Simpozionul – program Study Tours to Poland (STP)

 


 

Simpozionul Internațional
Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus

În cadrul Facultății Arte Plastice și Design în perioada 11 – 15 septembrie 2017 s‑a petrecut Simpozionul Internațional realizat în cadrul proiectului „Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus, susținut de către IFESCCO.

Scopul proiectului a prevăzut crearea unei platforme de cooperare în domeniul educației artistice între instituțiile de învățământ superior din Moldova, Rusia, Belarus și Ucraina pentru inițierea unui dialog intercultural, vizând dezvoltarea educației artistice în cadrul facultăților de profil.

Simpozionul a creat oportunități de discuție și schimb de experiențe în vederea optimizării procesului de instruire în domeniul învățământului artistic superior. În cadrul simpozionului s-au desfășurat: conferință științifică, mese rotunde la care au participat cu comunicări și discuții:

Universitatea Pedagogică de Stat „A. I. Gherțen” din Sankt Petersburg, Facultatea Arte Plastice:

 1. O. Sapanja, doctor habilitat în culturologie, profesor
 2. A. Veksler, doctor în pedagogie, conferențiar
 3. A. Coroliciuc, conferențiar, membru UAP din Rusia

Universitatea de Stat „P. M. Mașerov” din Vitebsk, Facultatea de Design:

 1. Y. Bejenari, doctor în pedagogie, conferențiar, decanul facultății
 2. M. Țibuliskii, doctor în studiul artelor, conferențiar
 3. G. Bobrovici, lector superior, prodecanul facultății

Universitatea Națională de tehnologii și Design din Kiev, Facultatea de Design:

 1. C. Cerneavski, doctor în studiul artelor, conferențiar, șeful catedrei de Pictură
 2. N. Osipciuk, conferențiar
 3. I. Basaneț, lector superior

Universitatea Pedagogică „Ușinskii” din Odessa, Facultatea Arte Plastice:

 1. T. Petuhova, doctor în pedagogie, conferențiar, decanul facultății.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design:

 1. A. Simac, doctor în studiul artelor, conferențiar decanul facultății
 2. C. Gheorghiță, doctor în pedagogie, conferențiar, șeful catedrei de Pictură
 3. E. Ajder, conferențiar, maestru în arte
 4. V. Vozian, lector
 5. S. Șugjda, lector, membru UAP
 6. S. Zamșa, conferențiar, maestru în arte

În cadrul simpozionului, profesorii din străinătate au petrecut master class-uri și lecții publice cu studenții Facultății Arte Plastice și Design.

În rezultatul desfășurării simpozionului a fost elaborat un plan strategic de cooperare între facultățile universităților invitate; a fost analizată experiența părților participante în simpozion și trasate perspective de continuare a proiectului:

 • determinarea posibilităților de implementare a mobilității academice;
 • desfășurarea stagiilor de practică și a atelierelor de creație;
 • determinarea noilor forme de educație artistică care ar putea fi implementate la facultăți pentru optimizarea procesului de studii și actualizarea programelor de studii în conformitate cu cerințele societății contemporane;
 • elaborarea conceptului unui program de instruire artistică complementară în cadrul facultăților;
 • identificarea oportunităților pentru dezvoltarea ulterioară a acestui proiect și a fondurilor de sprijin.