PRACTICA MUZEISTICĂ

Practica muzeistică, la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate

Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Arta Decorativă în perioada 28 Octombrie 2019 – 1 Noiembrie 2019, a realizat practica muzeistică, la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate.

Studenții anului II au vizitat:

 • Galeria Univer-Art, unde au primit instructajul cu privire la practica muzeistică;
 • Expoziția de pictură a poetesei Leonida Lari în cadrul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
 • Expoziția permanentă în cadrul Vivariului din componența Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală;
 • Expoziția personală a maestrului Andrei Mudrea „Raze de lumină”;
 • Expoziția personală de pictură a artistei Elena SAMBURIC-PRUTEANU „Mai întâi a fost.”;

și Expoziția permanentă în cadrul Muzeului Arheologic, din orașul Odessa cu finisarea practicii pe litoralul mării negre (La care au fost prezenți studenții anului III și IV). Sincere mulțumiri partenerilor noștri pentru posibilitatea de a realiza practica muzeistică în așa atmosferă caldă și primitoare.

Olimpiada Instituțională la disciplinele școlare Educația plastică și Educația tehnologică, ediția a IV

Olimpiada Instituțională
la disciplinele școlare Educația plastică
și Educația tehnologică, ediția a IV

În  data de 13 aprilie 2019, în cadrul Zilei Ușilor deschise, Facultatea Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă” a organizat Olimpiada Instituțională la disciplinele școlare Educația plastică și Educația tehnologică, ediția IV. În cadrul evenimentului au participat 66 profesori și 202 elevi din 23 școli a Republicii: licee, colegii și școli de arte plastice.

Profesorii din facultate au organizat workshop-uri de caligrafie, grafică, pictură, arte textile.
Participanții la olimpiadă au vizitat atelierele , muzeul facultății, fondul metodic și expoziția de lucrări a studenților.

Program:

9:00 Înregistrarea participanților.
10:00 Deschiderea. Cuvânt de salut.
10:30 – 13:30 Desfășurarea Olimpiadei instituționale la disciplinele școlare.

Au fost desfășurate următoarele trening-uri și master class-uri:

 • Training Point to point – pictura decorativă pe sticlă, bloc VI, aula 212
  Formator: Daniela Roșca-Ceban, lector univ.
 • Training Tehnici mixte în broderie, bloc VI, aula 203
  Formator: Donic Liuba, lector universitar
 • Training Tehnici textile mixte, bloc VI, aula 210
  Formator: Ajder E., dr., conf. univ.
 • Master class: Caligrafie, bloc VI, aula 201
  Formator: Herţa Valeriu
 • Master class: Pictura în acuarelă, bloc VI, aula 313
  Formator: Botnari Dumitru
 • Master class: Tehnici moderne în artă, bloc VI, aula 311
  Formator: Rusu Valentin
 • Master class: Tehnici mixte, bloc VI, aula 306
  Formator: Morărescu Ion
 • Master class: Ceramica artistică, bloc VI, aula 104
  Formator: Șugjda Svetlana
 • Master class: Sculptura, bloc VI, aula 107
  Formator: Zderciuc Ion
 • Master class: Prelucrarea artistică a pielii, bloc VI, aula 210
  Formator: Prangache Liuba

 

În Olimpiada au participat 66 profesori și 202 elevi din 23 școli a Republicii:

 1. Liceul ”Prometeu”; ”Da Vinci”; ARTICO
 2. Liceul Teoretic ”Pro Succes”
 3. Colegiul de Arte Plastice ”A.Plămădeală”
 4. LTPA ”Mihail Berezovschi”
 5. Școala de Arte Strășeni
 6. Școala de Arte Ciorescu
 7. Școala de Arte Plastice Orhei
 8. Școala de Arte Costești, Râșcani
 9. Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”
 10. Școala de Arte ”G. Enescu”, Călărași
 11. Școala de Arte ”Valeriu Poleacov”
 12. LTPA ”Ion și Doina Aldea Teodorovici”
 13. Școala de Arte Plastice ”N. Moisei”, Telenești
 14. Școala de Arte Plastice mun. Bălți
 15. Liceul Teoretic ”Dacia”
 16. Colegiul ”Iulia Hașdeu”, Cahul
 17. Colegiul Tehnologic
 18. Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru”
 19. Centrul de Excelență în Construcții
 20. Școala de Arte Plastice ”Alexei Șciusev”
 21. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu„ Călărași
 22. Liceul Teoretic ”Spiru Haret”
 23. Liceul Teoretic ”M.Grecu”

 

Expoziția „Călătoria ceramicii în timp”

Expoziție în cadrul Facultății Arte Plastice și Design
„Călătoria ceramicii în timp”

Lansarea Expoziției „Călătoria ceramicii în timp” s-a desfășurat în data de 19 iunie 2017, în incinta Muzeului de Arte Vizuale din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”.
La eveniment au fost prezenți profesori și studenți ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, studenți ai Universității de Stat din Moldova, studenții-participanți în cadrul proiectului, coordonatori și experți ai proiectului, studenți și profesori ai Universității Pedagogice Naționale „K. Ușinski” din Odesa, Ucraina, studenți ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași, România. Lansarea expoziției a început cu cuvânt de salut.

Au luat cuvântul:

 • Ana Simac, decanul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”
 • Alexandra Barbăneagră, dr., conf.univ., vice rector pentru activitatea didactică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 • Valeria Suruceanu, președintele ICOM Moldova,
 • Alexandru Nicolaescu ,președintele Asociației Obștești Descoperim Moldova,
 • Svetlana Șugjda, lector Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” .

Expoziția cuprinde lucrările de ceramică realizate de către 10 studenți ai Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” și 10 studenți ai Facultății de Istorie, USM, în cadrul unui workshop de ceramică. Workshopul reprezintă o activitate preconizată în cadrul Proiectului Cultural „Călătoria ceramicii în timp”, ce are drept scop promovarea culturii Cucuteni în contextul artei decorative contemporane și prevede o metodă interactivă de învățare în domeniul arheologiei și artei decorative în vederea unei colaborări interdisciplinare între studenți din două instituții de învățământ superior și specialiști din domeniile respective.
Proiectul „Călătoria ceramicii în timp” este realizat de Asociația Obștească Descoperim Moldova în parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul de Tracologie a Universității de Stat din Moldova și Asociația Obștească Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 2016 – 2017.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi mici CHOICE Moldova: Patrimoniu și modernitate, ca parte a programului internațional „CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (CHOICE- Patrimoniul cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic), realizat în Republica Moldova de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța) care au susținut realizarea proiectelor inovative privind protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural național.

VIVA ARTE VIVA

În data de 19 mai 2017, la invitația Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, a fost ținut un curs deschis de către Călin-Alexiu Stegerean – grafician, critic de artă, vicepreședinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România (RNMR), membru al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM), director al Muzeului Național de Artă al României (MNAR), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAP), membru în Biroul de Conducere al Filialei Cluj a UAP.
Studenții și profesorii Facultății Arte Plastice și Design au ascultat comunicarea cu tema „Bienala de la Veneția VIVA ARTE VIVA în contextul tendințelor artei contemporane”. Ulterior, participanții au avut posibilitatea să-și expună opinia și să acorde întrebări referitor la problematica abordată în cadrul cursului. Întrunirea a avut loc în sala de conferințe din incinta Muzeului Național de Artă al Moldovei, astfel studenții facultății au avut oportunitatea să vizualizeze și expoziția de artă din cadrul Bienalei Internaționale de Pictură, Chișinău 2017, ediția a V-a.

Inaugurarea MUZEULUI DE ARTE VIZUALE a Facultății Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău

La Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” în data de 29 martie 2017 și-a deschis ușile „Muzeul de Arte Vizuale”. Evenimentul a devenit o ocazie specială pentru gazde, invitați, studenți și oaspeți. Printre invitații facultății au fost reprezentanți ai Ministerelor Educației și Culturii, ANACIP, AMTAP, Universității „A. Russo” din Bălți, Centrului de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”, Centrului Republican pentru copii și tineret ARTICO, Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală”, Liceului Academic de Arte Plastice „I. Vieru”, Muzeului Național de Arte Plastice, Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală, Școlii de Arte Plastice pentru copii „A. Șciusev” și altor instituții de profil din republică. Evenimentul a fost onorat și de prezența oaspeților din străinătate – parteneri de colaborare, decanul și prodecanul Facultății de Arte Plastice și Grafică a Universității Pedagogice Naționale „K. D. Ușinskii” din Odessa, Ucraina.

 


 

 


 

La deschiderea oficială a muzeului au luat cuvântul: Rectorul UPS „Ion Creangă” N. Chicuș, Decanul Facultății Arte Plastice și Design A. Simac, Directorul ANACIP A. Chiciuc, Secretarul Științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală V. Buzilă, Directorul adjunct al CEEA „Ștefan Neaga” V. Belâi, Decanul Facultății Arte Plastice și Grafică a Universității Pedagogice Naționale „K. D. Ușinskii” din Odessa T. Petuhova.

Evenimentul s-a desfășurat în acordul sunetelor muzicale a orchestrei de cameră a CEEA ”Ștefan Neaga” Dirijor Mihail Secichin, Maestru în Artă și a ansamblului de muzică folclorică a Centrului Republican pentru copii și tineret ARTICO – parteneri ai evenimentului.

Expoziția muzeului cuprinde lucrări ale studenților și absolvenților facultății, realizate în diferite domenii și genuri ale artelor plastice: pictură de șevalet, pictură religioasă, grafică de șevalet, tapiserie, ceramică, giuvaiergerie, design vestimentar, sculptură, lemn, piele, imprimeu artistic, art-obiecte, ș.a.

Ușile muzeului rămân deschise pentru studenți, viitori abiturienți, oaspeți, elevi ai liceelor din republică și publicul larg – iubitor de artă.

Facultatea Arte Plastice și Design își exprimă sincere recunoștințe și mulțumiri sponsorilor:

 • „DAAC-Hermes Grup„ SA,
 • SA SUPRATEN,
 • STRONGHOLD Computers,
 • UNICOMPRO SRL

pentru contribuție la finisarea lucrărilor de realizare și inaugurare a Muzeului de Arte Vizuale a Facultății Arte Plastice și Design.

În același timp, sincere mulțumiri grupului de absolvenți ai specialității Management în arte: Inga Edu, Victoria Cozmovici, Taran Diana, Ion Dănilă, Lidia Negară, Anghela Frumosu, Victoria Ceaplîghina, Natalia Marcenco, Carolina Maleț, care au contribuit la realizarea proiectului.
Coordonator al proiectului Ana Simac, decanul facultății.