Simbioza muzicii și picturii în arta secolului XIX – XX

Simbioza muzicii și picturii în arta secolului XIX – XX

La 2 martie 2020 Biblioteca Științifică, Sala de lectură Arte în parteneriat cu catedra Pictură a Facultății Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă” a desfășurat a II–a ședință a Art–Club-ului cu genericul „Simbioza muzicii și picturii în arta secolului XIX – XX”.
Cu un cuvânt de salut a venit președintele Art-Club-ului Rodica Ursachi doctor, conf. univ.
Elena Cermenina, bibliotecar, coordonatorul Art-Club-ului a prezentat expoziția de carte cu același generic.
Membrii Art-Club-ului au prezentat 7 comunicări, conform programului ședinței. Invitata specială a evenimentului a fost Tatiana A. Lupan, muzicolog, lector, de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
La ședință au participat 12 membri a Art-Club-ului și 13 invitați.

Sursa: Biblioteca științifică a Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”

„Noi: tineretul creator – 2020”

„Noi: tineretul creator – 2020”
Expoziției-concurs de artă plastică

Peste 100 de tineri autori și-au prezentat lucrările în cadrul expoziției-concurs de artă plastică contemporană „Noi: tineretul creator”, ediția XIX, care a fost vernisată joi la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din capitală. Scopul acestei expoziții fiind promovarea tineretului de creație și valorificarea tendințelor de dezvoltare ale artei plastice contemporane.

„Lucrările expuse sunt diverse ca stil și ca gen. Este singura expoziție-concurs care întrunește mai mulți tineri artiști plastici, majoritatea dintre ei elevi și studenți la instituțiile de profil din țară. Într-o expoziție colectivă se observă mai bine individualitatea artistică a fiecărui participant, ce a adus el nou în artele plastice de la noi. Fiind una de concurs, expoziția stimulează tineretul creator atât moral, cât și material, chiar dacă premiile sunt mai mult simbolice”, a precizat Dumitru Bolboceanu, președintele UAP.

Expoziția cuprinde 123 de lucrări de pictură, grafică, tapiserie, ceramică și sculptură, semnate de autori cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani.

Zece tineri artiști, studenți și absolvenți, au participat din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”, cu grafică și pictură: Abu Mohammad Mohammad, Anastasia Dudineț, Anastasia Trifan, Cristina Gutu, Dorina Cebotari, Dumitru Lungu, Valentina Prijelevscaia, Vasile Gavril, Vasman Ivanov, Vlad Caraulan.

Tinerii de la Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă” sau bucurat de premii și diplome de merit.

Marele Premiu, acordat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, i-a fost înmânat lui Dumitru Lungu pentru lucrarea de grafică ”Frânturi-aripi”, linogravură.

Vasile Gavril – diploma de merit. Acordată de către Uniunea Artiștilor Plastici.

Expoziția va fi deschisă până la 15 martie.

Sursa: Moldpresa

 

Expoziția personală „Setea de Absolut”, autor Elena Samburic, lector universitar catedra Pictură

Expoziția personală „Setea de Absolut”, autor Elena Samburic, lector universitar catedra Pictură

„Setea de Absolut” este o nouă expoziție de pictură marcată de Elena Pruteanu Samburic, în număr de 77 picturi, este găzduită de această dată de Banca Mondială din România în perioada 27 Ianuarie – 31 Martie 2020.

E un proiect expozițional ce face dintr-un spațiu de birouri în cadrul Băncii Mondiale din România.

Meritele aparțin organizatorilor, însă efortul, priceperea și experiența de a compune un spațiu prin imagine plastic, aparțin artistei Elena Pruteanu Samburic, Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Iași / Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Chișinău.

Profesor în cadrul  Facultății Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogica de Stat din Chișinău, dedicându-și toată viața Creației și Meseriei de Artist Vizual, reușește să ne surprindă din nou prin bucuria și priceperea de ași așterne gândurile și sentimentele, ce-i definesc opera. Elena Pruteanu Samburic aduce la București prin opera sa, „toată energia, speranța și culoarea de care are nevoie fiecare suflet – o sete de Absolut”, după cuvintele autoarei,  fiecare spațiu care poate fi înnobilat și modelat spre bucuria  spectatorilor.

Expoziția poate fi vizitata zilnic din 27.01.2020 – până 31.03.2020,
la adresa: str. Vasile Lascăr nr. 31,
Clădirea Lascăr 31 Business Center,
etaj 6-7, București.

 

 

Susținerea tezelor de master la Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „I. Creangă”

Susținerea tezelor de master la Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „I. Creangă”

Pe 15, 16 și 17 ianuarie 2020 la Facultatea Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă” a avut loc susținerea tezelor de masterat la următoarele specialități:

  • Design grafic
  • Pictură de șevalet
  • Management în arte
  • Pedagogia artelor plastice
  • Prelucrarea artistică a materialelor
  • Modelarea artistică a costumului
  • Proiectarea artistică a interiorului

Toți studenți au prezentat lucrări originale, atât teoretice, cât și practice.

Studenții din cadrul specialități Design Grafic au prezentat lucrări practice de identitate vizuală, ilustrații de carte, fotografie, chiar și animație. (Conducători artistici: S. Zamșa, A. Cucereavîi )

Studenții din cadrul specialității Pictură au cercetat probleme actuale cu referire la aspectele decorativismului în pictură, tradițiile și inovațiile în pictura de șevalet, arta abstractă și manifestările ei, principiile cromatice,  contrastul și motivele geometrice în pictura de șevalet.

Lucrările practice (Turritopsis, Repercusiune, Glossă, Prizonierii secolului XXI, Reamintiri, Sub influența unui cuvânt, Eleganță ), elaborate sub conducerea prof univ. Eleonora Brigalda și a lect. univ. Samburic Elena, au impresionat prin originalitate, gamă cromatică și artistism.

Masteranzii la specialități Management în arte și Pedagogia artelor plastice au prezentat proiecte cultural – artistice, metode și tehnici creative în învățământ preuniversitar.

Studenții din cadrul specialității Modelarea artistică a costumului au realizat colecții inedite.

Studenții specialității Proiectarea artistică a interiorului, au elaborat câte un proiect de design interior pentru diverse spații sau clădiri existente. De menționat ca au fost și 2 proiecte în care sa propus reconstrucția și renovarea unor clădiri importante pentru Chișinău precum Clădirea fostului observator astronomic și circul din Chișinău. Prin aceste proiecte, studenții au încercat să sensibilizeze populația pentru a valorifica monumentele istorice de arhitectura, și conservarea/protecția acestora ca patrimoniu cultural. Împreună cu conducătorii practici Rodica Spătaru și Iulia Mîrza, studenții au dat dovada de pregătire profesionista în detaliile proiectării și designului. , respectând principiile primare precum: funcționalitate, ergonomie și estetică.

Le urăm succes tuturor masteranzilor, dorindu-le inspirație, creativitate și noi revelații artistice!