Susținerea tezelor de master la catedrele Arta Decorativă și Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii

Susținerea tezelor de master la catedrele Arta Decorativă și Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, Facultatea Arte Plastice și Design

În zilele de 27 și 28 ianuarie 2021 au avut loc susținerile publice ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății Arte Plastice și Design.

26 de masteranzi programelor de studii: „Modelarea artistică a costumului”, „Prelucrarea artistică a materialelor” , „Proiectarea artistică a interiorului” și „Pedagogia artelor plastice” în prezența Comisiei de examinare, prezidată de dr. habilitat în stud. artelor, profesor cercetător Tudor Stavilă, au prezentat rezultatele unor studii de cercetare complexe din domeniile Arte și Științe ale Educației. Cercetările teoretice ale masteranzilor au fost completate de lucrări de creație, realizate în diferite tehnici și domenii ale artelor plastice.

Catedrele Arta Decorativă și Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii aduc sincere felicitări masteranzilor pentru rezultate frumoase și le urează mult succes în activitatea profesională pe tărâmul artei și educației.

Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator

Simpozion studențesc cu genericul:
Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator

În data de 3 decembrie 2020, în incinta Clasei Viitorului, UPS «I. Creangă», a avut loc simpozionul studențesc cu genericul „Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma tineretului creator”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «Ion Creangă» în cadrul complexului de activități „Dezvoltarea educației artistice, cooperării și dialogului intercultural între tinerii și artiști”, planificată în cadrul proiectului Platforma CULTURA și proiectul științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică”.

Valorificarea patrimoniului arhitectural de către tineretul creator a fost printre obiectivele de bază ale simpozionului, în același timp simpozionul „Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator” a totalizat bilanțul activităților primului an de activitate 2020, de cooperare intersectorială și interculturală de succes între studenți. profesori si artiști plastici ,dintre instituții din ambele maluri ale Nistrului, în timpul pandemiei COVID-19, precum și de a familiariza participanții și beneficiarii Platformei Cultura cu planurile și activitățile Creative Studio Univer Art Design a facultății Arte Plastice și Design în cadrul Laboratorului Studențesc pentru Inovare creativă, planificat pentru anul 2021.

Evenimentul va avut loc în spațiul modern Clasa viitorului pentru studenții Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă», difuzat online pentru toți participanții interesați.

Lansarea evenimentului a fost susținută cu un cuvant de salut a Rectorului în exercițiu Ludmila Ursu; Secretarului de Stat al Ministerului Educației si Culturii Andrei Chistol; Alena Grati, manager al proiectullui «Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova»; Angela Frunză, managerul Programului de măsuri de consolidare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; Valeria Suruceanu – Directorul Muzeului de Istorie a orasului Chisinau; reprezentanții instituțiilor de învațămant Anastasia Pandas, șefa departamentului Relații Internaționale al Academiei de Construcții și Arhitectură din Odessa, Ucraina; profesorul Colegiului Superior de Arte din Bender «V.Postoichin» – Marina Jucova.

De-a lungul anului 2020, în pofida restricțiilor cauzate de criza pandemiei, în cadrul direcției „Dezvoltarea educației artistice, cooperării și dialogului intercultural între tinerii artiști”, au avut loc un număr semnificativ de evenimente artistice și culturale , atât online, cât și offline, cu participarea instituțiilor partenere din ambele părți ale Nistrului. Evenimente în această direcție s-au desfășurat în parteneriat cu Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, sub patronajul Departamentului de Cultură al Municipiului Chișinău și al proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică”.

Partenerii activităților implementate în acest domeniu sunt:

 • Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS «Ion Creangă»
 • Colegiul de Arte Plastice “A. Plămădeală”
 • Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin”
 • Instituția educațională municipală de învățământ suplimentar – Școala de artă pentru copii, Răbnița
 • Școala de Arte Plastice «Alexei Sciusev», Chișinău

Programul simpozionului a inclus:

 • Expoziție de fotografie artistică a studenților „Patrimoniul arhitectural al orașului de ieri și de astăzi prin prisma viziunii tineretului creator”, rezultat al atelierului de fotografie artistică, organizat de Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «I. Creangă» și coordonat de profesorul Adrian Cucereavii, Ana-Maria Postolache. Expoziția a prezentat 60 de fotografii creative ale studenților, din Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS I. Creangă, Colegiul superior de Artă din or. Bender «V. Postoikin», Academie de Conctrucții și Arhitectură din Odessa, Ucraina. Cele mai bune lucrări au fost premiate în cadrul programului simpozionului din contul Programul de consolidare a încrederii.
 • Comunicări ale masteranzilor Facultății de Arte Plastice și Design a UPS «I. Creangă», Olga Cernea, Pancratii Goja și Anna Panfilova, programul de studii Management în Artă, care au prezentat o serie de edificii arhitecturale ale Chișinăului vechi, analizate în baza fotografiilor din arhiva Muzeului orașului Chișinău și proiectului expozițional „Chișinău – patrimoniu cultural ieri și astăzi”, comunicări online ale studenților Colegiul de Arte Plastice “A. Plămădeală” – Izotova Iola și Alexandra Barda, Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin” – Cabac Irina, Academia de Stat de Construcții și Arhitectură din Odessa (Ucraina) – Perperi Alisa.
 • Prezentarea on-line a expoziției-concurs de arte plastice „Artă și mitopoetica orașului”, care a avut în data de 18 mai în cadrul Zilei Internaționale a Muzeelor și la care au participat peste 300 de elevi și studenți de pe ambele maluri ale Nistrului din diferite instituții cu profil artistic, ghidat de Daniela Roșca-Ceban, lect.univ. a FAPD.

Curatori ai simpozionului:

 • Simac Ana, dr. conf. UPS «I. Creangă», decan Facultatea Arte Plastice și Design;
 • Suruceanu Valeria, directorul Muzeului de Istorie a orașului Chișinău.

Participanți:

 • Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «Ion Creangă»
 • Colegiul de Arte Plastice «A. Plămădeală»
 • Colegiul Superior de Artă din Bender «V. Postoikin»
 • Academia de Stat de Construcții și Arhitectură din Odessa (Ucraina)

Live stream-ul și slaidshow-ul cu fotografii, realizate în cadrul expoziției puteti vedea pe pagina facultații pe facebook!

Admitere 2021

Admiterea 2021

Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

[ Taxe de studii ]

Depunerea actelor on-line din 27 iulie


Actele necesare la admitere:

 • Buletinul de identitate (original și copie);
 • Actul de studii cu anexe (original și copie);
 • 4 fotografii (3×4 cm);
 • Acte ce atestă situația familială (dacă este cazul).


 


Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ (180 și 240 de credite)

 

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

 • Educație tehnologică
 • Arte plastice

La finele studiilor studenții obțin titlul de Licențiat  în Științe ale Educației sau Licențiat în Arte.


Ciclul II – MASTER (durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)

Studiile de master oferă posibilitatea de aprofundare a competențelor în funcție de specializare, posibilitatea de a pretinde la funcții manageriale și a urma studiile la ciclul III – doctorat. Titlul obținut la finele studiilor: Master în Arte sau Master în Științe ale Educației.


Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

 • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
 • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

 • Arte plastice / Educație tehnologică
 • Programele tematice

 


Studenții pot beneficia de:

 • Locuri în căminele studențești
 • Burse de studii/burse sociale
 • Bibliotecă specializată
 • Tipografie
 • Cantină
 • Sală de sport
 • Internet gratuit în cămin și blocurile de studii
 • Instruire în cadrul Centrului de educație artistică și instruire complementară

Studenții facultății au posibilitatea de a se încadra în diverse programe de mobilitate academică și de creație în instituții din străinătate, de a-și manifesta talentul și creativitatea prin participarea la expoziții, concursuri naționale și internaționale, work-shop-uri, master-class-uri, tabere de creație, alături de artiști consacrați, specialiști notorii din domeniul artelor și designului.

 

Rezultatele Olimpiadei Instituționale la Arta Plastică și Educația Tehnoligică  – online 2020

Facultatea Arte Plastice și Design,
UPS Ion Creangă prezintă
Rezultatele Olimpiadei Instituționale
la Arta Plastică și Educația Tehnoligică  – online 2020

Lista Câștigătorilor:

CLASA 8

 • Arta Plastică:

Locul ISuhan Iana, Liceul Teoretic „Orizont” or. Chișinău
Locul II Lee Jong Sung, Liceul Teoretic „Orizont” or. Chișinău
Locul III Pînzari Alexandra, Liceul Teoretic „Orizont” or. Chișinău

 • Educație Tehnologică:

Locul IBihovscaia AnastasiaCentrul Republican Pentru Copii și Tineret or. Chișinău
Locul II Bihovscaia Iulia, Centrul Republican Pentru Copii și Tineret or. Chișinău

CLASA 9

 • Arta Plastică:

Locul IColun Arina, Liceul Teoretic „ Alexei Stârceaor. Chișinău
Locul II Verdeș Vlada, Liceul Teoretic „ Alexei Stârceaor. Chișinău
Locul III Bondari Ana, Liceul Teoretic „ Alexei Stârceaor. Chișinău
Mențiune – Duja Jaclin, Liceul Teoretic „ Alexei Stârceaor. Chișinău

CLASA 10

 • Arta Plastică:

Locul IRezmeriţă IlonaIP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Locul II Caprian Nicolae, Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” or. Telenești
Locul III Stroici Gabriela, Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” or. Telenești
Mențiune – Butnaru Carmen, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Anghel Maxim, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Golban Valeria Nicoleta, Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” or. Telenești
Mențiune – Mereuţă Xenia, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Pripa Petru, Liceul Teoretic „Orizont” or. Chișinău
Mențiune – Putina Alexandra, Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” or. Telenești
Mențiune – Ţurcanu Vitalie, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Untmoale Natalia, IP Liceul Teoretic ,,Constantin Negruzzi” or. Chișinău
Mențiune – Zingan Beatrice, Liceul Teoretic „ Alexei Stârceaor. Chișinău

CLASA 11

 • Arta Plastică:

Locul IBaraniuc Ana, Liceul Teoretic Nr.1 or. Briceni
Locul II Bargan Loredana, Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” or. Chișinău
Locul III Vescu Ionela, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Locul III – Popa Anastasia, Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” or. Chișinău
Mențiune – Cușnir Milisia, Liceul Teoretic  „Mihai Grecuor. Chișinău
Mențiune – Gudima Tatiana, P Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Hodîrcă Maxim, Liceul Teoretic  „Mihai Grecuor. Chișinău
Mențiune – Mandrabura Daniii, Liceul Teoretic  „Mihai Grecuor. Chișinău
Mențiune – Morăraş Dumitru, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Opinca Angelina, Liceul Teoretic  „Mihai Grecuor. Chișinău
Mențiune – Romanciuc Iana, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Rotari Cristina,IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Sorocovich Anna, Liceul Teoretic  „Mihai Grecuor. Chișinău
Mențiune – Tolstenco Aliona, Liceul Teoretic  „Mihai Grecuor. Chișinău

CLASA 12

 • Arta Plastică:

Locul IEfros Adelina, IP Liceul Teoretic Spiru Haret” or. Chișinău
Locul II Cojocaru Sergiu, Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” or. Telenești
Locul II Cornea Loredana, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Locul II – Munteanu Livia, Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” or. Chișinău
Locul III– Statii Alexandrina, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Locul III– Petrov Daniela, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți
Mențiune – Bulai Marcelina, Şcoala de Arte Plastice or. Şoldăneşti
Mențiune – Cîșlaru Nadejda, IP Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” or. Ungheni
Mențiune – Avricenco Ecaterina, Liceul Teoretic  „Aleksandr Puşkin” or. Fălești
Mențiune – Prisăcaru Adrian, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți

 • Educație Tehnologică:

Locul IPetrov Daniela, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” mun. Bălți

COLEGIU

 • Arta Plastică:

Locul IRoșca-Ceban Anastasia, Colegiul ,,Alexandru Plămădeală” or. Chișinău
Locul II Moraru Maximilian, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca 
Locul III – Cernopolic Radu, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca 

 • Educație Tehnologică:

Locul IPușcaș Iuliana, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca
Locul II Vasilian Cătălina, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca

CATEGORIA – TINERI ARTIȘTI PLASTICI

 • Arta Plastică:

Locul IRăileanu Marta, absolventa anului 2019 LT Mihail Berezovschi  or. Chișinău
Locul II – Guțu Anișoara, Școala de Arte or. Edinet

FELICITĂRI !!!

Rezultatele au fost obținute în urma analizei și deciziei luate de către comisia de evaluare formată din:

 • Simac Ana Dr. Conf. Univ. Decan FAPD
 • Mokan-Vozian Ludmila Dr. Conf. Univ. Șef Catedra Studiul Artelor, Grafica și Metodologia Instruirii
 • Arbuz-Spatari Olimpiada Dr. Conf. Univ. Șef Catedra Arta Decorativă
 • Țurcan Ludmila  Dr. Conf. Univ. Șef Catedra Pictura
 • Spataru Rodica Lector univ. Prodecan FAPD
 • Roșca-Ceban Daniela Lector univ. Laborant superior Catedra Arta Decorativă