Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ
(180 și 240 de credite)

 • Educație tehnologică / 3 ani
 • Arta plastică – cu studii avansate în web design / 3 ani
 • Arta plastică și Educație tehnologică / 4 ani
 • Pictură / 4 ani
 • Grafică / 4 ani
 • Arta decorativă / 4 ani
 • Design interior / 4 ani
 • Design vestimentar / 4 ani
 • Istoria și teoria artelor / 4 ani

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

 • Educație tehnologică
 • Arte plastice

Ciclul II – MASTER
(durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)

 • Pictură de șevalet
 • Modelarea artistică a costumului
 • Prelucrarea artistică a materialelor
 • Proiectarea artistică a interiorului
 • Design grafic
 • Pedagogia artelor plastice
 • Management în arte

Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

 • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
 • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

 • Arte plastice / Educație tehnologică
 • Programele tematice