Anunț pentru studenți ciclului I Licența,
studii fără frecvența

Pe data de 04 octombrie 2022, ora 13:00, în aud. 318, blocul 6, Facultatea Arte Plastice și Design (str.Cornului 10), va fi întâlnirea generală cu studenții de la studii cu frecvență redusă, anul I.

Prezenta obligatorie, fara întîrziere. Vă așteptăm!