Susținerea preliminară a tezelor de licență
la catedra Pictură,
Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS “Ion Creangă”

În data de 9 iunie 2020, Catedra Pictură din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a desfășurat susținerea publică preliminară a tezelor de licență.

Fiind puși în fața noilor paradigme educaționale și restricțiilor sociale, susținerea preliminară s-a desfășurat în format on-line, conform regulamentelor în vigoare. La ședință au participat profesorii catedrei, conducătorii științifici și studenții anului IV. Studenții au prezentat tema de cercetare, au argumentat actualitatea temei, au enunțat scopul și obiectivele lucrării teoretice, au prezentat și au analizat din punct de vedere artistic lucrările practice realizate.

Membrii comisiei au apreciat activitatea la distanță a absolvenților, au propus sugestii și recomandări în vederea perfectării tezelor de licență până la susținerea finală.

Le dorim absolvenților succese la etapa finală de susținere a tezelor, perseverență și inspirație!👍🎨✌️