PSIHOLOGIA ȘI TEORIA ARTELOR PLASTICE
Curs de lecții publice la Facultatea Arte Plastice și Design

La Facultatea Arte Plastice și Design UPS „Ion Creangă” a fost invitată doamna Marinela Rusu, doctor, conferențiar universitar, care-și desfășoară activitatea didactică în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
În perioada 15 – 18 mai 2017, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design, doamna Marinela Rusu a ținut un curs de lecții publice cu tema PSIHOLOGIA ȘI TEORIA ARTELOR PLASTICE. Cursul prezentat le-a oferit posibilitatea studenților și masteranzilor să-și  aprofundeze cunoștințele din diverse aspecte ale subiectului abordat, precum ar fi:

  • Creativitate.
  • Receptarea operei de artă.
  • Personalitatea artistului. Tipologie.
  • Dezvoltarea conștiinței prin artă. Rolul educației estetice.