Practici de succes în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice

În perioada desfășurării: 23-25 februarie 2021, pe platforma ZOOM, cadrele didactice de la Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă” alături de colegii din toată Republica Moldova, au participat la seminarul cu tematica „Practici de succes în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice în baza experienței din Finlanda și Estonia”

Organizatorii seminarului: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cooperare cu partenerii externi din cadrul Proiectul Twinning al Uniunii Europene.

În cadrul seminarului formatorii din cadrul Proiectul Twinning al Uniunii Europene, au împărtășit experiența Estoniană și Finlandeză în domeniul formării inițiale a cadrelor didactice (la ce nivel ISCED/ specialități/ instituții/ cerințele de ocupare a unei funcții didactice etc.):

Experiența Estoniană și Finlandeză în domeniul formării continue a cadrelor didactice;

Evoluția în cariera didactică în învățământul general, profesional tehnic și superior din Estonia și Finlanda;

Practici de succes în demersul didactic în baza experienței din Finlanda și Estonia:

– Metode inovative de predare

– Cercetări specifice metodelor de predare

– Metode de dezvoltarea a competențelor cheie

– Metode de evaluare a eficacității aplicării metodelor didactice în demersul didactic

– Sarcinile practice ca metodele de predare în învățarea teoretică și practică

– metode online de predare

– procedura de evaluare a elevilor

– abordări personalizate de predare pentru elevii cu diferite necesități

– sugestii și recomandări de eficientizare a demersului didactic.

Le mulțumim formatorilor Katri Targara (Estonia) și Tarja Lang (Finlanda), Centrului de formare continua, precum și colegilor din Republica Moldova, pentru o experiență atât de binevenită și utilă dezvoltării profesionale.