Programul de studiu Grafică
din cadrul Facultății Arte Plastice și Design,
UPS ”Ion Creangă”
onorat cu Premiul „CRISTALUL CALITĂȚII”

În data de 27 mai 2020, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat premiul „Cristalul Calității”, însoțit de Diploma de recunoștință, programului de licență Grafică din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în semn de înaltă apreciere, pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență.

Cu această ocazie aducem sincere felicitări Facultății Arte Plastice și Design,
membrilor Catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii,
dnei Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf., șef catedră, coordonator de program,
pentru profesionalism și performanțe în procesul educațional universitar.

Urăm programului vitalitate, iar colectivului profesoral prosperitate,
noi realizări și succese mari în continuare!