LECȚIE PUBLICĂ: TENDINȚE ÎN ANIMAȚIE ȘI DESIGN DE JOCURI PENTRU STUDENȚII KNUTD ȘI FAPD

LECȚIE PUBLICĂ: TENDINȚE ÎN ANIMAȚIE ȘI DESIGN DE JOCURI PENTRU STUDENȚII KNUTD ȘI FAPD

În data de 23 mai 2024, în cadrul cooperării internaționale dintre Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev și FACULTATEA DE ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,
Stela Railean, cadru didactic al Facultății Arte Plastice și Design, a ținut o lecție publică, online, la subiectul „Tendințe contemporane în animație și design de jocuri: Studiu de caz a studiourilor de animație și case de producție contemporane”.

La prelegere au participat studenții Facultății Arte Plastice și Design, anului II, programul de studii ANIMAȚIE, și DESIGNUL JOCURILOR, precum și, studenții și cadrele didactice ale Facultății de Design, Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev.

Tema evenimentului a vizat direcțiile și tendințele moderne în domeniul animației și al designului de jocuri.
Dna Stela Railean a prezentat tehnologii și instrumente moderne de creare a imaginilor video folosind propriile proiecte. Prelegerea a fost interesantă și informativă pentru toți studenții, inspirându-i pentru noi realizări în propriile proiecte.

Îi mulțumim sincer doamnei Калина Пашкевич și doamnei Stela Railean pentru materialele interesante și utile ale prelegerii!

Gallery Wordpress

Studenții FACULTĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN și-au primit oficial BURSELE DE MERIT din parte FUNDAȚIEI MOLDCELL

Studenții FACULTĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN
și-au primit oficial BURSELE DE MERIT din parte FUNDAȚIEI MOLDCELL

Buzu Lenuța, Efros Adelina – studente anul II, programul de studii ANIMAȚIE;
Enachi Călin, Sculea Viorica – studenți anul II, programul de studii GAME DESIGN;
au fost remunerați pentru succesele lor cu o bursă de merit din partea Fundației Moldcell.

Fundația Moldcell a lansat un concurs pentru Burse de Merit 2023/2024 dedicate
programelor de învățământ superior „Profesiile viitorului” la trei universități din Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică și Universitatea de Stat din Moldova.

Fundația a oferit 20 de burse de merit, fiecare în valoare de 2000 lei/lună,
pentru anul universitar 2023-2024. Aceste burse se acordă studenților din anul II care urmează un program de licență în Animație, Game Design sau Multimedia. Această inițiativă are scopul de a recunoaștere și a recompensa performanțelor academice excepționale ale studenților la programele de licență „Profesiile Viitorului”. Bursele de merit au fost acordate pe baza unei evaluări a rezultatelor academice obținute, activităților educaționale, scrisorilor de intenție și a conținutului dosarului de participare depus de candidați. Acest proces de selecție și-a propus să identifice și să susțină cele mai promițătoare talente.

Felicitări studenților FAPD și succese mari în continuare!
Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău aduce mulțumiri proiectului „Profesiile Viitorului” și Fundației Moldcell.

Gallery Wordpress

Profesiile viitorului – Animația și Game art

Profesiile viitorului – Animația și Game art 

Dacă tot am vorbit despre animație, ce zici să afli mai multe chiar de la un student la programul de licență în acest domeniu?
Suntem siguri că puterea exemplului are cel mai valoros impact, în special, când vine vorba de motivarea și susținerea tinerilor în a-și alege viitoarea meserie.
Îți facem cunoștință cu Tina Cîrlig, studentă la Facultatea Arte Plastice și Design Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și pasionată de tot ce înseamnă animație.
„Tehnologiile se dezvoltă și animația este un domeniu în care poți să te duci în mai multe sfere și să o alegi pe cea care îți place cel mai tare”, spune Tina.
Descoperă în clipul video cum e să înveți această profesie nouă în cadrul sistemului educațional din Moldova la modul practic și să fii printre primii absolvenți care aleg să îmbrățișeze viitorul industriilor creative.

Innovate Moldova USAID Moldova Embassy of Sweden in Chisinau UK in Moldova – British Embassy Chisinau.

Lansarea Laboratorului PROFESIILE VIITORULUI la Facultatea de Arte Plastice și Design în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Lansarea Laboratorului
PROFESIILE VIITORULUI
la Facultatea de Arte Plastice și Design
în cadrul Universității Pedagogice
de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

În data de 11 aprilie 2023 a avut loc un eveniment important pentru mediul profesoral – didactic și studențesc al Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – inaugurarea laboratoarelor de animație digitală PROFESIILE VIITORULUI. Cei 40 de studenți care învață Game Design și Animație la această facultate vor practica în noile laboratoare, echipate cu 23 de computere performante și 16 tablete pentru animație și game design. De asemenea, au fost oferite profesorilor două laptop-uri pentru instruire și mentorat în crearea jocurilor. Astfel laboratorul dispune de stații de modelare 3D, cu un design creativ și echipamente specifice domeniului: tablete cu display interactiv pentru desene grafice, schițe, retușări imagini și creare modele 3D. Echipamentul a fost asigurat de Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie.

Evenimentului lansării Laboratorului Profesiile Viitorului a fost ghidat de Ana Simac, Decan la Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC. Deschiderea evenimentului a fost oficializată de Alexandra Barbăneagră, Rector UPSC, John Riordan, Șef-adjunct al Misiunii USAID în Moldova, Cristina Zoica Dumitru, profesoară și artistă la cursul de Animație.

Studenții anului 1 la programele de studii Animație și Game Design au prezentat proiectele lor de create pe parcursul semestrului.

Facultatea Arte Plastice și Design a lansat în 2022 programe de licență în Animație și Design jocuri, răspuns la cererii pieței muncii de cadre calificate în domeniu industriilor creative, inclusiv cu investiții străine, care înregistrează o lipsă acută de forță de muncă cu aptitudini și cunoștințe în producția de conținut video/audio, jocuri și arte interactive, servicii de design etc. Introducerea noilor specialități în programul de învățământ a fost posibilă datorită Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, în parteneriat cu Asociația Companiilor Creative COR.

Gallery Wordpress

Procesul de creație – DESIGNUL JOCURILOR

PROCESUL DE CREAȚIE – O PROVOCARE
PENTRU STUDENȚII PROGRAMULUI
de studii DESIGNUL JOCURILOR
de la Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

O provocare, un nou început, o nouă experiență a constituit-o pentru Facultatea Arte Plastice și Design a UPSC, în anul 2022, deschiderea noilor programe de studii superioare de licență – Animație și Designul jocurilor – în cadrul proiectului „Profesiile viitorului”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA), finanțat de USAID și Suedia.

Acum, după un semestru de activitate și etalarea primelor rezultate, relevăm careva aspecte ale procesului de predare-învățare, aplicate în cadrul unor discipline de specialitate cu caracter creativ ale programului de studii Designul Jocurilor.

Unul dintre specialiștii din domeniu, cu experiență practică de creare a produselor de jocuri video, lector la facultatea nominalizată, Igor Tverdohleb, se împărtășește cu conținutul modulului și rezultatele activității studenților, realizate la disciplina la care predă – Introducere în designul jocurilor.

Pentru început, ascultătorii cursului s-au familiarizat cu procesul de scriere a unui scenariu de joc. Fiecare dintre aceștia au dezvoltat, în baza unei teme alese, propria idee de joc, schițând, în mod individual, scenariul jocului. Tipul, genul jocului/scenariului a fost ales aleatoriu de către student. Scenariul conținea descrierea unui nivel de joc; la dorință, studentul putea realiza unul extins, global.

Următorul pas prevedea elaborarea schițelor de creare a protagonistului, personajelor jocului. În acest scop, studenții au analizat jocurile existente, inspirându-se, în unele cazuri, de la caracterele, tipajele personajelor deja create. Schițele elaborate au fost prezentate într-un artbook. Paralel cu sketching-ul, studenții au lucrat asupra game mechanics, proiectându-le și descriindu-le în detaliu, în mod documentar, acestea reprezentând eventuale instrucțiuni pentru potențialii jucători. Pe parcursul lucrului asupra proiectului, se revenea, la necesitate, la scenariul și mecanica jocului pentru a introduce corijările și ajustările corespunzătoare.

Când scenariul jocului și schițele personajelor au fost aprobate de curatorul cursului, a urmat cea de-a treia etapă – realizarea compartimentului game art sau, altfel spus, transpunerea schițelor în grafică digitală. Aplicația, tehnica, stilistica adoptată pentru joc au fost selectate individual de către student, întregul proces fiind discutat și coordonat cu profesorul, la fel cum gamedesigner-ul sau art-director-ul analizează și dirijează activitatea de creație a artiștilor vizuali în cadrul unui proiect real. În acest sens, au fost identificate, în mod individual, punctele slabe și soluțiile optime pentru fiecare proiect studențesc.

Ulterior, activitatea studenților a fost îndreptată spre prezentarea jocului elaborat. În acest scop, viitorii game designers au utilizat fie un website de jocuri, cum ar fi itch.io, fie platforma Steam, prin intermediul cărora au creat pagina jocului. Publicarea acesteia a fost făcută free. Plasarea elaborărilor de joc pe site a fost efectuată conform compartimentelor, nominalizate mai jos.

  • Partea textuală a jocului creat includea:
    a) pitch-ul sau sinopsisul, bazat pe scenariul jocului elaborat și
    b) caracteristicile jocului.
  • Partea art, la rândul său, conținea:
    a) pagina preview, creată, ca regulă, pe baza posterului de prezentare a produsului (elaborarea, propriu-zis, a acestuia și a logo-ului jocului rămâne drept sarcină pentru semestrul următor);
    b) 3-4 screenshot-uri de joc, realizate pe baza conținutului elaborat, inclusiv: interfața, meniul principal al jocului, personaje, locații ș.a.

Doritorii au putut crea, suplimentar, un video cu deznodământul jocului. De obicei, acesta presupune un slide motivațional cu ilustrații și subtitrări, menit să suscite interesul vizualizatorilor față de joc.

Astfel, cursul de inițiere în designul jocurilor a ajutat studenții anului I să conceapă, să proiecteze, să elaboreze parțial și să prezinte propriul joc, explorând componenta ideatică și vizuală a acestuia.

___________________

În imagini: lucrări, realizate de studenții anului I de la Facultatea Arte Plastice și Design, specialitatea Designul Jocurilor, în cadrul disciplinei Inițiere în designul jocurilor (lector: Igor Tverdohleb).


Gallery Wordpress