Presusținerea tezelor de licență
la catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii,
Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS “Ion Creangă”

Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a desfășurat on-line susținerea preliminară a tezelor de licență la Programele de studii Grafică, Arte Plastice, Educație tehnologică și programul cu orientare spre două specialități Arte plastice și educație tehnologică.

Susținerea preliminară în asemenea concept a fost o premieră pentru studenții din cadrul Facultății Arte Plastice și Design. În data de 10 iunie 2020, actorii demersului educațional (cadre didactice de profil, conducătorii științifici/ artistici, studenții anului IV) s-au întrunit on-line prin aplicarea Google meet (G Suite for Education).

În cadrul presusținerii, operând cu tehnologiile informaționale și cele comunicaționale, studenții anului IV au relatat despre problemele de cercetare, obiectivele avansate și cele realizate, dar și despre procesul de realizare a lucrărilor de creație, componentă a tezei de licență.

Membrii comisiei au apreciat activitatea la distanță a absolvenților catedrei și au venit cu sugestii și recomandări în vederea perfectării tezelor de licență până la susținerea finală.

Le dorim absolvenților succese la susținerea finală a tezelor de licență!