Calendarul anului universitar 2022-2023

Ciclul I, Licență ( învățământ cu frecvență)

Semestrul I
01.09-14.12.2022 Activitatea didactică
01-30.09.2022 Sesiunea de reexaminare
17-31.10.2022 Prima evaluare periodică obligatorie
21-30.11-01-09.12.2022 A doua evaluare periodică obligatorie
15-23.12.2022, 09 -31.01.2023 Sesiunea de examinare
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
Semestrul II
01.02-14.04.2023, 25.04-24.05.2023 Activitatea didactică
01-28.02.2023 Sesiunea de reexaminare
13-27.03.2023 Prima evaluare periodică obligatorie
02-19.05.2023 A doua evaluare periodică obligatorie
15-24.04.2023 Vacanța de Paște
25.05-25.06.2023 Sesiunea de examinare
01.07-31.08.2023 Vacanța de vară
Anul terminal, Semestrul I
01.09-14.12.2022 Activitatea didactică
01-30.09.2022 Sesiunea de reexaminare
21-30.11-01-09.12.2022 Evaluarea periodică obligatorie
15-23.12.2022, 09 -31.01.2023 Sesiunea de examinare
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
Anul terminal, Semestrul II
01.02-14.04.2023 Activitatea didactică
01-28.02.2023 Sesiunea de reexaminare
13-27.03.2023 Evaluarea periodică obligatorie
15-24.04.2023 Vacanța de Paște
25-04-12.05.2023 Sesiunea de examinare
13-19.05.2023 Sesiunea de reexaminare
01-04.-30.04.2023 Practica de licență
02-05.05.2023 Susținerea prealabilă a tezei de licență
08-24.06. 2023 Susținerea tezei de licență

 

 Ciclul I, Licență (frecvență redusă)

Semestrul I
04.10.2022 – 23.10.2022 Activitatea didactică – Sesiunea de reper anul I
11.10.2022 – 29.10.2022 Activitatea didactică – anii II – IV
12.10.2022 – 25.10.2022 Sesiunea de reexaminare
10.01.2023 – 28.01.2023 Activitatea didactică şi sesiunea de examinare
Semestrul II
05.06.2023 – 25.06.2023 Activitatea didactică şi sesiunea de examinare la:

Anul I, II – La toate facultăţile

Anul III –  Arte Plastice şi Design

Anul III  – Psihologie şi Psihopedagogie specială

05.06.2023 – 20.06.2023 Activitatea didactică şi sesiunea de examinare la

anul III  Filologie şi Istorie, Ştiinţe ale educaţiei şi informatică

07.06.2023 – 20.06.2023 Sesiunea de reexaminare
Anul terminal,  Semestrul II
06.02.2023 – 30.04.2023 Practica de licenţă
02.05.2023 – 05.05.2023 Susținerea prealabilă a tezelor de licență
01.06.2023 – 20.06.2023 Examene de licenţă

 

Ciclul II, Master (90 credite)

Anul I, Semestrul I
01.09-14.12.2022 Activitate didactică
01-30.09.2022 Sesiunea de reexaminare
17-31.10.2022 Prima evaluare periodică obligatorie
21-30.12-01-09.12.2022 A doua evaluare periodică obligatorie
15-23.12.2022, 09-31.01.2023 Sesiunea de examinare
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
 Anul I, Semestrul II
01.02-14.04.2023, 25.04-24.05.2023 Activitate didactică
01.02-28.02.2023 Sesiunea de reexaminare
15.04-24.04.2023 Vacanța de Paște
02-19.05.2023 Evaluarea periodică obligatorie
25.05-25.06.2023 Sesiunea de examinare
01.07-31.08.2023 Vacanța de vară
Anul II, Semestrul III
01-10.09.2022 Sesiunea de reexaminare
01.09 -14.12.2022 Practica de cercetare
15-23.12.2022 Susținerea prealabilă a tezei de master
24.12.2022-08.01.2023 Vacanța de iarnă
09-31.01.2023 Susținerea tezei de master