Admitere 2021

Admitere 2021: tot ce trebuie să știi dacă vrei să studiezi la Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS „Ion Creangă”

Despre Admitere
Taxe de studii

Calendarul admiterii

Sesiunea de bază (turul I):

# depunerea online și offline a Dosarului de concurs: 19-30 iulie 2021;
# anunțarea rezultatelor intermediare: 3 august 2021;
# depunerea documentelor în original: 4-10 august 2021;
# anunțarea rezultatelor finale: 12 august 2021.

Sesiunea suplimentară (turul II) (locurile neacoperite):

# depunerea online și offline a Dosarului de concurs: 12-27 august 2021;
# anunțarea rezultatelor intermediare: 28 august 2021;
# depunerea documentelor în original: până la 30 august 2021;
# anunțarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul va atașa la formularul completat copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului) cu prezentarea originalului acestuia la depunerea în original a actului de studii.
Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Înscrierea candidaților online se desfășoară completând formularul de pe pagina www.upsc.md, secțiunea Admitere, accesând linkul.

Cariera ta de succes începe aici!

CAZAREA ÎN CĂMIN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

CAZAREA ÎN CĂMIN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Repartizarea locurilor de trai se va efectua conform următoarelor categorii:
 • Studenții anului I de studii:
31 august 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare ale facultăților:
– Științe ale Educației și Informatică (Blocul 3, hol parter);
– Psihologie și Psihopedagogie Specială (Blocul 2, etajul 2, aud. 32);
– Filologie și Istorie (Blocul 1, aula 101).
01 septembrie 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare ale facultăților:
– Arte Plastice și Design (Blocul 1, aula 104);
– Limbi și Literaturi Străine (Blocul 1, aula 102).
 • Studenții anilor II – IV de studii:
10 septembrie 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare a facultăților:
– Științe ale Educației și Informatică (Blocul 3, hol parter);
– Psihologie și Psihopedagogie Specială (Blocul 2, etajul 2, aud. 32);
– Filologie și Istorie (Blocul 1, aula 101).
11 septembrie (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare a facultăților:
– Arte Plastice și Design (Blocul 1, aula 104);
– Limbi și Literaturi Străine (Blocul 1, aula 102).
Taxa de cazare pentru anul de studii 2020-2021:
 • pentru studenţi licență – 290 lei/lună,
 • pentru studenții masteranzi bugetari – 360 lei/lună,
 • pentru studenții masteranzi contractieri – 710 lei/lună.
N. B.: Plata se achită integral.
Acte necesare pentru cazare în cămin:
 • Studenţii anului I de studii:
1. Copia buletinul de identitate;
2. Două fotografii 3X4 (nu se admite metoda xerox);
3. Certificat despre componenţa familiei şi situaţia familială (în cazul neprezentării la comisia de admitere).
 • Studenţii și masteranzii anilor II-IV:
1. Bonul de cazare (dacă a mai locuit în cămin);
N.B.: Studentul care a pierdut bonul de cazare prezintă confirmarea de la administratorul căminului, precum că a dat în primire camera conform regulamentului.
2. Carnetul de student;
3. Copia buletinul de identitate;
4. 2 fotografii 3×4 (nu se admite metoda xerox).
Procedura de cazare:
1. Colectarea cererilor-tip și repartizarea locurilor de trai de comisia de cazare a facultăţii (pentru studenții noi înmatriculați);
2. Eliberarea bonului de cazare și/sau vizarea acestuia de către comisia de cazare a facultăţii;
3. Controlul medical la punctul medical (Blocul auxiliar);
4. Perfectarea vizei de reşedinţă în căminele Universităţii (excepție anul I și cei care au viza perfectată) la secţia evidenţa populaţiei (Bl. 2, et. 2, bir. 26);
5. Achitarea taxei de cazare la contabilitate (Bl. II, bir. 31);
6. Înregistrarea la comisia universitară de cazare (Bl. 4, demisol, bir. 12A);
7. Prezentarea actelor administratorului căminului pentru cazare;
8. Cazarea nemijlocită în cameră și primirea legitimației de locatar.

Admitere 2021

Admiterea 2021

Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

[ Taxe de studii ]

Depunerea actelor on-line din 27 iulie


Actele necesare la admitere:

 • Buletinul de identitate (original și copie);
 • Actul de studii cu anexe (original și copie);
 • 4 fotografii (3×4 cm);
 • Acte ce atestă situația familială (dacă este cazul).


 


Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ (180 și 240 de credite)

 

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

 • Educație tehnologică
 • Arte plastice

La finele studiilor studenții obțin titlul de Licențiat  în Științe ale Educației sau Licențiat în Arte.


Ciclul II – MASTER (durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)

Studiile de master oferă posibilitatea de aprofundare a competențelor în funcție de specializare, posibilitatea de a pretinde la funcții manageriale și a urma studiile la ciclul III – doctorat. Titlul obținut la finele studiilor: Master în Arte sau Master în Științe ale Educației.


Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

 • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
 • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

 • Arte plastice / Educație tehnologică
 • Programele tematice

 


Studenții pot beneficia de:

 • Locuri în căminele studențești
 • Burse de studii/burse sociale
 • Bibliotecă specializată
 • Tipografie
 • Cantină
 • Sală de sport
 • Internet gratuit în cămin și blocurile de studii
 • Instruire în cadrul Centrului de educație artistică și instruire complementară

Studenții facultății au posibilitatea de a se încadra în diverse programe de mobilitate academică și de creație în instituții din străinătate, de a-și manifesta talentul și creativitatea prin participarea la expoziții, concursuri naționale și internaționale, work-shop-uri, master-class-uri, tabere de creație, alături de artiști consacrați, specialiști notorii din domeniul artelor și designului.