Master-class cu elevii Colegiului de Artă „V. Postoikin” din Bender

La data de 11 septembrie 2021 în incinta Facultății de Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” a avut loc un training și un master-class în domeniul designului contemporan, planificat ca parte a activităților Platformei CULTURA. Evenimentul a fost organizat de Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, împreună cu Colegiul de Arte Plastice „V. Postoikin”.

Publicul țintă al acestui eveniment au fost studenți din instituțiile de învățământ cu profil artistic de pe ambele maluri ale Nistrului, ca obiectiv final fiind preconizată realizarea colecției vestimentare în grup cu genericul „Istorii urbane”.
Master-clasul a fost realizat sub îndrumarea profesorilor facultății Eugen Reabenskii și Natalia Sajin și a reunit studenți de pe ambele maluri ale Nistrului – 20 de studenți de pe malul drept și 10 studenți de pe malul stâng care au lucrat împreună, creând un concept al unei colecții vestimentare, inspirate din patrimoniul cultural al orașului vechi. Studenții au creat schițe creative care vor fi implementate în continuare într-o colecție colectivă denumită „Istorii urbane” realizată în diverse materiale și tehnici.
Principalele obiective ale master-class-ului:
  • crearea de conexiuni și schimb de experiență între instituțiile de învățământ din domeniul artei și designului de pe ambele maluri ale Nistrului, stimularea potențialului artistic și creativ al studenților;
  • dobândirea de noi cunoștințe și abilități în domeniul proiectării artistice și formarea competențelor de a aplica un concept de design în practică, în vederea schimbului de practici educaționale și artistice avansate și a spiritului competiției și lucrului în echipă;
  • dezvoltarea competenților de a lucra în grup la o idee comună de colecție,
  • dezvoltarea noilor parteneriate interinstituționale la nivel regional;
  • schimbul de experiență și bune practici.
În condițiile în care pandemia a avut un impact negativ atât asupra proceselor educaționale din domeniul artelor plastice, cât și asupra posibilităților de comunicare live în general, acest master-class va contribui la dezvoltarea relațiilor de parteneriat între două instituții de artă, la consolidarea măsurilor de încredere între reprezentanții instituțiilor artistice și culturale din mediul educațional de pe ambele maluri ale Nistrului.

Ca rezultat al muncii în grup este preconizat ca studenții să poată dobândi noi cunoștințe și abilități în domeniul designului vestimentar și competențe de a le aplica în practica zilnică ulterioară.
Cele mai bune proiecte studențești realizate vor fi premiate de programul Măsuri de Promovare a Încrederii (EU-CBM V). Ulterior, toate colecțiile dezvoltate vor fi prezentate publicului în „Clasa viitorului” a UPS Ion Creangă, dar și la diferite evenimente culturale de pe ambele maluri ale Nistrului.
Coordonatorii activității sunt:
  • Dr. conf. univ. Ana Simac – decanul facultății Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă” din Chișinău
  • Natalia Yampolskaya – profesor al Colegiului de Artă „V. Postoikin” din Bender,
  • Ludmila Grecul – profesor al Colegiului de Artă „V. Postoikin” din Bender.
Acesta activitate este implementată ca parte a celei de-a doua etape a Platformei „Cultură”, coordonată de Comitetul Național al ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția pentru dezvoltarea economică, socială și culturală „Paragon”, cu sprijinul Programului de măsuri pentru consolidarea încrederii (EU-SBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.