Calendarul anului universitar 2022-2023

Calendarul anului universitar 2022-2023

Ciclul I, Licență ( învățământ cu frecvență)

Semestrul I
01.09-14.12.2022 Activitatea didactică
01-30.09.2022 Sesiunea de reexaminare
17-31.10.2022 Prima evaluare periodică obligatorie
21-30.11-01-09.12.2022 A doua evaluare periodică obligatorie
15-23.12.2022, 09 -31.01.2023 Sesiunea de examinare
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
Semestrul II
01.02-14.04.2023, 25.04-24.05.2023 Activitatea didactică
01-28.02.2023 Sesiunea de reexaminare
13-27.03.2023 Prima evaluare periodică obligatorie
02-19.05.2023 A doua evaluare periodică obligatorie
15-24.04.2023 Vacanța de Paște
25.05-25.06.2023 Sesiunea de examinare
01.07-31.08.2023 Vacanța de vară
Anul terminal, Semestrul I
01.09-14.12.2022 Activitatea didactică
01-30.09.2022 Sesiunea de reexaminare
21-30.11-01-09.12.2022 Evaluarea periodică obligatorie
15-23.12.2022, 09 -31.01.2023 Sesiunea de examinare
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
Anul terminal, Semestrul II
01.02-14.04.2023 Activitatea didactică
01-28.02.2023 Sesiunea de reexaminare
13-27.03.2023 Evaluarea periodică obligatorie
15-24.04.2023 Vacanța de Paște
25-04-12.05.2023 Sesiunea de examinare
13-19.05.2023 Sesiunea de reexaminare
01-04.-30.04.2023 Practica de licență
02-05.05.2023 Susținerea prealabilă a tezei de licență
08-24.06. 2023 Susținerea tezei de licență

 

 Ciclul I, Licență (frecvență redusă)

Semestrul I
04.10.2022 – 23.10.2022 Activitatea didactică – Sesiunea de reper anul I
11.10.2022 – 29.10.2022 Activitatea didactică – anii II – IV
12.10.2022 – 25.10.2022 Sesiunea de reexaminare
10.01.2023 – 28.01.2023 Activitatea didactică şi sesiunea de examinare
Semestrul II
05.06.2023 – 25.06.2023 Activitatea didactică şi sesiunea de examinare la:

Anul I, II – La toate facultăţile

Anul III –  Arte Plastice şi Design

Anul III  – Psihologie şi Psihopedagogie specială

05.06.2023 – 20.06.2023 Activitatea didactică şi sesiunea de examinare la

anul III  Filologie şi Istorie, Ştiinţe ale educaţiei şi informatică

07.06.2023 – 20.06.2023 Sesiunea de reexaminare
Anul terminal,  Semestrul II
06.02.2023 – 30.04.2023 Practica de licenţă
02.05.2023 – 05.05.2023 Susținerea prealabilă a tezelor de licență
01.06.2023 – 20.06.2023 Examene de licenţă

 

Ciclul II, Master (90 credite)

Anul I, Semestrul I
01.09-14.12.2022 Activitate didactică
01-30.09.2022 Sesiunea de reexaminare
17-31.10.2022 Prima evaluare periodică obligatorie
21-30.12-01-09.12.2022 A doua evaluare periodică obligatorie
15-23.12.2022, 09-31.01.2023 Sesiunea de examinare
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
 Anul I, Semestrul II
01.02-14.04.2023, 25.04-24.05.2023 Activitate didactică
01.02-28.02.2023 Sesiunea de reexaminare
15.04-24.04.2023 Vacanța de Paște
02-19.05.2023 Evaluarea periodică obligatorie
25.05-25.06.2023 Sesiunea de examinare
01.07-31.08.2023 Vacanța de vară
Anul II, Semestrul III
01-10.09.2022 Sesiunea de reexaminare
01.09 -14.12.2022 Practica de cercetare
15-23.12.2022 Susținerea prealabilă a tezei de master
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
09-31.01.2023 Susținerea tezei de master

 

Lansarea a noului an academic 2022 – 2023

Lansarea a noului an academic 2022 – 2023
la Facultatea Arte Plastice și Design

Ziua de 2 septembrie 2022 a fost marcată la Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» de deschirea porţilor noului an academic 2022-2023 la Facultatea Arte Plastice și Design. Ceremonia de inaugurare a noului an academic a avut loc în Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” și a fost deschisă de Doamna Ana Simac, decanul Facultății Arte Plastice și Design, care a felicitat studenții anului I și a prezentat pe șefii catedrelor și colectivul profesoral.

În cadrul evenimentului au fost repartizați profesori responsabili pentru următoare grupe:

 • Grupa 101 Arte Plastice, Grafică, Pictură – doamna Musteața Elena;
 • Grupa 102 Grafica ru, Design Interior ru – doamna Irina Prosii;
 • Grupa 103 Design Interior, Design Vestimentar, Arte Decorative – doamna Rodica Spătaru;
 • Grupa 104 Animație, Designul jocurilor – domnul Adrian Cucereavîi.

Spre finalul evenimentului, studenții anului II, III și IV au fost ghidați despre practica de licență, pedagogică și tehnologică. Evenimentul a fost încheiat cu o serie de întrebări și răspunsuri.

Conducerea facultății urează mult succes la toți studenții cu un noul început de anul universitar.

Admitere 2022

Admiterea 2022 – 25 iulie
Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

[ Taxe de studii ]

Formular de înregistrare online

Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN este una dintre cele mai marcante facultăți în domeniul designului și învățământului artistic din Republica Moldova. Ca centru de educație artistico-plastică și de cercetare în domeniul artei, cu o experiență de 40 ani, Facultatea pregătește specialiști în design interior, design vestimentar, design grafic, web design, arte decorative, pictură, educație tehnologică și artă plastică.

 

Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ (180 și 240 de credite)

 

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

 • Educație tehnologică
 • Arte plastice

La finele studiilor studenții obțin titlul de Licențiat  în Științe ale Educației sau Licențiat în Arte.

 

Direcții prioritare de studii la specialitățile:

ARTE PLASTICE – Desen; Pictură; Grafică; Sculptură; Grafică bidimensională; Arta tridimensională; Web design; Tehnici grafice digitale; Curs de interpretare a imaginii; Practici artistice în context multimedia; Comunicare vizuală prin design; Fotografie artistică; Arte decorative; Proiectare și machetare; Practica de licență etc.

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ – Arta textilă; Tricotare; Broderie; Croșetare; Tapiserie; Design vestimentar; Design de produs; Industrii creative; Robotica; Batic; Ceramică; Prelucrarea artistică a pielii, lemnului și metalului; Didactica educației tehnologice; Educație digitală etc.

DESIGN INTERIOR – Proiectarea și machetare; Proiectare în 3D MAX; Arhitectonica; Tehnici de reprezentare; Desen și pictură de specialitate; etc.

PICTURĂ – Pictură de șevalet; Pictură monumentală; Pictură religioasă; Restaurare; Compoziția; Coloristica etc.

GRAFICĂ – Grafică de șevalet; Grafică asistată la calculator; Design grafic; Web design, Grafică de carte; Tehnicile gravurii; Arta foto; Caligrafie; Art-obiect grafic; Carte-obiect; Tehnici de gravură; Modelare 3D; Animație; Arta tipografică; Tehnici grafice de autor, etc.

DESIGN VESTIMENTAR – Proiectarea artistică; Proiectarea tehnică cu utilizarea TIC; Istoria costumului; Tehnologii de specialitate; Design textil; Tehnici digitale de prelucrare a imaginii, etc.

ARTE DECORATIVE – Prelucrarea metalului cu elemente forjate, Giuvaiergerie, Design tehnic, Design textil; Ceramică; Batic; Tapiserie; Broderie; Prelucrarea artistică a pielii și lemnului; etc.

ARTE PLASTICE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ – Desen; Pictură; Grafică; Bazele artei decorative; Sculptură; Compoziție; Prelucrarea artistică a materialelor; etc.


Ciclul II – MASTER (durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)

Studiile de master oferă posibilitatea de aprofundare a competențelor în funcție de specializare, posibilitatea de a pretinde la funcții manageriale și a urma studiile la ciclul III – doctorat. Titlul obținut la finele studiilor: Master în Arte sau Master în Științe ale Educației.


Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

 • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
 • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

 • Arte plastice / Educație tehnologică
 • Programele tematice

Absolvenții facultății activează în calitate de designeri în sfera publicitară și editorială, designer de interior, designer vestimentar, manageri în domeniul artei și culturii, artiști profesioniști în domeniul artelor plastice și decorative, picturii și graficii de șevalet, graficii de carte, graficii publicitare; profesori de educație plastică și tehnologică în gimnazii, licee, școli de artă, centre de creație artistică etc.

O bună parte din absolvenți au inițiat și desfășoară afaceri proprii în domeniul artelor, designului și în domeniul publicității vizuale (Alina Bradu, Adelina Iucal, Ana Cecan, Veronica Ștefanco, Larisa Butucel, Corina Savin, Natalia Buzovici, Angela Urecheanu, Eudochia Apostolov, Iurie Cucuetu, Alexandru Gorban etc.)

Facultatea pune la dispoziția studenților săli spațioase de studii și ateliere dotate cu echipament modern, necesar pentru desfășurarea procesului de învățământ: ateliere de design vestimentar, de ceramica, sculptură, giuvaiergerie, batic, tapiserie, prelucrarea artistică a lemnului și a metalului, design interior, desen și pictură, laboratoare specializate pentru gravură, săli pentru proiectare și grafică de computer.

Studenții pot beneficia de:

 • Locuri în căminele studențești
 • Burse de studii/burse sociale
 • Bibliotecă specializată
 • Tipografie
 • Cantină
 • Sală de sport
 • Internet gratuit în cămin și blocurile de studii
 • Instruire în cadrul Centrului de educație artistică și instruire complementară

Studenții facultății au posibilitatea de a se încadra în diverse programe de mobilitate academică și de creație în instituții din străinătate, de a-și manifesta talentul și creativitatea prin participarea la expoziții, concursuri naționale și internaționale, work-shop-uri, master-class-uri, tabere de creație, alături de artiști consacrați, specialiști notorii din domeniul artelor și designului.

Calendarul admiterii

Sesiunea de bază (turul I):

# depunerea actelor de participare la concurs: 25 iulie – 2 august 2022;
# anunțarea rezultatelor preliminare: 3 august 2022;
# depunerea actelor în original: 4-6 august 2022;
# anunțarea rezultatelor finale: 8 august 2022.

Profesiile Viitorului

Profesiile Viitorului la „Ion Creangă”!

Dragi viitori studenți, avem știri bune! Din acest an, poți învăța #ProfesiileViitorului la „Ion Creangă”! Vino să studiezi cum, din punct de vedere artistic, se dezvoltă personajele, costumele, decorul, mediul și scenele în care are loc acțiunea în filmele de animație 3D și jocuri video. Din septembrie 2022, poți învăța Animație și Game Design la universitatea noastră!

Vrei să afli mai multe? Vino pe 30 iunie 2022, începând cu ora 13:00, la Mediacor (str. Alexei Mateevici, intrarea de pe str. Pușkin), la lansarea proiectului #ProfesiileViitorului.

În agendă:
– Expoziție de Realitate Virtuală
– Expoziție de gaming
– Prezentarea desenului animat „Aripi” realizat de specialiști din Moldova
– Discursul rectorului, ale profesorilor și profesioniștilor din domeniul gaming, publicitate, producție film/video

Vino să afli totul despre #ProfesiileViitorului: Animație, Game Design și Producție Multimedia!
Te așteptăm la Mediacor, în data de 30 iunie, de la 13:00. Participarea este gratuită.

Nu uita să te înregistrezi:

https://bit.ly/profesiileviitorului

Campania #ProfesiileViitorului este inițiată de Innovate Moldova, cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării

Admitere 2021

Admitere 2021: tot ce trebuie să știi dacă vrei să studiezi la Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS „Ion Creangă”

Despre Admitere
Taxe de studii

Calendarul admiterii

Sesiunea de bază (turul I):

# depunerea online și offline a Dosarului de concurs: 19-30 iulie 2021;
# anunțarea rezultatelor intermediare: 3 august 2021;
# depunerea documentelor în original: 4-10 august 2021;
# anunțarea rezultatelor finale: 12 august 2021.

Sesiunea suplimentară (turul II) (locurile neacoperite):

# depunerea online și offline a Dosarului de concurs: 12-27 august 2021;
# anunțarea rezultatelor intermediare: 28 august 2021;
# depunerea documentelor în original: până la 30 august 2021;
# anunțarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul va atașa la formularul completat copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului) cu prezentarea originalului acestuia la depunerea în original a actului de studii.
Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Înscrierea candidaților online se desfășoară completând formularul de pe pagina www.upsc.md, secțiunea Admitere, accesând linkul.

Cariera ta de succes începe aici!