Ceremonia festivă de înmânare
a DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2024

În ziua de 9 iulie 2024, FACULTATEA DE ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chișinău, a organizat ceremonia festivă de înmânare a diplomelor de absolvire a promoției 2024. Sala Clasei Viitorului, a devenit gazdă a absolvenților, administrației UPSC, corpului didactic, părinților și familiilor studenților. În sală domnea o atmosferă festivă dar și emoții de bucurie, recunoștință adresate administrației universității, coordonatorilor de program, cadrelor didactice și părinților absolvenților programelor de studii.

Cei peste 70 de absolvenți ai Facultății Arte Plastice și Design, UPSC, promoția 2024, sunt o dovadă a faptului
că sistemul educațional din Republica Moldova avansează. Prezenți la festivitate au fost dna Rodica Spătaru, prodecanul facultății, dna Tatiana Lagaeva, șef catedră Studiul Artelor, Grafică și Metodologia Instruirii,
dn Eugen Reabenchi, șef catedră Artă Decorativă, precum cadre didactice care cu mândrie și aprecieri au felicitat absolvenții, dorindu-le succese, realizări frumoase și un viitor excelent în domeniul profesional. Cuvinte de apreciere
au fost spuse și de absolvenții care au menționat calitatea studiilor realizate, competențele profesionale formate pe parcursul anilor de studii, amintind de momentele de neuitat, petrecute alături de colegi și profesori, atât în cadrul orelor de curs, cât și în cadrul diverselor activități extra curriculare, a mobilităților academice din afara țării,
precum și de la diferite concursuri naționale și internaționale.

Facultatea de Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în toți cei 45 de ani de activitate, a educat și sculptat nenumărate generații de specialiști, artiști plastici, designeri care au făcut atât mentorii cât și facultatea mândră de absolvenții săi. Succesele care au luat startul prin implicarea corpului didactic
în formarea specialiștilor de succes, asemeni Alinei Bratu, Adelinei Iucali, Anei Cecan care au dus departe spre succes, în Republica Moldova cât și peste hotarele țării aptitudinile și competențele luate din cadrul facultății, ceia ce vorbește despre aprecierea pregătirii absolvenților FAPD.

Sincere felicitări absolvenților Facultății de Arte Plastice și Design!

Gallery Wordpress