VIZITA MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
LA FACULTATEA DE ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

La data de 1 iulie 2024, studenții anului I și II de la programele Animație și Game Design de la Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și-au prezentat lucrările finale pentru
anul de studii 2023-2024.

La vizionarea lucrărilor au participat ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, rectorul Universității, Alexandra Barbăneagră, coordonatorul proiectului Future Technologies Activity (FTA), finanțat de USAID
și Suedia, Senior Manager pentru Educație și Viitorul Muncii, Michel Iliev, coordonatorul Centrului de Tehnologii Media Mediacor, Mariana Malik și alți invitați de rang înalt. Prezența lor a oferit un impuls motivațional suplimentar pentru studenți și a confirmat relevanța și importanța dezvoltării industriei creative în Moldova.

În timpul vizitei, oaspeții s-au familiarizat cu jocurile, animațiile și numeroasele sarcini de învățare realizate de studenți ca parte a procesului de studiu. De asemenea, aceștia au interacționat cu studenții cu privire la munca lor și la procesul de elaborare a lucrărilor. Întâlnirea cu ministrul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. Într-o atmosferă de încredere și prietenie, studenții au avut ocazia să adreseze întrebări privind organizarea procesului educațional, viitoarele lor cariere și perspectivele de dezvoltare a industriilor de animație și game design în Republica Moldova. Dan Perciun a subliniat importanța dezvoltării industriei creative ca unul dintre sectoarele transformaționale ale economiei moldovenești.

Apoi, a avut loc o masă rotundă a cadrelor didactice, mentorilor și coordonatorilor de proiecte pentru a sprijini procesul educațional al programelor de animație și game design. Masa rotundă a fost dedicată însumării rezultatelor anului universitar 2023-2024 și discutării planurilor de viitor, a direcțiilor de dezvoltare a programelor educaționale atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat, analizând aspectele-cheie ale viitorului an de studii de licență, an în care va absolvi prima promoție a programului de studii animație și game design. Participanții la masa rotundă au remarcat nivelul ridicat al lucrărilor studenților prezentate la vizionare.

Mulțumim tuturor participanților la proiect pentru sprijin și cooperare fructuoasă!

În 2022, Facultatea de Arte Plastice și Design a lansat două noi programe de licență în Animație și Game Design pentru a răspunde cererii în creștere de personal calificat pe piața muncii. Crearea condițiilor optime pentru formarea noilor specializări a fost posibilă datorită Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie,
în parteneriat cu Asociația COR Creativ și Ministerul Educației și Cercetării.

Gallery Wordpress