AVIZ
Anul de învățământ 2020 – 2021
în cadrul FACULTĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN UPSC

se va desfășura în următorul mod: