Simpozionul Științific Internaţional – Integralizarea domeniilor de educație artistică

Participarea Facultății Arte Plastice și Design
la Simpozion Științific Internațional

Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a participat la Simpozionul Științific Internaţional „Integralizarea domeniilor de educație artistică: repere teoretico-metodologice, provocări și perspective”, care s-a desfășurat în perioada 18‑20 octombrie 2018, în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La simpozion au fost prezente peste 300 de cadre didactice din Republica Moldova, care au făcut schimb de experiență cu cei mai buni experți din peste 12 țări ale lumii: România, Ucraina, Rusia, Lituania, Israel, Estonia etc.

Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a fost reprezentată de către Arbuz-Spatari Olimpiada, confer. universitar, doctor în pedagogie și Roșca-Ceban Daniela, doctorand, care au realizat o prezentare și un Master Class cu subiectul „Examinarea blocajelor imaginației creative la studenți și depășirea acestora prin intermediul picturii decorative pe sticlă – Point to Point”.

Programul simpozionului a prevăzut: ședință în plen, lucrul pe secții, laboratoare de creație artistică, lecții publice, master-class, masă rotundă, expoziție de carte, program artistic, excursie.

Secțiunile tematice:

  • Domeniile de educație artistică în preșcolaritate;
  • Integralizarea artelor în sistemul de învățământ general;
  • Interdisciplinaritatea în predarea disciplinelor artistice;
  • Inteligența spirituală a personalității în contextul educației prin arte;
  • Managementul activităților culturale și artistice;
  • Educația artistică pe parcursul vieții.

Vizita de studiu la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc

Vizita de studiu a Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc, Belarus

În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2017 a avut loc ultima acțiune din cadrul proiectului Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus, susținut de Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară a Statelor membre CSI – vizita de studiu a profesorilor Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc, Belarus.

Reprezentanții Facultății: Ana Simac, dr., conf. univ., decanul Facultății Arte Plastice și Design, Cezara Gheorghiță, dr., conf. univ., șef catedra Pictură și Rodica Spătaru, lect. superior, prodecan, au făcut cunoștință cu procesul de instruire la facultatea gazdă, au participat la masa rotundă „Particularități și tendințe în învățământul artistic superior din Belarus și Moldova”; au realizat ore publice cu referire la tendințele învățământului artistic din Moldova; au făcut cunoștință cu atelierele de lucru, fondurile metodice, publicațiile didactice ale colegilor din Vitebsc.

În cadrul vizitei a fost discutat a fost discutat și semnat acordul de colaborare între Universitatea de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc și UPS „Ion Creangă” din Chișinău, iar în baza acestuia a fost discutat și aprobat un program de colaborare, de activități de parteneriat academic și de creație pentru studenți și profesori.

Această vizită va favoriza intensificarea relațiilor de colaborare între Universități, schimbul de experiență pedagogică, mobilitatea academică și alte activități științifice și de creație.

Study Tours to Poland (STP)

Study Tours to Poland (STP)

Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în perioada 16-26 octombrie, a participat la programul Study Tours to Poland (STP), desfășurat în orașul Lublin, găzduit de fundația educațională KReAdukacja.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a fost reprezentată în cadrul programului de către studenta Facultății Arte Plastice și Design,  Dolinschi Irina, anul III, specialitatea Design Interior, care a fost acceptată printr-o selecție competitivă. STP pentru studenți este unul dintre primele programe poloneze ciclice adresate tinerilor din Europa de Est cu vârsta de 18-21 ani. Călătoriile se desfășoară în grupuri de câte 11 persoane de două ori pe an – în primăvară și toamnă.
STP este un program organizat de Fundația Polono-Americană pentru Libertate, administrat de Fundația Liderii Schimbării, Fundația Borussia, care oferă studenților din Belarus, Moldova, Ucraina și Rusia ocazia de a se familiariza cu colegii polonezi, cu reprezentanți ai organizațiilor academice și ale societății civile, precum și participarea la cursuri, seminare și evenimente culturale.
Scopul principal al programului este de a ajuta participanții să devină cetățeni conștienți cu o poziție activă pe viață. Un rol special în turneele de studiu STP este dedicat studierii activităților organizațiilor neguvernamentale și rolului lor în societatea modernă.
Programele de studiu includ exerciții practice, prezentări, prelegeri și discuții. Programul contribuie la aprofundarea integrării tinerilor din Europa de Est, deoarece le permite să cunoască nu numai Polonia, dar și țările vecine, ceea ce reprezintă o prioritate și o componentă importantă a acestui proiect. În timpul vizitelor anterioare, elevii au vizitat Bialystok, Gdansk, Gdynia, Gliwice, Cracovia, Lublin, Lodz, New Sacz, Olsztyn, Poznan, Pultusk, Varșava, Wroclaw, Szczecin, Świętochłowice și alte orașe poloneze.

 

   

   

 

Simpozionul Internațional – Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior

Simpozionul Internațional
Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus

În cadrul Facultății Arte Plastice și Design
în perioada 11–15 septembrie 2017 s‑a petrecut Simpozionul Internațional realizat în cadrul proiectului „Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus, susținut de către IFESCCO.

Scopul proiectului a prevăzut crearea unei platforme de cooperare în domeniul educației artistice între instituțiile de învățământ superior din Moldova, Rusia, Belarus și Ucraina pentru inițierea unui dialog intercultural, vizând dezvoltarea educației artistice în cadrul facultăților de profil.

Simpozionul a creat oportunități de discuție și schimb de experiențe în vederea optimizării procesului de instruire în domeniul învățământului artistic superior. În cadrul simpozionului s-au desfășurat: conferință științifică, mese rotunde la care au participat cu comunicări și discuții.

În cadrul simpozionului, profesorii din străinătate au petrecut MasterClassuri și lecții publice cu studenții Facultății Arte Plastice și Design.

În rezultatul desfășurării simpozionului a fost elaborat un plan strategic de cooperare între facultățile universităților invitate; a fost analizată experiența părților participante în simpozion și trasate perspective de continuare a proiectului.