Design Vestimentar – Promoție 2021

Susținerea publică a tezelor de licență
la programul de studii Modă-Design Vestimentar

În data de 28 iunie 2021, a avut loc evenimentul “UniverArtFashion”, susținerea publică a tezelor de licență, defilarea și prezentarea colecțiilor vestimentare la programul de studii Modă-Design Vestimentar, promoție 2021. Evenimentul a avut loc în Clasa Viitorului, blocul central a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”.

Conducători artistici: Vozian Vasile, lector univ., Lupu Ala, lector univ. și Botezat Nina, lector univ.

Colecțiile vestimentare au fost prezentate de 12 diplomante:

 • Toma Elena “The Confusion”
 • Brînzila Cristina “The foam-born Goddess”
 • Erhan Maria “Unstoppable”
 • Zaporojan Legenda “Resurrection”
 • Grecico Diana “Lady Dee”
 • Bondarenco Maia “Nur-i-Adin”
 • Morari Svetlana”Mémoire”
 • Арнаут Анна “Parallels”
 • Полищук Анастасия “Возрождение сказки”
 • MarițoiAna “Timewarb”
 • Veselov Marina “Smart Accent”
 • Iurco Alina (Mihov) “Simfonie”

Felicitări studenților absolvenți și conducătorilor artistici a facultății! Mult succes în continuare!

 

Susținerea preliminară a tezelor de licență la catedra Arta Decorativă

Susținerea preliminară a tezelor de licență
la catedra Arta Decorativă,
Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS “Ion Creangă”

Pe 1 și 2 iunie, pentru prima dată în experiența Catedrei Artă Decorativă din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, au fost realizate susținerile preliminare la programele de studii Design Interior, Design Vestimentar, Arta Decorativă și APET.

Susținerile preliminare au fost petrecute respectând PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SUSȚINERII ONLINE  A TEZELOR DE LICENȚĂ/ MASTER  ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU din 06.05.2020 cu ajutorul tehnologiilor informaționale.

În comisia de evaluare, la fiecare program de studii, erau prezenți membrii Catedrei Artă Decorativă. Toți diplomanții de la programele de studii Design Interior, Design Vestimentar, Arta Decorativă și APET, au prezentat în grupul de lucru imaginile lucrărilor de licență (practice) în format jpg, la etapa acutală. Fiecare diplomant a ținut un discurs succint, după care cuvântul a fost oferit conducătorul și Șeful Catedrei. Toate susținerile au fost înregistrate video și foto.

Toți diplomanții au fost promovați către susținerea finală.
Felicitări!


Susținerea preliminară a tezelor de licență la catedra Pictură

Susținerea preliminară a tezelor de licență
la catedra Pictură,
Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS “Ion Creangă”

În data de 9 iunie 2020, Catedra Pictură din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a desfășurat susținerea publică preliminară a tezelor de licență.

Fiind puși în fața noilor paradigme educaționale și restricțiilor sociale, susținerea preliminară s-a desfășurat în format on-line, conform regulamentelor în vigoare. La ședință au participat profesorii catedrei, conducătorii științifici și studenții anului IV. Studenții au prezentat tema de cercetare, au argumentat actualitatea temei, au enunțat scopul și obiectivele lucrării teoretice, au prezentat și au analizat din punct de vedere artistic lucrările practice realizate.

Membrii comisiei au apreciat activitatea la distanță a absolvenților, au propus sugestii și recomandări în vederea perfectării tezelor de licență până la susținerea finală.

Le dorim absolvenților succese la etapa finală de susținere a tezelor, perseverență și inspirație!??✌️


Presusținerea tezelor de licență la catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii

Presusținerea tezelor de licență
la catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii,
Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS “Ion Creangă”

Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a desfășurat on-line susținerea preliminară a tezelor de licență la Programele de studii Grafică, Arte Plastice, Educație tehnologică și programul cu orientare spre două specialități Arte plastice și educație tehnologică.

Susținerea preliminară în asemenea concept a fost o premieră pentru studenții din cadrul Facultății Arte Plastice și Design. În data de 10 iunie 2020, actorii demersului educațional (cadre didactice de profil, conducătorii științifici/ artistici, studenții anului IV) s-au întrunit on-line prin aplicarea Google meet (G Suite for Education).

În cadrul presusținerii, operând cu tehnologiile informaționale și cele comunicaționale, studenții anului IV au relatat despre problemele de cercetare, obiectivele avansate și cele realizate, dar și despre procesul de realizare a lucrărilor de creație, componentă a tezei de licență.

Membrii comisiei au apreciat activitatea la distanță a absolvenților catedrei și au venit cu sugestii și recomandări în vederea perfectării tezelor de licență până la susținerea finală.

Le dorim absolvenților succese la susținerea finală a tezelor de licență!