Susținerea tezelor de licență 2022- Grafică

Susținerea publică a tezelor de licență la programul de studii Grafică 2022

În data de 16 iunie 2022, în incinta „Clasei Viitorului” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc susținerea publică a tezelor de licență a absolvenților facultății Arte Plastice și Design, programul de studii Grafică. Licențiații programului vizat au prezentat lucrări de creație originale, ce marchează tehnicile graficii tradiționale (aquaforte, linogravură), ilustrația de carte, fotografia artistică, designul grafic sub diverse aspecte:
 • Novicova Anastasia, tema tezei: Ilustrația ca mijloc de dezvoltare estetică și rolul ei în percepția conținutului cărții
 • Rohac Anastasia, tema tezei: Metodologia elaborării unei benzi desenate
 • Bobernaga Ana, tema tezei: Impactul ilustrației de carte asupra dezvoltării psihologiei copiilor
 • Cebotari Dorina, tema tezei: Modalități de utilizare a tehnicilor gravurii în designul vestimentar
 • Caraulan Vlad, tema tezei: Metodologia elaborării măștii monumentale în tehnica papier mache cu aplicarea stilului Bauhaus
 • Savciuc Jana, tema tezei: Metodologia elaborării identității vizuale a unei companii
 • Căpățîna Eugeniu, tema tezei: Dezvoltarea artistică prin aplicarea tehnicii de linogravură
 • Lnenicica Anton, tema tezei: Aplicarea mijloacelor netradiționale în elaborarea graficii de șevalet
 • Ivanov Vasman, tema tezei: Линогравюра, как инструмент отражения внутренних переживаний
 • Cubac Anastasia, tema tezei: Линогравюра на текстиле, как вид печатной графики
 • Apostol Victoria, tema tezei: Иллюстрация детских книг. Значение иллюстрации для восприятия ребенком дошкольного возраста содержания книги
 • Morari Alexandra, tema tezei: Роль фотографии как социального инструмента
 • Florean Daniela, tema tezei: Стрит-фотография в современном искусстве
 • Jelezoglo Maria, tema tezei: Применение леттеринга в визуальной среде
În realizarea lucrărilor studenții au fost coordonați de cadrele didactice ale catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii: Zamșa Simion, Maestru în Arte, conf. univ., Cucereavîi Adrian, lector, Castravăț Andrei, asistent universitar.
Felicităm absolvenții cu rezultatele frumoase obținute în cadrul susținerii tezelor de licență și le urăm realizări profesionale!

Expoziție personala a profesorului facultății – Simion Zamșa

Expoziție personala a profesorului facultății –
Simion Zamșa

Pe data de 06 noiembrie 2021, la Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Drochia, a fost lansată expoziție personală a artistului plastic Simion Zamșa, conf. univ. a facultății Arte Plastice și Design. Expoziția cuprinde 25 de lucrări de grafică și tehnici de autor. ”Tehnicile de autor sunt mai vechi, dar lucrările de gravură sunt realizate în ultimii trei ani”, a precizat autorul.

La rândul său, directorul Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Drochia, Dumitru Postovan a afirmat că instituția pe care o conduce colaborează cu artistul plastic Simion Zamșa din anul 2020, când aici a fost deschisă Galeria de Artă. ”La galeria noastră și-au prezentat lucrările discipolii profesorului Simion Zamșa – Ruslan Roșca, Vlad Caraulan, precum și Victor Crețu, Tatiana Ruga, Pelaghia Leancă ș.a. Suntem nespus de bucuroși că grație acestor expoziții, arta plastică contemporană creată de pictorii, graficienii și sculptorii noștri este cunoscută și în teritoriu”, a mai spus Dumitru Postovan.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul președintele raionului Drochia, Alexei Vasilean, primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, șefa Direcției patrimoniu cultural a Ministerului Culturii, Svetlana Pociumban, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei, Tudor Zbârnea, șefa Direcției cultură, turism, tineret și sport din raionul Drochia, Cristina Țurcanu, șefa direcției similare din raionul Florești, Ina Litra, ș.a.

Simion Zamșa s-a născut la 23 iunie 1958 în comuna Onițcani, raionul Criuleni. Și-a făcut studiile la Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău și la Academia de Arte Plastice ”I. Repin” din Sankt-Petersburg. În anul 1990 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, iar în 1995 – membru al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici (AIAP-UNESCO). Din 1990 până în prezent este profesor în învățământul artistic la instituții specializate din capitală, conferențiar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. A avut numeroase expoziții în țară și peste hotare.

Expoziția va fi deschisă până la 6 decembrie 2021.

expoziție de pictură și grafică

Creația lui Alexandru Bernardazzi
în viziunea tinerilor artiști plastici

In data de 29 iunie 2021, în incinta Muzeului de Istorie a Orașului Chișinău, Sala Panoramică, a avut loc inaugurarea expoziției de pictură și grafică cu genericul: „Creația lui Alexandru Bernardazzi în viziunea tinerilor artiști plastici”, dedicată aniversării a 190 de ani de la nașterea arhitectului Alexandru Bernardazzi, care a activat în Basarabia în a doua jumătate a sec.XIX.

Facultatea de Arte Plastice și Design a UPSC Ion Creangă a oranizat expoziție sub egida Direcției cultură a mun. Chisinau. Expoziția cuprinde opere de grafică, estampă, pictură în ulei realizată de studenții anilor I și II și va fi accesibilă pentru vizitatori până în data de 15 iulie 2021. Expoziția face parte din proiectul științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică” și acproiectui Moștenirea cultural –istorică a Chișinăului”. Expoziția a fost inaugurată de dna Aliona Grati dr. in filologie, dr. Ana Simac, dr. in studiul artelor, decan al FAPD a UPSC Ion Creangă, Valeriu Culea, director MIOC, dnl Alexandru Corduneanu.

La finalul evenimentului, 10 studenți: 5 de la Grafică și 5 de la Pictură au fost premiați.

Mulțumim profesorii facultății: Alexandru Alavațchi, Tatiana Lagaeva și Andrei Castravăț pentru coordonarea studenților și munca depusă în realizarea proiectului.