt și studentele Facultății Arte Plastice și Design, coordonate de Mokan-Vozian Ludmila, dr., conf., șef catedră Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii:

  • Ciobanu Anastasia, anul IV, programul de studiu Grafică – locul II;
  • Harabara Daria, anul III, programul de studiu Grafică – locul III.

Felicitări!