expoziția concurs de artă plastică

Creangă ca model de educație
în viziunea tinerilor artiști plastici

Stimați studenți,

Universitate Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în colaborare cu Facultatea Arte Plastice și Design, organizează expoziția concurs de artă plastică „Creangă ca model de educație în viziunea tinerilor artiști plastici”. La concurs sunt încurajați să participe studenți din anul I-IV, de la oricare program de studiu.

Condiții de participare:

  • Se acceptă lucrări de pictură, artă decorativă, grafică (inclusiv produse digitale), executate în diverse tehnici.
  • Se acceptă lucrări executate individual și în grup.
  • Lucrările vor fi executate pe format A3.
  • Datele de identificare ale concurenților vor fi prezentate în partea de jos a lucrării, colțul din dreapta și vor conține următoarele informații: 1. Nume. Prenume, 2. Anul, grupa, 3. Denumirea lucrării.

Criterii de evaluare:

  • Profunzimea și originalitatea mesajului transmis.
  • Respectarea condițiilor probei
  • Expresivitatea limbajului valorizat în raport cu produsul elaborat.
  • Folosirea materialelor adecvate tipului de produs.

Prezentarea produselor finale:
Data limită de transmitere a lucrărilor: 7 martie 2022, la adresa apd215@upsc.md.

Premii oferite:
Organizarea activității de premiere va avea loc în Clasa Viitorului, bl. 1 a UPS „Ion Creangă”, la data de 10 martie 2022. Pentru performanță în cadrul probei „Creația crengiană în viziunea tinerilor artiști plastici”, învingătorii în concurs vor beneficia de trofee/diplome adecvate și premii bănești, după cum urmează:

Premiul mare  (1) – 1000 de lei
Premiul doi  (2) – 500 de lei
Premiul trei (3)  – 250 de lei
Mențiuni (4)  – 100 de lei.

Vă urăm succes și așteptăm cu drag propriile creații, conform genericului.