La Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” în data de 29 martie 2017 și-a deschis ușile „Muzeul de Arte Vizuale”. Evenimentul a devenit o ocazie specială pentru gazde, invitați, studenți și oaspeți. Printre invitații facultății au fost reprezentanți ai Ministerelor Educației și Culturii, ANACIP, AMTAP, Universității „A. Russo” din Bălți, Centrului de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”, Centrului Republican pentru copii și tineret ARTICO, Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală”, Liceului Academic de Arte Plastice „I. Vieru”, Muzeului Național de Arte Plastice, Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală, Școlii de Arte Plastice pentru copii „A. Șciusev” și altor instituții de profil din republică. Evenimentul a fost onorat și de prezența oaspeților din străinătate – parteneri de colaborare, decanul și prodecanul Facultății de Arte Plastice și Grafică a Universității Pedagogice Naționale „K. D. Ușinskii” din Odessa, Ucraina.

 


 

 


 

La deschiderea oficială a muzeului au luat cuvântul: Rectorul UPS „Ion Creangă” N. Chicuș, Decanul Facultății Arte Plastice și Design A. Simac, Directorul ANACIP A. Chiciuc, Secretarul Științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală V. Buzilă, Directorul adjunct al CEEA „Ștefan Neaga” V. Belâi, Decanul Facultății Arte Plastice și Grafică a Universității Pedagogice Naționale „K. D. Ușinskii” din Odessa T. Petuhova.

Evenimentul s-a desfășurat în acordul sunetelor muzicale a orchestrei de cameră a CEEA ”Ștefan Neaga” Dirijor Mihail Secichin, Maestru în Artă și a ansamblului de muzică folclorică a Centrului Republican pentru copii și tineret ARTICO – parteneri ai evenimentului.

Expoziția muzeului cuprinde lucrări ale studenților și absolvenților facultății, realizate în diferite domenii și genuri ale artelor plastice: pictură de șevalet, pictură religioasă, grafică de șevalet, tapiserie, ceramică, giuvaiergerie, design vestimentar, sculptură, lemn, piele, imprimeu artistic, art-obiecte, ș.a.

Ușile muzeului rămân deschise pentru studenți, viitori abiturienți, oaspeți, elevi ai liceelor din republică și publicul larg – iubitor de artă.

Facultatea Arte Plastice și Design își exprimă sincere recunoștințe și mulțumiri sponsorilor:

  • „DAAC-Hermes Grup„ SA,
  • SA SUPRATEN,
  • STRONGHOLD Computers,
  • UNICOMPRO SRL

pentru contribuție la finisarea lucrărilor de realizare și inaugurare a Muzeului de Arte Vizuale a Facultății Arte Plastice și Design.

În același timp, sincere mulțumiri grupului de absolvenți ai specialității Management în arte: Inga Edu, Victoria Cozmovici, Taran Diana, Ion Dănilă, Lidia Negară, Anghela Frumosu, Victoria Ceaplîghina, Natalia Marcenco, Carolina Maleț, care au contribuit la realizarea proiectului.
Coordonator al proiectului Ana Simac, decanul facultății.