Tehnici caligrafice în alfabetul latin

Arta scrisului valorificată în cadrul Master-class-ului ,,Tehnici caligrafice în alfabetul latin”

În baza acordului de parteneriat și cooperate academică între Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea de Stat ,,P.M. Mașerov” din Vitebsk, Belarus, în data de 7 aprilie 2022 Facultatea Arte Plastice și Design a UPSC, a organizat și desfășurat un Master-class de Caligrafie ,,Tehnici caligrafice în alfabetul latin”. Beneficiarii acestui master-class au fost studenții universității partenere din Belarus.

Activitatea a început cu un cuvânt de salut din partea dnei Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf., șef catedră Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii. Master-class-ul a fost ghidat de Valeriu Herța, membru al UAP, lector, asistat de Ana-Maria Postolache, asistent univ., catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii.

Dnul Valeriu Herța a relatat despre istoria artei caligrafice și a alfabetului latin, a demonstrat mijloacele materiale necesare pentru arta caligrafică  și a prezentat succesiv toate etapele de creare a unui scris caligrafic.

Toți participanții la master-class s-au ales cu certificate de participare.

Studenții sunt așteptați și la cea de a doua parte a activității – master-class cu genericul Lettering, vectorizarea calligrafiei în format digital, care se va desfășura în data de 14 aprilie 2022.

Expoziție online de Artă digitală și Fotografie artistică

Expoziție online de Artă digitală și Fotografie artistică

Arta digitală este astăzi o formă a artei contemporane, spre care, în mod special, este îndreptat interesul studenților de la facultățile de artă. Aceasta combină conceptele tradiționale  de pictură, sculptură, fotografie etc. cu posibilitățile spațiului virtual.
Artiștii ce operează cu instrumente și softuri specializate pentru pictura digitală, grafica 2D și 3D, fotografia digitală și web design-ul  generează imagini complexe, formează deseori opere inedite pline de valoare estetică ce pot aduce mesaje, metafore sau anumite experimente fructificate prin intermediul imaginii vizuale.

Diversitatea artei digitale și potențialul creativ al studenților Facultății Arte Plastice și Design al UPS „Ion Creangă” din Chișinău pot fi urmărite în cadrul expoziției online de Artă digitală și fotografie artistică, organizată de catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii.

Vizionare plăcută!

Bilanțul concursului „Oportunități pentru Universitatea mea”

Bilanțul concursului
„Oportunități pentru Universitatea mea”

În cadrul concursului de proiecte în beneficiul universității adresat studenților și profesorilor UPSC „Oportunități pentru Universitatea mea” au fost selectate 3 proiecte care urmează a fi implementate în 2022, printre care și proiectul a Facultății Arte Plastice și Design.

Proiectul „Identitatea vizuală pentru ArtDigitalHub” a fost scris de Postolache Ana-Maria, asis.univ. și studenta programului de studii Arte Plastice Adriana Gușan.

ArtDigitalHub va fi un spațiu polifuncțional pentru tineri artiști plastici și viitori designeri, dotat cu tehnologii performante, necesare pentru formarea inițială a studenților Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”.

Concursul de proiecte „Oportunități pentru Universitatea mea” a fost desfășurat la inițiativa Direcției Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră din cadrul UPSC. Proiectele depuse s-au încadrat în tematica strategică propusă în Regulamentul concursului și au respectat cerințele înaintate.

Cu recunoștință pentru implicare și apreciere pentru inițiativă, spirit de echipă și efortul depus, Administrația UPSC urează echipei de lucru mult succes și spor în implementarea proiectelor.

Expoziția – Concurs „Brazi de Crăciun”, ediția a III-a, 2021

Expoziția – Concurs „Brazi de Crăciun”,
ediția a III-a, 2021

Azi, 13 decembrie 2021, Facultatea Arte Plastice și Design, a lansat expoziție-concurs „Brazi de Crăciun”, ediția a III-a, 2021, la care au participat nu doar studenții și masteranzii Facultății, dar și studenți de la alte Facultăți, precum și elevi ai unor insituții din capitală.

Evenimentul, desfășurat în incinta „Clasei Viitorului”, blocul I, UPS „Ion Creangă”, a fost organizat cu ghidarea mentorului programului de studii: Design Interior – Rodica SPĂTARU, prodecan, lect. univ. la catedra Arte Decorative. Organizația Sindicală a Studenților, sponsorul și partenerul principal, a oferit câștigătorilor premii bănești.

📌 Începând cu data de 15 decembrie, puteți admira expoziția de brazi la Facultatea Arte Plastice și Design, str. Cornului 10, blocul 6.

Diplome și premii au fost în ambele categorii: preuniversitar și universitar.

UNIVERSITAR:
🥇 Locul I – Alexandra POSTOVAN, anul II, Facultatea Arte Plastice și Design, program de studii: Design Interior
🥈 Locul II – Daniela MALAI masteranda Facultății Arte Plastice și Design, program de studii: Design Interior și Valeria ADAM, anul II, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, program de studii: Pedagogie preșcolară
🥉 Locul III – Larisa BANTOȘ, anul III, Facultatea Arte Plastice și Design, program de studii: Arte Decorative – și Cătălina CONSTANTINOV, anul III, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, programul de studii: Informatică
🏆 Premiu „SIMPATIA PUBLICULUI” – Olga MELNIC, Facultatea Arte Plastice și Design, program de studii: Design Interior.
🏆 Premiu pentru CEL MAI CREATIV BRAD – Olesea BRAGA, anul I, Facultatea Arte Plastice și Design, program de studii: Design Vestimentar.

PREUNIVERSITAR:
🥇 Locul I – Ulianei GUTAHOV, școala „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”
🥈 Locul II – Todirca ALIBINA, T.I. RAMBAM ORT
🥉 Locul III – lucru în echipă a elevilor liceului „Mihai Grecu” – Roman BAHCIVANJI și Alexandra CHIRII.

VIZITĂ DE STUDIU A MASTERANZILOR FACULTĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Vizită de studiu a masteranzilor facultății Arte Plastice și Design în baza mobilității academice

În perioada 29-30 octombrie 2021, masteranzii Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” au efectuat o vizită de studiu în cadrul mobilității academice la Universitatea Națională Pedagogică „K. D. Uşinskii” din Odessa, Ucraina.

Mobilitatea academică s-a desfășurat în baza acordului de Cooperare Interuniversitară dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea Națională Pedagogică “K. D. Uşinskii” din Odessa, Ucraina (semnat la data de 27.03.2017), exprimând dorinţa comună de a îmbunătăţi şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educațional şi artistic.

În acest context, masteranzii Facultății Arte Plastice și Design: Luchianțeva Nina-Corina (programul de studiu Pedagogia artelor plastice) și Ciobanu Anastasia (programul de studiu Design grafic) au vizitat atelierele de pictură şi grafică ale Universității Pedagogice “K. D. Uşinskii” din Odessa, au prezentat lucrări realizate pentru cursurile de Desen și Pictură solicitate în mobilitate, au participat în cadrul masterclass-urilor artistice organizate de studenți şi de decanul facultății, Dmitrii Velichko.

De asemenea, masteranzii au fost prezenți în cadrul Seminarului ştiințific cu tematica: „Tendințele artei europene şi specificul regional al dezvoltării şi conservării graficii şi picturii contemporane”. Ei au vizitat renumite muzee de artă din Odessa în scopul documentării și culegerii de informații inedite pentru realizarea tezei de master.

La sfârșitul vizitei, studenții au rămas impresionați, dar și cu noi idei de colaborare: „Prin intermediul mobilității academice ne valorificăm potențialul artistic, contribuind la fortificarea relațiilor de parteneriat”, afirmă masteranda Nina-Corina Luchianțeva.