Practica muzeistică, la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate

Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Arta Decorativă în perioada 28 Octombrie 2019 – 1 Noiembrie 2019, a realizat practica muzeistică, la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate.

Studenții anului II au vizitat:

  • Galeria Univer-Art, unde au primit instructajul cu privire la practica muzeistică;
  • Expoziția de pictură a poetesei Leonida Lari în cadrul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
  • Expoziția permanentă în cadrul Vivariului din componența Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală;
  • Expoziția personală a maestrului Andrei Mudrea „Raze de lumină”;
  • Expoziția personală de pictură a artistei Elena SAMBURIC-PRUTEANU „Mai întâi a fost.”;

și Expoziția permanentă în cadrul Muzeului Arheologic, din orașul Odessa cu finisarea practicii pe litoralul mării negre (La care au fost prezenți studenții anului III și IV). Sincere mulțumiri partenerilor noștri pentru posibilitatea de a realiza practica muzeistică în așa atmosferă caldă și primitoare.