Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator

Simpozion studențesc cu genericul:
Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator

În data de 3 decembrie 2020, în incinta Clasei Viitorului, UPS «I. Creangă», a avut loc simpozionul studențesc cu genericul „Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma tineretului creator”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «Ion Creangă» în cadrul complexului de activități „Dezvoltarea educației artistice, cooperării și dialogului intercultural între tinerii și artiști”, planificată în cadrul proiectului Platforma CULTURA și proiectul științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică”.

Valorificarea patrimoniului arhitectural de către tineretul creator a fost printre obiectivele de bază ale simpozionului, în același timp simpozionul „Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator” a totalizat bilanțul activităților primului an de activitate 2020, de cooperare intersectorială și interculturală de succes între studenți. profesori si artiști plastici ,dintre instituții din ambele maluri ale Nistrului, în timpul pandemiei COVID-19, precum și de a familiariza participanții și beneficiarii Platformei Cultura cu planurile și activitățile Creative Studio Univer Art Design a facultății Arte Plastice și Design în cadrul Laboratorului Studențesc pentru Inovare creativă, planificat pentru anul 2021.

Evenimentul va avut loc în spațiul modern Clasa viitorului pentru studenții Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă», difuzat online pentru toți participanții interesați.

Lansarea evenimentului a fost susținută cu un cuvant de salut a Rectorului în exercițiu Ludmila Ursu; Secretarului de Stat al Ministerului Educației si Culturii Andrei Chistol; Alena Grati, manager al proiectullui «Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova»; Angela Frunză, managerul Programului de măsuri de consolidare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; Valeria Suruceanu – Directorul Muzeului de Istorie a orasului Chisinau; reprezentanții instituțiilor de învațămant Anastasia Pandas, șefa departamentului Relații Internaționale al Academiei de Construcții și Arhitectură din Odessa, Ucraina; profesorul Colegiului Superior de Arte din Bender «V.Postoichin» – Marina Jucova.

De-a lungul anului 2020, în pofida restricțiilor cauzate de criza pandemiei, în cadrul direcției „Dezvoltarea educației artistice, cooperării și dialogului intercultural între tinerii artiști”, au avut loc un număr semnificativ de evenimente artistice și culturale , atât online, cât și offline, cu participarea instituțiilor partenere din ambele părți ale Nistrului. Evenimente în această direcție s-au desfășurat în parteneriat cu Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, sub patronajul Departamentului de Cultură al Municipiului Chișinău și al proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică”.

Partenerii activităților implementate în acest domeniu sunt:

 • Facultatea de Arte Plastice și Design a GPU-ului numit după I. Creangă
 • Colegiul de Arte Plastice “A. Plămădeală”
 • Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin”
 • Instituția educațională municipală de învățământ suplimentar – Școala de artă pentru copii, Răbnița,
 • Școala de Arte Plastice «Alexey Sciusev», Chișinău

Programul simpozionului a inclus:

 • Expoziție de fotografie artistică a studenților „Patrimoniul arhitectural al orașului de ieri și de astăzi prin prisma viziunii tineretului creator”, rezultat al atelierului de fotografie artistică, organizat de Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «I. Creangă» și coordonat de profesorul Adrian Cucereavii, Ana-Maria Postolache. Expoziția a prezentat 60 de fotografii creative ale studenților, din Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS I. Creangă, Colegiul superior de Artă din or. Bender «V. Postoikin», Academie de Conctrucții și Arhitectură din Odessa, Ucraina. Cele mai bune lucrări au fost premiate în cadrul programului simpozionului din contul Programul de consolidare a încrederii.
 • Comunicări ale masteranzilor Facultății de Arte Plastice și Design a UPS «I. Creangă», Olga Cernea, Pancratii Goja și Anna Panfilova, programul de studii Management în Artă, care au prezentat o serie de edificii arhitecturale ale Chișinăului vechi, analizate în baza fotografiilor din arhiva Muzeului orașului Chișinău și proiectului expozițional „Chișinău – patrimoniu cultural ieri și astăzi”, comunicări online ale studenților Colegiul de Arte Plastice “A. Plămădeală” – Izotova Iola și Alexandra Barda, Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin” – Cabac Irina, Academia de Stat de Construcții și Arhitectură din Odessa (Ucraina) – Perperi Alisa.
 • Prezentarea on-line a expoziției-concurs de arte plastice „Artă și mitopoetica orașului”, care a avut în data de 18 mai în cadrul Zilei Internaționale a Muzeelor și la care au participat peste 300 de elevi și studenți de pe ambele maluri ale Nistrului din diferite instituții cu profil artistic, ghidat de Daniela Roșca-Ceban, lect.univ. a FAPD.

Curatori ai simpozionului:

 • Simac Ana, dr. conf. UPS «I. Creangă», decan Facultatea Arte Plastice și Design;
 • Suruceanu Valeria, directorul Muzeului de Istorie a orașului Chișinău.

Participanți:

 • Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «Ion Creangă»
 • Colegiul de Arte Plastice «A. Plămădeală»
 • Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin”
 • Academia de Stat de Construcții și Arhitectură din Odessa (Ucraina)

Live stream-ul și slaidshow-ul cu fotografii, realizate în cadrul expoziției puteti vedea pe pagina facultații pe facebook!

Simpozionul Științific Internaţional – Integralizarea domeniilor de educație artistică

Participarea Facultății Arte Plastice și Design
la Simpozion Științific Internațional

Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a participat la Simpozionul Științific Internaţional „Integralizarea domeniilor de educație artistică: repere teoretico-metodologice, provocări și perspective”, care s-a desfășurat în perioada 18‑20 octombrie 2018, în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La simpozion au fost prezente peste 300 de cadre didactice din Republica Moldova, care au făcut schimb de experiență cu cei mai buni experți din peste 12 țări ale lumii: România, Ucraina, Rusia, Lituania, Israel, Estonia etc.

Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a fost reprezentată de către Arbuz-Spatari Olimpiada, confer. universitar, doctor în pedagogie și Roșca-Ceban Daniela, doctorand, care au realizat o prezentare și un Master Class cu subiectul „Examinarea blocajelor imaginației creative la studenți și depășirea acestora prin intermediul picturii decorative pe sticlă – Point to Point”.

Programul simpozionului a prevăzut: ședință în plen, lucrul pe secții, laboratoare de creație artistică, lecții publice, master-class, masă rotundă, expoziție de carte, program artistic, excursie.

Secțiunile tematice:

 • Domeniile de educație artistică în preșcolaritate;
 • Integralizarea artelor în sistemul de învățământ general;
 • Interdisciplinaritatea în predarea disciplinelor artistice;
 • Inteligența spirituală a personalității în contextul educației prin arte;
 • Managementul activităților culturale și artistice;
 • Educația artistică pe parcursul vieții.

Vizita de studiu la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc

Vizita de studiu a Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc, Belarus

În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2017 a avut loc ultima acțiune din cadrul proiectului Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus, susținut de Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară a Statelor membre CSI – vizita de studiu a profesorilor Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc, Belarus.

Reprezentanții Facultății: Ana Simac, dr., conf. univ., decanul Facultății Arte Plastice și Design, Cezara Gheorghiță, dr., conf. univ., șef catedra Pictură și Rodica Spătaru, lect. superior, prodecan, au făcut cunoștință cu procesul de instruire la facultatea gazdă, au participat la masa rotundă „Particularități și tendințe în învățământul artistic superior din Belarus și Moldova”; au realizat ore publice cu referire la tendințele învățământului artistic din Moldova; au făcut cunoștință cu atelierele de lucru, fondurile metodice, publicațiile didactice ale colegilor din Vitebsc.

În cadrul vizitei a fost discutat a fost discutat și semnat acordul de colaborare între Universitatea de Stat „P. M. Masherov” din Vitebsc și UPS „Ion Creangă” din Chișinău, iar în baza acestuia a fost discutat și aprobat un program de colaborare, de activități de parteneriat academic și de creație pentru studenți și profesori.

Această vizită va favoriza intensificarea relațiilor de colaborare între Universități, schimbul de experiență pedagogică, mobilitatea academică și alte activități științifice și de creație.

Study Tours to Poland (STP)

Study Tours to Poland (STP)

Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în perioada 16-26 octombrie, a participat la programul Study Tours to Poland (STP), desfășurat în orașul Lublin, găzduit de fundația educațională KReAdukacja.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a fost reprezentată în cadrul programului de către studenta Facultății Arte Plastice și Design,  Dolinschi Irina, anul III, specialitatea Design Interior, care a fost acceptată printr-o selecție competitivă. STP pentru studenți este unul dintre primele programe poloneze ciclice adresate tinerilor din Europa de Est cu vârsta de 18-21 ani. Călătoriile se desfășoară în grupuri de câte 11 persoane de două ori pe an – în primăvară și toamnă.
STP este un program organizat de Fundația Polono-Americană pentru Libertate, administrat de Fundația Liderii Schimbării, Fundația Borussia, care oferă studenților din Belarus, Moldova, Ucraina și Rusia ocazia de a se familiariza cu colegii polonezi, cu reprezentanți ai organizațiilor academice și ale societății civile, precum și participarea la cursuri, seminare și evenimente culturale.
Scopul principal al programului este de a ajuta participanții să devină cetățeni conștienți cu o poziție activă pe viață. Un rol special în turneele de studiu STP este dedicat studierii activităților organizațiilor neguvernamentale și rolului lor în societatea modernă.
Programele de studiu includ exerciții practice, prezentări, prelegeri și discuții. Programul contribuie la aprofundarea integrării tinerilor din Europa de Est, deoarece le permite să cunoască nu numai Polonia, dar și țările vecine, ceea ce reprezintă o prioritate și o componentă importantă a acestui proiect. În timpul vizitelor anterioare, elevii au vizitat Bialystok, Gdansk, Gdynia, Gliwice, Cracovia, Lublin, Lodz, New Sacz, Olsztyn, Poznan, Pultusk, Varșava, Wroclaw, Szczecin, Świętochłowice și alte orașe poloneze.

 

   

   

 

Simpozionul Internațional – Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior

Simpozionul Internațional
Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus

În cadrul Facultății Arte Plastice și Design
în perioada 11–15 septembrie 2017 s‑a petrecut Simpozionul Internațional realizat în cadrul proiectului „Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus, susținut de către IFESCCO.

Scopul proiectului a prevăzut crearea unei platforme de cooperare în domeniul educației artistice între instituțiile de învățământ superior din Moldova, Rusia, Belarus și Ucraina pentru inițierea unui dialog intercultural, vizând dezvoltarea educației artistice în cadrul facultăților de profil.

Simpozionul a creat oportunități de discuție și schimb de experiențe în vederea optimizării procesului de instruire în domeniul învățământului artistic superior. În cadrul simpozionului s-au desfășurat: conferință științifică, mese rotunde la care au participat cu comunicări și discuții.

În cadrul simpozionului, profesorii din străinătate au petrecut MasterClassuri și lecții publice cu studenții Facultății Arte Plastice și Design.

În rezultatul desfășurării simpozionului a fost elaborat un plan strategic de cooperare între facultățile universităților invitate; a fost analizată experiența părților participante în simpozion și trasate perspective de continuare a proiectului.